YmpyräKS

Keski-Suomessa on koottu yritysten ympäristövastuullisuusverkosto Ympyräks, jossa jaetaan tietoa ja hyviä käytänteitä yritysten ympäristövastuusta. Verkostossa ratkotaan vastuullisuustyöhön liittyviä haasteita ja luodaan niihin toimivia ratkaisuja.

Yritysten ympäristövastuullisuutta edistetään yhteistyöllä


Ilmastolupaus, kestävä kehitys, kiertotalous, resurssiviisaus, vastuullisuus, hiilineutraalius, päästöttömyys, kompensaatio... miten kantaa kortensa kekoon tässä monimutkaisessa maailmassa?

Keski-Suomessa teeman ympärille on koottu yritysten ympäristövastuullisuusverkosto Ympyräks, jossa jaetaan tietoa ja hyviä käytänteitä yritysten ympäristövastuusta. Verkostossa ratkotaan vastuullisuustyöhön liittyviä haasteita ja luodaan niihin toimivia ratkaisuja.

Ympyräks-verkosto on avoin kaikille kiinnostuneille.


Miksi tulla mukaan:

  • Saat tietoa ja keinoja päästöjen vähentämiseen
  • Saat mahdollisuuden oppia toisilta
  • Saat tietoa kansallisen tason toimintamalleista ja -sitoumuksista
  • Saat näkyvyyttä vastuullisena toimijana


Verkoston ovat perustaneet Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, Business Jyväskylä ja Keski-Suomen Yrittäjät.