Miten kansainvälistyä vuodessa? – Kokemuksia Secapp Oy:ltä

Kari Aho pitämässä esitelmää oikealla. Kuva: Airbus Defence and Space Oy

Jyväskyläläisen Secapp Oy:n tähtäimessä on ollut kansainvälinen kasvu, minkä eteen yritys on tehnyt konkreettisesti töitä vuodesta 2019 lähtien. Nyt kriisiviestintäsovellus Secapp on käytössä yhdeksässä eri maassa pohjoismaista muuhun Eurooppaan ja Lähi-idästä Japaniin. Miten siis kansainvälistyä vuodessa? Secapp Oy:n toimitusjohtaja Kari Aho jakaa kokemuksiaan ja hyväksi havaittuja tapoja.

Jyväskyläläinen Secapp Oy:n liikevaihto on kasvanut viime vuodenvaihteeseen verrattuna huimat 70 prosenttia, ja rekrytointeja on tehty pitkin vuotta. Tällä hetkellä yritys työllistää 20 henkilöä, ja ennuste loppuvuodelle on 25-30 henkilöä.

Secapp on ammattilaisten päivittäiseen viestintään, hälyttämiseen ja kriittisen tiedon keräämiseen suunniteltu sovellus, jolla voidaan lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja ryhmiä sekä kerätä ja jakaa tietoja alustalla, jonka data säilyy aina turvassa.

Kun koronan myötä keväällä 2020 kansainvälistymisen kanavana pidetyt messut ja muut tapahtumat peruttiin, piti kasvua hakevan yrityksen miettiä korvaavia tapoja kansainvälistymisen edistämiseen.

Kansainvälistyminen poikkeusoloissa

Tapahtumien ja messujen peruuntumisen sekä matkustusrajoituksien vuoksi keväällä Secapille vapautui enemmän aikaa, ja Secapp osallistui moniin kilpailuihin – hyvin tuloksin. Yritys otti osaa maailman pankin IFC:n haastekilpailuun, jolla haettiin ratkaisuja Itä-Afrikan maiden terveydenhuollon parantamiseen. Secapp valittiin 50 yrityksen joukkoon, ja pääsee viemään sinne omaa teknologiaansa.

Secapp valittiin finalistiksi myös Euroopan komission kilpailussa, jossa tarkoituksena oli löytää erilaisia ratkaisuja koronakriisin hoitoon. Myös energiateollisuuden vastaavassa haasteessa Secapp valittiin jatkokeskusteluihin kolmen maailmanlaajuisesti ison energia-alan toimijan kanssa.

”Kilpailuista saa hyvää näkyvyyttä, jälleenmyyjiä ja sijoittajia. Ne kasvattavat tiimihenkiä ja avaavat ovia. Kun koronan vuoksi tapahtumat ja messut ovat jääneet pois, on ollut aikaa ottaa osaa kilpailuihin, kun matkustaminenkaan ei vie aikaa”, Secapp Oy:n toimitusjohtaja Kari Aho kertoo.

Yritys voitti keväällä myös Kasvu Openin Future Health & Wellbeing Kasvupolun. Secapp osallistui Kasvu Openiin myös vuonna 2014 saaden sitä kautta suoria kontakteja muun muassa Airbusiin, jonka kanssa yritys tekee yhteistyötä maailmalla vielä tänäkin päivänä.

”Jokaisessa kilpailussa emme päässeet eteenpäin. Tärkeintä on, että on hakenut mukaan, sillä se voi poikia yhteydenottoja jälkikäteen.”

Erilaisia toimintamalleja kansainvälistymiseen

Kansainvälistymisen asiantuntijat aloittavat siitä, että tuote pitää olla kunnossa, kun lähdetään kansainvälisille markkinoille. Tässä jutussa ei paneuduta siihen, vaan lähdetään tarkastelemaan kansainvälistymistä kokemusten kautta siinä vaiheessa, kun tuote on havaittu hyväksi kotimaassa.


Kansainvälistyminen olemassa olevan asiakkuuden kautta

”Meille helpoin väylä kansainvälisille markkinoille lähtemiseen oli olemassa olevan asiakkuuden kautta. Kun suunnittelemme kansainvälistymistä, katsomme ensin, löytyykö nykyisiltä yhteistyökumppaneiltamme toimintaa muista maista. Se on helpompaa kuin lähteä tyhjästä.”


Kansainvälistyminen jälleenmyyjien ja kumppaneiden kautta

”Hyvien jälleenmyyjien löytäminen on aina oma hommansa, mutta malli on siitä hyvä, että jälleenmyyjällä on valmis asiakaskunta ja -suhteet kohdemaassa.

Meillä esimerkiksi toimii Lähi-idässä jälleenmyyjänä miljardiluokan teleyritys, jolla asiakaskunta ja -suhteet sekä tukipalvelut ja -tuotteet, ovat jo valmiina. Jälleenmyyjän on helpompaa laajentaa uuteen palveluun kuin itse palkata uuteen maahan omia myyjiä ja aloittaa asiakassuhteiden rakentaminen täysin nollasta. Se myös vaatisi tytäryhtiöiden perustamista.

Lähi-idässä lisäksi vaaditaan, että yhteistyö toimii paikallisen yhtiön kautta. Näin pääsemme oikaisemaan monta aikaa vievää asiaa, ja kynnys toimia eri markkinoissa on matala. Tämäkään malli ei kuitenkaan pyöri itsestään, vaan olemme aktiivisia ja vaalimme yhteistyötä. Olemme myös olleet mukana neuvotteluissa ministeriöiden ja sairaaloiden kanssa antamassa lisätietoja ja vakuuttaneet, että olemme oikeasti jälleenmyyjän kumppani ja että tuote tulee luotetulta toimijalta, puolueettomasta maasta. Suomen hyvä maine on ollut eduksi. Myös kauppakamarin jäsenyys kertoo luotettavuudesta”


Kenen puoleen kääntyä kansainvälistymisessä? Mistä apua kansainvälistymiseen?

”Suurlähetystöjen, suurlähettiläiden ja virkailijoiden hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Heillä on paljon suhteita ja tietoa markkinasta. He myös pystyvät olemaan mukana tapaamisissa ja avaamaan ovia.

Ovien avaamiseen on erityyppisiä tapoja: he pystyvät yhdistämään suoraan oikeisiin tahoihin tai suurlähetystöjen tilaisuuksia voi hyödyntää. He ovat hyvin avuliaita. Business Finland liittyy läheisesti näihin myös. Molempien kautta kannattaa kysyä neuvoa. Suomeksi sanottuna se ei maksa mitään muuta kuin oman ajan: kerro, mitä olet hakemassa ja mistä ja sovi palaveri, jossa kerrot omasta toiminnasta. Näin saa hyvinkin suoria tietoja siitä, miten ja kenen kanssa kannattaa lähteä toimimaan.

Lähestulkoon jokaisesta maasta ja kaupungista löytyy oma, Business Jyväskylää vastaava taho, joka pyrkii tuomaan ja houkuttelemaan yrityksiä kyseisille alueille. Heidän kauttaan saa suoria yhteyksiä ja mahdollisia kumppaneita. Jos on tarpeen perustaa tytäryhtiöitä, sieltä saa suoria apuja siihenkin. Itse olemme saaneet apua esimerkiksi Business Finlandilta sekä JETRO:lta Japanissa, joka on suoraan auttanut maahan pääsemisessä.”


Tapahtumat ja messut

”Normaalioloissa tapahtumat ja messut ovat hyviä ensimmäisiin avauksiin. Vaikka niissä käy myös ”renkaanpotkijoita”, on niistä mahdollista löytää asiakkaita tai jälleenmyyjäkumppaneita. Poikkeusoloissa iso kiitos Business Finlandille ja lähetystöille, jotka ottivat tilanteen nopeasti haltuun muun muassa kokoamalla yhteen suomalaista osaamista ja yritysesittelyitä koronakriisissä auttamiseksi. Tietoisuus esimerkiksi teknologioista ja suojavarusteista levisi maailmalla nopeasti, ja monissa maissa eri alueilla ja toimialoilla alettiin järjestämään haasteita ja kilpailuja. Kilpailuihin osallistumalla olemme pystyneet korvaamaan messujen kautta saatuja kontakteja ja avauksia”


Julkiset kilpailutukset niin Suomessa kuin maailmalla

”Kannattaa seurata myös kansainvälisiä portaaleja, joista näkee eri maiden järjestämiä isompia julkisia kilpailutuksia ja hankintoja.”


Lue lisää: Secapp


Liity kauppakamarin jäseneksi!

Kauppakamari on oiva verkosto kansainvälistä kauppaa tekeville tai suunnitteleville yrityksille löytää palveluja, asiantuntijoita, vastauksia kysymyksiin ja tietoa kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Verkostossa opit tuntemaan alueen kansainvälistymisen konkarit ja tutustut myös muihin yrityksiin, joiden kokemuksia ja verkostoja voit hyödyntää. Kauppakamarin palveluiden avulla saat vauhtia kansainvälistymiseen!