100 hyvää Suomesta – yhteistyömalli pienyrityksille

​Vuoden 2017 alussa avautuu pienyrityksille mahdollisuus osallistua Suomi 100 -juhlavuoteen. 100 hyvää Suomesta -pienyritysmallissa haetaan sataa tuotetta tai palvelua juhlistamaan satavuotiasta Suomea.

Yritykset ovat monin tavoin mukana Suomen suuressa vuodessa. Suomi 100 -ohjelmassa on lukuisia yritysten toteuttamia hankkeita. Monet yritykset ovat myös yhteistyökumppaneina tukemassa ohjelmahankkeita. Vuoden 2017 alussa avautuu pienyrityksille suunnattu yhteistyömalli, joka on jatkoa vuonna 2016 toteutetulle yritysyhteistyön mallille.

100 hyvää Suomesta -mallin kautta voimme tuoda hienojen suomalaisten pienyritysten osaamista koko kansan tietoisuuteen. Ennen kaikkea odotamme mukaan tuotteita ja palveluja, joilla on katse tulevaisuudessa ja jotka kertovat rohkeasta yrittäjyydestä”, Suomi 100:n pääsihteeri Pekka Timonen viitoittaa.

Tuotteella tai palvelulla, jolle voidaan myöntää virallinen Suomi 100 -tunnus, on oltava tausta tai tarina, joka perustelee sen valinnan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuotteeksi. 100 hyvää Suomesta -malli toteutetaan yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton, Kauppakamarin, Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa.

“Myös suuri yleisö pääsee mukaan äänestämällä omia suosikkejaan yritysten tekemien ehdotusten joukosta. Yleisöäänestys avautuu 15.2.2017 ja jatkuu aina helmikuun loppuun asti. Sata ensimmäistä tuotetta tai palvelua, jotka keräävät vähintään sata ääntä, saavat käyttöönsä Suomi Finland 100 -tunnuksen”, markkinointikoordinaattori Heidi Ketola Suomi 100 -sihteeristöstä selvittää.

Pienyritykset voivat hakea mukaan yhdellä tuotteella tai palvelulla 3.1.-31.1.2017 osoitteessa https://100hyvaasuomesta.fi/

Miten mukaan? • Ohjelmaan haku on avoinna 3.–31.1.2017 ja tapahtuu verkon kautta osoitteessa https://100hyvaasuomesta.fi/. Hakemuksessa kerrotaan tuotteesta tai palvelusta, jolla yritys haluaa osallistua.

 • Käsittelyvaiheessa 3.1.–7.2.2017 varmistetaan, että hakemus täyttää kriteerit. Tarvittaessa yritykseltä pyydetään lisätietoja. Kun hakemus on hyväksytty, se julkaistaan https://100hyvaasuomesta.fi/ -sivustolla.

 • Hakuehdot täyttävistä tuotteista ja palveluista järjestetään avoin yleisöäänestys 15.–28.2.2017. Sata ensimmäistä hakemusta, jotka saavat äänestyksessä sata yleisöääntä, saavat käyttöönsä Suomi Finland 100 -tunnuksen.Mukaan päästäkseen yrityksen ja sen ehdotuksen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Tuote tai palvelu on uusi tai selkeästi uusi versio vanhasta tuotteesta. Sillä on tausta tai tarina, joka kertoo, miksi juuri kyseinen tuote sopii juhlavuoden tuotteeksi tai palveluksi.

 • Tuote tai palvelu ei loukkaa aiemmin myönnettyjä kaupallisia oikeuksia Suomi 100 -yritysyhteistyön kokonaisuudessa, eikä ole lain tai hyvien tapojen vastainen.

 • Yrityksellä on mahdollisuus osallistua yhdellä tuotteella tai palvelulla.

 • Yritys on tehnyt tai tekee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen https://sitoumus2050.fi/.

 • Yritys, joka täyttää EU-komission mukaisen pienen yrityksen määritelmän:

  • Yrityksen palveluksessa on alle 50 työntekijää.

  • Yrityksen vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

  • Yritys täyttää riippumattomuuden perusteen eli sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa pienten yritysten määritelmää.Lue lisää yritysten osallistumisesta juhlavuoteen:
http://suomifinland100.fi/news/yritykset-suomi-100-juhlavuodessa/

Lisätietoja:
Pääsihteeri Pekka Timonen,
pekka.h.timonen@vnk.fi, p. 050 3374 386
Markkinointikoordinaattori Heidi Ketola,
heidi.ketola@vnk.fi, p. 0295 160 144

****

Suomi 100. Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Käynnissä on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, jota vietetään koko vuoden, koko Suomessa. Suomi 100 -juhlavuoden teema on yhdessä. Juhlavuoden ohjelmaan voi kuka tahansa tehdä oman ehdotuksensa lokakuun 2017 loppuun asti. Juhlavuoden koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke ja siinä työskentelevä sihteeristö sekä alueverkosto maakunnissa. suomifinland100.fi, #suomi100, #finland100