Vaikuttaminen ja valiokunnat

Valiokunnat toimivat tukiverkostona toimialan ja yrityskohtaisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Keski-Suomen kauppakamarin työ pohjautuu vuosittain uudistettavaan toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma kattaa maakunnan ja sen yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, osaamiseen, vastuullisuuteen sekä toimivaan infraan ja saavutettavuuteen liittyvän vaikuttamistyön.
​​​​​​​

Kauppakamari on vaikuttanut pitkäjänteisesti Nelostien rakentamisen edistämiseen, turhan sääntelyn purkamiseen, taistellut kilpailukykyisen lentoliikenteen puolesta, raivannut esteitä kasvuyritysten tieltä ja muodostanut kumppanuuksia yritysten välille.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on valita kauppakamarin hallituksen jäsenet lukuun ottamatta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia. Lisäksi se nimeää valiokunnat ja niiden jäsenet. Valtuuskunta linjaa kauppakamarin toimintaa laaja-alaisesti. Sen jäsenet valitaan kauppakamarin syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi.

Valtuuskunta 2023
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Valiokunnat

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikutustyö tapahtuu noin 230 luottamushenkilön voimalla 8 valiokunnassa sekä Juniorikillassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi.


Finanssiala

Finanssialan valiokunta toimii keskustelufoorumina jäsenilleen sekä tarjoaa valmennusta ja informaatiota toimialan vetovoimaisuuden varmistamiseksi.

Lue lisää

Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta

Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan missiona on kehittää Keski-Suomen kilpailukykyä edistämällä ICT-alan kehitystä.

Lue lisää

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan missiona on edistää keskisuomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Lue lisää

Liikenne ja aluerakenne

Liikenne ja aluerakenne -valiokunta vaikuttaa Keski-Suomen liikenteen ja aluerakenteen kehittämiseen.

Lue lisää

Osaaminen

Osaamisvaliokunta edistää ja tukee oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta sekä uusia innovatiivisia toimintamuotoja.

Lue lisää

Valmistus ja tuotanto

Valmistus- ja tuotantovaliokunta pyrkii parantamaan maakunnan eri teollisuuden alojen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.

Lue lisää

Matkailuhallitus

Keski-Suomen matkailuhallituksen keskeisimpänä tehtävänä on matkailuelinkeinon kilpailukyvyn kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Keski-Suomessa.

Lue lisää

Maakuntakilta

Valiokunta koostuu mm. kehittämisyhtiöiden ja yritysten edustajista ympäri maakuntaa.

Lue lisää

Juniorikilta

Juniorikillan jäsenistön muodostavat aktiiviset ja ansioituneet nuorkauppakamarilaiset.

Lue lisää