YmpyräKS

Yritysten ympäristövastuullisuutta edistetään yhteistyöllä


Ilmastolupaus, kestävä kehitys, kiertotalous, resurssiviisaus, vastuullisuus, hiilineutraalius, päästöttömyys, kompensaatio... miten kantaa kortensa kekoon tässä monimutkaisessa maailmassa?

Keski-Suomessa teeman ympärille on koottu yritysten ympäristövastuullisuusverkosto Ympyräks, jossa jaetaan tietoa ja hyviä käytänteitä yritysten ympäristövastuusta. Verkostossa ratkotaan vastuullisuustyöhön liittyviä haasteita ja luodaan niihin toimivia ratkaisuja.

Ympyräks-verkosto on avoin kaikille kiinnostuneille.


Miksi tulla mukaan:

  • Saat tietoa ja keinoja päästöjen vähentämiseen
  • Saat mahdollisuuden oppia toisilta
  • Saat tietoa kansallisen tason toimintamalleista ja -sitoumuksista
  • Saat näkyvyyttä vastuullisena toimijana


Verkoston ovat perustaneet Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, Business Jyväskylä ja Keski-Suomen Yrittäjät.