Tietosuoja-tietoiskut
​​​​​​​

Uusi EU:n Tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on henkilötietojen käsittelyn laadun parantaminen ja niiden luotettava suojaaminen. Tämä uusi asetus vaatii toimenpiteitä lähes jokaiselta yritykseltä. Kauppakamarin ja Relatorin yhteistyössä järjestämät tietosuoja-tietoiskut on tarkoitettu auttamaan yrityksiä löytämään oikeita käytännön askelia sekä syventämään osaamista asetuksen tuomien vaatimusten täyttämisessä.

​​​​​​​

Valitse tietosuoja-tietoiskuista sopivin tai ilmoittaudu kaikkiin tietosuoja-tietoiskuihin:

8.2. klo 8.30-10.00
Suostumukset ja henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuus


​​​​​​​Tietoiskussa käydään läpi EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia uusia vaatimuksia suostumuksiin ja henkilötietojen käyttöön liittyen. Aiheita käsitellään konkreettisten esimerkkien avulla mm. myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

 • Milloin henkilötietoja saa käsitellä ilman suostumusta? Milloin suostumus tarvitaan?

 • Miten suostumus tulisi kysyä? Mitä suostumuksen kysymisessä tulisi huomioida?

 • Mitä henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuus tarkoittaa? Miten se vaikuttaa henkilötietojen hyödyntämiseen?

 • Mitä vaikutuksia vaatimuksilla on suostumuksia käsitteleviin järjestelmiin?

Asiantuntijoina toimivat Olli Pitkänen ja Janne Luoma.


08.02.2018 08:30 - 11.04.2018 10:00

Kauppakamarin ja Relatorin yhteistyössä järjestämät tietosuoja-tietoiskut on tarkoitettu auttamaan yrityksiä löytämään ja syventämään oikeita käytännön askelia sekä osaamista asetuksen tuomien vaatimusten täyttämisessä.

Johtaminen

Ilmoittaudu

Tapahtumapaikka

Ravintola Fiilun kabinetti
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä

15.3. klo 8.30-10.00 Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely


Tietoiskussa käydään läpi arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia sekä tietosuoja-asetuksen että kansallisen lainsäädännön näkökulmista.
Lisäksi tarkastellaan tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia.

 • Mikä on arkaluonteista tietoa?

 • Mitä pitää ottaa huomioon arkaluonteisten tietojen käsittelyssä?

 • Milloin vaikutustenarviointi tulee tehdä? Miten vaikutustenarviointi tehdään?

Asiantuntijoina toimivat Olli Pitkänen ja Sara Norja.11.4. klo 8.30-10.00 Osoitusvelvollisuus henkilötietojen käsittelyn periaatteiden noudattamisesta


​​​​​​​Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja-asetuksen käsittelyä koskevia periaatteita on noudatettu. Tietoiskussa käydään läpi osoitusvelvollisuuden eri näkökulmia ja käytännön toimenpiteitä osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.

 • Mitä käytännön toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta osoitusvelvollisuus täyttyy?

 • Mitä periaatteiden noudattamisen dokumentoinnissa tulisi huomioida?

 • Miten pystyn helposti osoittamaan, että periaatteita on noudatettu? Mikä on ”riittävä” taso?

 • Auditoinnit ja käytännesäännöt tietosuojan osoittamisessa

Asiantuntijoina toimivat Olli Pitkänen ja Janne Luoma.


Tietoiskuun voi osallistua joko paikan päälle tulemalla (paikka varmistuu lähempänä), sekä etänä eli tietoiskuihimme on stream-seuraamismahdollisuus.

Hinta: Kauppakamarin jäsenille 95€ + alv. 24 % / tietoisku, muille 125€ + alv.24% / tietoisku.

Paikka: Ravintola Fiilun kabinetti, Piippukatu 11, Jyväskylä.


Perutuusehdot

- Osallistumisen voi perua maksutta 7 päivää ennen tilaisuutta ja sen jälkeen perutuista ilmoittautumisista laskutamme -50 % osallistumismaksusta.
- Mikäli henkilö peruu osallistumisen vähintään 2 päivää ennen tilaisuutta laskutamme koko osallistumismaksun.
- Jos henkilö jättää saapumatta paikalle laskutamme koko osallistumismaksun.
Kommentit