Vastuullisuus

Vastuullisuuden edistäminen on tärkeä osa kauppakamariryhmän toimintaa. Kannustamme jäseniämme vastuullisuuteen muun muassa tarjoamalla vastuullisuuteen liittyvää tietoa, koulutusta, työkaluja sekä verkostoja. Yritys voi tehdä vastuullisuustekoja ja tuoda niitä näkyväksi Keskuskauppakamarin sitoumusten kautta. Olemme mukana myös YmpyräKS:n toiminnassa. Jaettava tieto ja koulutukset käsittävät ESG:n eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan periaatteet. Tutustu kauppakamarin vastuullisuuspalveluihin!


Hiilijalanjälki laskettu -merkki

Hiilijalanjälki laskettu -merkki osoittaa organisaation aloittaneen ilmastotyönsä laskemalla oman toimintansa päästöt kansainvälisen GHG-protokollan avulla.


Lue lisääIlmastositoumus

Tee Ilmastositoumus ja laadi tiekartta päästöjen vähentämiseksi. Sitoutumisesta voit kertoa Keskuskauppakamarin myöntämällä Ilmastositoumus-tunnuksella. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä.


Lue lisääIhmisoikeussitoumus

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.


Lue lisääIlmoituskanava

Kerää arvokasta tietoa yrityksesi toiminnasta – Ilmoituskanava on osa riskienhallintaa. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yritykselläsi on mahdollisuus saada tietoa mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.


Lue lisääKoulutukset ja valmennukset

Keskuskauppakamari tarjoaa monipuolista koulutusta yritysten vastuullisuustyön tueksi. Tutustu vaihtoehtoihin!


Lue lisääYritysjohdon vastuullisuusvalmennus

Keskuskauppakamarin järjestämä Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus sisältää sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta ja tarjoaa työkaluja vastuullisuuden johtamiseen liiketoiminnassa. Ohjelmassa pureudutaan strategisen yritysvastuun, ilmastovastuun ja ihmisoikeusvastuun kysymyksiin sekä vastullisuutta tukeviin toimintoihin.


Lue lisääYmpyräKS

YmpyräKS-ympäristövastuullisuusverkosto on suunnattu kaikille ympäristövastuullisuudesta kiinnostuneille yrityksille, yrittäjille ja yritysten parissa toimiville. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea.


Lue lisää


Ympäristövastuullisuuskumppanuus

Ympäristövastuulliskumppanuus on matalan kynnyksen maksuton sitoumus, jolla yritys, kunta, järjestö tai muu organisaatio voi osoittaa kehittävänsä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. Ympäristövastuullisen toiminnan rakentaminen on jatkuva parantamisen prosessi, jonka tueksi Ympäristövastuullisuuskumppanuus on toteutettu. Sen myöntää YmpyräKS-verkosto.

Lue lisää