Kansainvälistymis­palvelut Keski-Suomessa

Keski-Suomen kauppakamari on koonnut Kansainvälistymispalvelut Keski-Suomessa -sivun, josta löydät tietoa ja kumppaneita kansainvälistymisen eri vaiheisiin, oli yritys jo kansainvälisillä markkinoilla toimiva tai kansainvälistymisestä haaveileva. Sivun vientiyritystyökalusta löydät keskisuomalaiset vientiyritykset. Tutustu ja löydä boostia kansainvälistymiseen!


Kansainvälistyminen, vienti, ulkomaankauppa, kv-kauppa – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Käytetystä nimestä huolimatta siihen on sitouduttava, uskottava ja resursoitava aikaa ja rahaa.

Tällä sivustolla käytämme termejä kansainvälistyminen ja vienti.


Vientiyritystyökalu

Vientiyritystyökalu nostaa esiin alueen hienoja yrityksiä, jotka jo toimivat kansainvälisessä kentässä. Työkalun tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään toisiaan ja synergiaetuja, uusia kumppanuuksia ja kauppamahdollisuuksia. Samalla tuomme esiin alueen monipuolista osaamista sekä sitä seikkaa, että Keski-Suomesta viedään täällä tuotettuja tuotteita ja palveluita lähes kaikkialle maailmassa. Voit siis käyttää työkalua apuna esim. miettiessäsi uutta markkinaa ja sen erityispiirteitä: Hae työkalusta kyseisessä markkinassa toimivia yrityksiä, ota yhteyttä ja kysy konkarilta neuvoa.


Haluatko yrityksesi tiedot listalle? Lisää tästä yrityksen tiedot.


Kansainvälistymispalvelut Keski-Suomessa

Sivuilla kuvatut Keski-Suomen kansainvälistymispalvelut ovat saaneet innoitusta ja inspiraatiota Elintarvikkeiden vientipolusta ja Pohjois-Savon vientipolusta . Kansainvälistyminen tapahtuu eri yrityksissä eri tavoilla, minkä vuoksi useiden keskustelujen yhteisenä lopputuloksena on, että Keski-Suomessa kuvaamme yrityksille tarjottavat kansainvälistymispalvelut kokonaisuutena, joka sisältää kahdeksan osiota.

Osa palveluista ja mietittävistä asioista kuuluu useampaan kuin yhteen osioon. Yritys on voinut pysähtyä pohtimaan jotain osa-aluetta, osa tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. Jokaista kokonaisuutta kannattaa miettiä ja pohtia, käyttää työkalua hyväkseen muistilistana ja tarkistaa, että vähintään kaikki tässä työkalussa esiin nostettu on mietitty valmiiksi ennen maailmanvalloitukseen lähtöä.

Listamme ei ole täydellinen. Tulemme lisäämään ja muokkaamaan sisältöä sitä mukaa, kuin toimijoita ilmoittautuu mukaan.


-


Kansainvälistyminen tapahtuu harvoin yhdessä yössä. Sitä suunnitellaan ja siihen kuluu aikaa. Sitoutuminen ja sitouttaminen yrityksen joka tasolla on tärkeää, jotta kansainvälistyminen onnistuu. Henkilöstön osaamisen on oltava tarvittavalla tasolla ja aikaa on voitava käyttää.

Tarvitaan siis Tahtoa ja Johtajuutta, rohkeaa Visiointia ja Jalkauttamista, jotta kaikki ovat yrityksen kansainvälistymispäätöksen takana. Hallituksella on merkittävä rooli tämän onnistumisessa. Hyvät ja toimivat verkostot auttavat eteenpäin.


Mieti: Miksi kansainvälistymme?


Lähelläsi alueella:

​​​​​​​Hyvä paikka aloittaa keskustelut kansainvälistymisestä on oman kuntasi elinkeinopalvelut, jotka on järjestetty kunnasta riippuen eri tavoilla. Alta löydät omasi!

Apunasi alueella:


Apunasi valtakunnallisesti:

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Kauppakamarit ympäri Suomen auttavat, kannustavat ja rohkaisevat yrityksiä kansainvälistymään. Tarjoamme yrityksille kasvu- ja kansainvälistymistarpeisiin:

 • Ajantasaista markkinatietoa sekä laajat verkostot Suomessa ja maailmalla
 • Kansainvälisen osaamisen vahvistamista erilaisilla koulutuksilla, verkostoitumistapahtumilla, mentoroinnilla sekä muulla neuvonnalla
 • Tukea kasvun ja kansainvälistymisen rahoitukseen tiiviissä yhteistyössä eri rahoituskumppaniemme kanssa
 • Vahvistamme maailmanlaajuisesti tunnustetut vientiin tarvittavat ulkomaankaupan asiakirjat

ICC

Kansainvälinen kauppakamari ICC on globaali, kaikki toimialat kattava yrityselämän järjestö, jolla on 6,5 miljoonaa yritystä ja järjestöä jäsenenä yli 140 maasta. Sen edistää kauppaa, investointeja, innovaatiota ja kestävää kasvua globaalisti. ICC:llä on kansallisia toimistoja kaikissa maanosissa, 90 maassa. ICC yhdenmukaistaa ja kehittää kansainvälisen kaupan menettelyjä, esimerkiksi Incoterms-toimituslausekkeita ja kaupan rahoitukseen liittyviä UCP-remburssisääntöjä sekä sopimusmalleja.

EEN

Enterprise Europe Network on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 60 maassa ympäri maailman.

Tietoa aiheesta:
Hyvin viritetty kone toimii jo kotimarkkinassa. Henkilöstön sitouttaminen hallituksesta arkityöhön on onnistunut. Kassavirta on kunnossa ja laskutus toimii. Järjestelmät pitävät huolta kierroista, hankinnoista, raporttien tuottamisesta. Myynti saa liidejä ja voi ennakoida. Logistiikka pyörii ja kaikki tarvittava löytää aina tiensä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Aikaa jää myös kehittämiseen. Suhteet ympäristöön, muihin toimijoihin ja omaan pankkiin sekä muihin rahoittajiin toimivat. Alan vaatimukset täyttyvät.


Mieti: Onko toiminta järjestyksessä ja yritys viritetty parhaimmilleen?


Kun koti on kunnossa ja tuote tai palvelu menestyy, on aika huomioida liiketoimintasuunnitelmaan kansainvälistymisen vaatimukset ja tarpeet; uuteen markkinaan valmistautuminen voi alkaa.

Apunasi alueella:

ELY-keskus

ELY-keskukset tarjoavat osana Team Finland -verkostoa kansainvälistymispalveluja kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pk-yrityksille. ELY-keskuksen tarjoamia palveluita vientiä aloittavalle yritykselle ovat

 • vienti- ja kansainvälistymisneuvonta
 • kansainvälistymisen rahoitusneuvonta ja -tuki
 • ohjaus eri tietolähteisiin ja yhteistyökumppaneiden palveluihin
 • kansainvälistymistapahtumat.


Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen liiton myöntämää kehittämisavustusta voivat hakea julkiset organisaatiot sekä yleishyödylliset voittoa tavoittelemattomat järjestöt, säätiöt ja yhdistykset. Yrityskohtaisia ja yritysten yhteisiä kehittämishankkeita rahoittaa maakunnassamme Keski-Suomen ELY-keskus.

Leader-rahoitus (Maaseuturahoitus)

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100 % kuluista. Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt.

Apunasi valtakunnallisesti:

Finnvera

rahoittaa alkavia, kasvavia ja kansainvälistyviä suomalaisia yrityksiä yhdessä pankkirahoittajan kanssa lainojen, takausten ja vientitakuiden avulla koti-ja ulkomailla.

Business Finland

tarjoaa yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita.

Finnpartnership

Suomalainen toimija voi hakea rahallista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa. Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hankkeen selvitys-, pilotointi- ja koulutusvaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.

Tietoa aiheesta:Uudelle markkinalle suunnatessa kannattaa miettiä ensin omaa yritystä: Mikä on ydinosaamistamme? Mitkä ovat vahvuutemme? Miten eroamme kilpailijoistamme?
Tarvitaan: Kilpailuetujen ja omien vahvuuksien kirkastamista, kilpailutilanteen ymmärtämistä, resursointia ja asennetta.


Mieti: Mikä on kilpailuetumme?


Ole valmis yllättymään! Joskus yrityksen kannalta paras vientituote tai -markkina ei ole se, mitä itse ajattelit. Markkinatilanne ja -tarve vaikuttavat tähän. Erinomaista apua tuottavat: Markkina-, kohderyhmä- ja kilpailija-analyysit.

Kattavan kartoittamisen jälkeen päätöksenteko perustuu dataan, ei mutuun.
Yrityksellä on nyt: kansainvälistymissuunnitelma, -strategia ja kasvusuunnitelma tavoitteineen. Kohdemarkkinat on haarukoitu ja erityisvaatimukset huomioitu.

Apunasi alueella:

Kasvu Open

Yrityskummit

Apunasi valtakunnallisesti:

Tietoa aiheesta:

Kasvu Open Blogi: Mitä on sparraus?

Business Finlandin markkinatieto​​​​​​​Uudet osaamistarpeet eivät rajoitu vain henkilöstöön vaan kaikkeen toimintaan. Tuotannossa on mietittävä määrä, laatu, kysynnän myötä syntyvä tarve tuotantokapasiteetin nostolle, kohdemarkkinan rajoitukset ja vaatimukset tuotteelle jne. Järjestelmien kapasiteetin tulee kattaa kasvun mukanaan tuomat vaateet, myynnin on vastattava kasvavaan kysyntään, ja logistiikan on mukauduttava mahdollisesti uusiin toimitusmääriin ja -tapoihin.

Osaamista tarvitaan myös uuden kulttuurin, kielen, erilaisten toimintatapojen ja sopimusten suhteen. Tavat toimia ja kirjata asioita vaihtelevat paljon ja niiden tunteminen sujuvoittaa yhteistyön aloittamista.


Mieti: Mitä kaikkea uutta osaamista tarvitsemme?


Apunasi alueella:


Myytävä tuote tai palvelu on selvillä ja kohdemarkkina ostajineen voi olla jo tiedossa. Ennen kaupantekoa on kuitenkin varmistettava, tarkistettava, selvitettävä ja huomioitava monia asioita, joita löytyy muistilistamaisesti alta.

Vastauksia vientikysymyksiin saa kattavasti EU:n virallisilta viennin ja tuonnin sivuilta: Access2Markets


Mieti:

 • Onko tuotteemme suojattu/tarvitaanko suojausta?
 • Täyttääkö tuote vaadittavat määräykset ja standardit?
 • Täyttääkö tuote viennin etuuskohtelun edellytykset?
 • Ovatko sopimusehdot kaupassa oikein?
 • Millä maksutavalla kauppa voidaan toteuttaa?
 • Ovatko tarvittavat luvat, todistukset ja rekisteröinnit kohdemaan vaatimusten mukaiset?
 • Onko tuotteemme kaksikäyttötuote tai liittyykö siihen rajoitteita?
 • Kohdistuuko kohdemarkkinaan vientipakotteita tai rajoitteita?
 • Mitkä toimituslausekkeet sopivat?
 • Missä maassa mahdolliset riidat kaupassa ratkaistaan?
 • Miten suojaudutaan turhilta riskeiltä?
 • Onko vakuutusturva kunnossa?
 • Täyttääkö pakkaus kohdemaan vaatimukset?
 • Onko ostaja luotettava?
 • Onko logistiikka kunnossa?
 • Ovatko vastuurajaukset selkeät?
 • Onko viejän osuus ja vastuu selvä?
 • Onko maahantuojan osuus ja vastuu selvä?


Kansainvälinen kauppakamari ICC on laatinut kansainvälisessä kaupassa käytettävät Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet. Ne selventävät myyjän ja ostajan vastuita ja tuovat turvaa kaupan molemmille osapuolille.

Vienti vaatii rekisteröitymistä moniin palveluihin ja rekistereihin.

Jokainen tullattava tavara tarvitsee tullinimikkeen, joka kertoo kyseiseen tuotteeseen kohdistuvat rajoitukset, kiellot ja kannettavan tullin määrän. Tullin Fintaric -palvelu

EORI-numero – tärkeä yritystunniste EU:n tulliasioinnissa, kun käydään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tavaran alkuperä ja etuuskohtelu

Onko yrityksellä IPR-strategia, jolla suojataan sen aineettomat oikeudet?

Yrityksen, Brändin ja Tuotteen tai sen osan suojaaminen/oikeudet:

Apunasi alueella:Kauppakamari vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja: alkuperätodistuksia, kauppalaskuja sekä muita kaupankäynnissä tarvittavia todistuksia: Vientiasiakirjat.fi

Kauppakamari myöntää Ata Carnét -todistuksia, jotka mahdollistavat tavaroiden viennin tulli- ja verovapaasti väliaikaista vientiä varten.Tietoa aiheesta:

EU:n kauppasopimukset hyödyttävät suomalaisyrityksiä

Ulkomaankauppa & Maatieto -palvelu viejän apuna

Team Finland -verkosto maailmalla yritysten apuna

​​​​​​​Tulli: Vienti yrityksilleUuteen markkinaan valmistautuessa tulee miettiä, mitä myymme, kenelle sen myymme ja miten. Vaihtoehtoja on paljon, joten mieti, testaa, rajaa ja keskity. Jos ensimmäinen valinta osoittautuu vääräksi, valitse uudelleen.


 • Tuote tai palvelu, jota myydään, on uniikki. Mikä erottaa sen muista? Miksi se on parempi kuin kilpailijan vastaava tuote? Mikä saa ostajan valitsemaan juuri sen? Ovatko markkinointi- ja myyntitoiminnot mukana tuotteen muotoilussa ja antamassa palautetta?
 • Kansainvälistymisen onnistumiseksi maailmalta on löydettävä oikeat asiakkaat. Kenelle tuote kannattaa myydä? Kenelle se tuottaa parhaimman lisäarvon? Mieti kohderyhmät ja luo testihenkilöt.
 • Onko tuote jokaisen ihmisen must-have vai valmistetaanko sitä teollisen tuotannon osaksi? Myydäänkö suoraan loppuasiakkaalle vai onko välissä myyntiedustaja tai jakelija? Pitäisikö käyttää jälleenmyyjää?


Kohdemarkkinan ymmärtäminen on onnistumisen edellytys. Markkina tulee tuntea, jotta tuote saadaan vastaamaan ostajien preferenssiä, hinnoiteltua oikein ja myytyä oikeissa paikoissa, voittavilla argumenteilla.

​​​​​​​

Huomioitava vientivaatimukset ja etuuskohtelut, joilla voi olla vaikutusta hinnoitteluun ja siten onnistumismahdollisuuksiin.

Millaista tuotetta tai palvelua viet markkinaan? Onhan tuotesuojaus kunnossa, jotta kaupankäynti on turvattua myös jatkossa?

Apunasi alueella:

Tietoa aiheesta:

Avidly: Oppaat mm. Ostajapersoonaopas

Suomi.fi: Tuotekehitys, kohdemarkkinan valitseminen
Kansainvälistymisen alkutaipaleella tehdään ja teetetään markkina-, kohderyhmä- ja kilpailija-analyysejä. Ennen lopullisia valintoja markkinoita testataan. Oma tuote positioidaan ja brändätään markkinaan sopivaksi. Yrityksellä tulisi siis olla markkinointistrategia ja -suunnitelma, joiden toteutumista seurataan, ohjataan ja muokataan tarvittavilla tavoilla.


Mieti: Tukeehan kaikki toiminta onnistunutta myyntiä?


Kansainvälisessä kaupassa sopimustekstien merkitys korostuu. Valittu maksutapa ja yhdessä sovitut käytettävät toimituslausekkeet voivat nousta arvoon arvaamattomaan, jos kaikki ei menekään kuten pitäisi. Virheellisesti valittu toimituslauseke voi johtaa siihen, ettei kauppa tuota oivallisesta hinnoittelusta huolimatta mitään ja päinvastoin voi haastaa koko myyjäyrityksen olemassaolon.

Myynnin ja markkinoinnin mukaan otto tuotteen ja palvelun muotoiluun kohdemarkkinaa varten tukee yhtenäisen brändin luomista ja luo pohjaa menestykselle.Markkinointi tuottaa tietoa ja materiaalia yrityksen ja myynnin tarpeisiin. Datan tehokas hyväksikäyttö auttaa nopeaan ja tarvittavaan reagointiin markkinassa. Brändäys kattaa koko toiminnan.

Vanha totuus on, että vanhoista asiakkuuksista huolehtiminen tuottaa paremmin, kuin jatkuva uusasiakashankinta. Asiakassuhteiden huollon kautta varmistat lisämyynnin ja päivitykset.


Apunasi alueella:


Logistiikka on helppo ajatella maanteillä huristelevina rekkavirtoina. Se on sitä, mutta äärimmäisen paljon muutakin. Toimiva logistiikka varmistaa, että kaikki yrityksessä tarvittava on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Näin ollen tavaran liikkumisen ohella liikutellaan dataa ja rahaa, suunnitellaan tuotantoa ja yhteensovitetaan kokonaisuuksia. Myös digitaalisuus on osa logistiikkaa.

Toimiva huolinta varmistaa tavaralähetysten saapumisen vastaanottajalle voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, direktiivien, määräysten ja sopimusten edellyttämällä tavalla oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Huolintayrityksistä voi saada monipuolista neuvontaa myös esim. tullaukseen ja verotukseen liittyen.

Mieti: Olisiko aika kirjata logistiikkastrategia, joka on integroitu kaikkeen yrityksen toimintaan?


Logistiikka on merkittävä osa yrityksen toimintaa. Yrityksessä voidaan kirjata erillinen logistiikkastrategia tai se voi toimia huomioituna taustalla. Tärkeintä on, että se linkittyy yrityksen strategiaan ja päivittäiseen toimintaan. Toimiva logistiikka takaa onnistuneen toiminnan ja hyvän tuloksen.

Apunasi alueella:

Tietoa aiheesta:

Kansainvälinen kauppakamari ICC on laatinut kansainvälisessä kaupassa käytettävät Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet. Ne selventävät myyjän ja ostajan vastuita ja tuovat turvaa kaupan molemmille osapuolille.

KauppakamariTieto

Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat sekä ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus, keskeiset vientiin ja tuontiin liittyvät asiat, englanninkieliset mallisopimukset, sopimusehdot

Logistiikan Maailma®

on ajantasainen, luotettava ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista alan keskeisistä toiminnoista, joka sisältää myös perustietoa liike- ja tuotantotaloudesta. Näiden toimintojen hallittu hoitaminen on myös ympäristöteko. Sivusto on Suomessa käytetyin logistiikan perustietojen tietolähde.

Logistiikan Maailma®: Työkalut vientiin ja tuontiin
Mitä opimme tästä?

Kansainvälistyminen ei ole irrallista toimintaa, vaan laaja kokonaisuus, joka vaikuttaa koko yrityksen kaikkeen toimintaan.


Hyvin suunniteltu ja toteutettu kansainvälistyminen vie yritystä eteenpäin ja tuo kasvua.
Haluatko yrityksesi kansainvälistymistä tukevat palvelut näkyville? Lisää tästä yrityksen tiedot.


Työkalu on toteutettu KV-verkostot toimiviksi -hankkeessa, jota rahoitti Keski-Suomen liitto. Rahoitus on TEM:n AKKE-rahoitus (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha)