Vaikuttaminen ja valiokunnat

Valiokunnat toimivat tukiverkostona toimialan ja yrityskohtaisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Keski-Suomen kauppakamarin työ pohjautuu vuosittain uudistettavaan toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma kattaa maakunnan ja sen yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, osaamiseen, vastuullisuuteen sekä toimivaan infraan ja saavutettavuuteen liittyvän vaikuttamistyön.
​​​​​​​

Kauppakamari on vaikuttanut pitkäjänteisesti Nelostien rakentamisen edistämiseen, ylimääräisen sääntelyn purkamiseen, taistellut lentoliikenteen säilymisen puolesta, raivannut esteitä kasvuyritysten tieltä ja muodostanut kumppanuuksia yritysten välille.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on valita kauppakamarin hallituksen jäsenet lukuun ottamatta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia. Lisäksi se nimeää valiokunnat ja niiden jäsenet. Valtuuskunta linjaa kauppakamarin toimintaa laaja-alaisesti. Sen jäsenet valitaan kauppakamarin syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi.

Valtuuskunta 2024​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Valiokunnat

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikutustyö tapahtuu noin 230 luottamushenkilön voimalla 9 valiokunnassa sekä Juniorikillassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi.


Finanssi- ja talousvaliokunta

Finanssi- ja talousvaliokunta toimii keskustelu- ja vaikuttamisfoorumina sekä tarjoaa valmennusta ja informaatiota kauppakamarin jäsenille ja sidosryhmille.

Lue lisää

Digivaliokunta

Digivaliokunnan missiona on kehittää Keski-Suomen kilpailukykyä edistämällä ICT-alan kehitystä.

Lue lisää

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan missiona on edistää keskisuomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Lue lisää

Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta

Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta on keskeinen toimija Keski-Suomen liikenteen ja aluerakenteen kehittämisessä. Valiokunnan päämääränä on nostaa Keski-Suomen liikenne ja aluerakenne maan parhaimmistoon. Valiokunta toteuttaa missiotaan monipuolisesti yhteistyön, tiedottamisen, tilaisuuksien, lausuntojen ja tutkimusten avulla.

Lue lisää

Osaamis- ja työelämävaliokunta

Osaamis- ja työelämävaliokunta edistää ja tukee oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, hyvää työelämää ja uusia innovatiivisia toimintamuotoja.

Lue lisää

Teollisuusvaliokunta


Lue lisää

Matkailuvaliokunta

Matkailuvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on matkailuelinkeinon kilpailukyvyn kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Keski-Suomessa.

Lue lisää

Elinvoimavaliokunta

Valiokunta koostuu mm. kehittämisyhtiöiden ja yritysten edustajista ympäri maakuntaa.

Lue lisää

Viestintävaliokunta

Keski-Suomen kauppakamarin Viestintävaliokunnan missiona on edistää alueen menestystä ja kasvua sekä tukea alueen yrityksiä ja yhteisöjä viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Valiokunta koostuu yritysten ja organisaatioiden markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisista, joiden yhteistyöfoorumina valiokunta toimii.

Lue lisää

Juniorikilta

Juniorikillan jäsenistön muodostavat aktiiviset ja ansioituneet nuorkauppakamarilaiset.​

Lue lisää