Keski-Suomen kauppakamarin strategia

Keski-Suomen kauppakamarin strategiaa kirkastettiin vuonna 2021 hallitusta ja jäseniä osallistaen. Uuden strategian kiteytimme sloganiin ”markkinatalouden, yrittäjyyden ja Keski-Suomen kasvun puolesta”.

Keski-Suomen kauppakamari edistää alueen ja yritysten menestystä ja kasvua. Toimimme vapaan markkinatalouden ja yrittäjyyden puolesta. Yritysten menestyksen lisäksi meitä koskettaa laajemmin ihmisten, yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointi. Arvomme ovat vaikuttaja, tekijä, vastuullinen ja luotettava.Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Markkinatalouden, yrittäjyyden ja Keski-Suomen kasvun puolesta

Keski-Suomen kauppakamari edistää alueen ja yritysten menestystä ja kasvua. Toimimme vapaan markkinatalouden ja yrittäjyyden puolesta. Yritysten menestyksen lisäksi meitä koskettaa laajemmin ihmisten, yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointi. Vaikuttamistyön kärkiä ovat yritysmyönteisyyden ja -tietoisuuden lisääminen, sujuva luvitus ja kaavoitus, Keski-Suomen vetovoima ja saavutettavuus sekä vetovoimaiset ja tasokkaat koulutuspalvelut. Myös raideyhteydet ja Tampere-yhteistyö, lentoliikenne isommassa kuvassa, 4- ja 9-tien sujuvuus sekä digisaavutettavuus ovat Keski-Suomen kauppakamarin vaikuttamisen agendalla.

Kasvua ja kansainvälistymistä, kv-verkostot toimiviksi -hanke

Kannustamme jäsenyrityksiämme kasvuun ja kansainvälistymiseen. Järjestämme jäsenille sekä koulutuksia että verkostoitumistilaisuuksia kansainvälistymisteemalla. Keski-Suomen kauppakamarissa on käynnistynyt kv-verkostot toimiviksi -hanke, jossa kv-verkosto mallinnetaan selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta jokaisen yrityksen on mahdollista löytää omaan kansainvälistymistarpeeseen sopiva palvelu oikea-aikaisesti. Hankkeessa luodaan kv-tietokanta sekä vahvistetaan kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia konkreettisten yritysesimerkkien ja maakunnallisten tapahtumien avulla. Kauppakamarin roolia vahvistetaan kansainvälistymisasioissa sillanrakentajana toimijoiden välillä.

Verkostot ja jäsenet

Yksi tärkeä syy liittyä kauppakamariimme ovat kauttamme saavutettavat verkostot. Järjestämme jäsenille maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia, kuten jäsenten bisnestreffejä, muutaman kerran vuodessa. Toimimme myös yhteistyökumppanina muiden alueen toimijoiden tapahtumissa.

Keski-Suomen kauppakamari on kutsunut koolle viestijäverkoston keskustelemaan, mitä sellaista voimme tehdä yhdessä, mikä hyödyttää toimijoita ja Keski-Suomea. Mukana on maakunnan viestijöitä niin yrityksistä kuin julkiselta puolelta. Yhteisiksi intresseiksi ovat nousseet esimerkiksi osaajapula, veto- ja pitovoima sekä kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden sitouttaminen Keski-Suomeen. Konkreettisten toimien lisäksi viestijäverkosto toimii myös viestijöiden vertaisfoorumina.

Strategian mukaisesti Keski-Suomen kauppakamari rakentaa kevään 2022 aikana vaikuttamisverkoston, joka kokoaa yhteen alueen päättäjät, yritysten edustajat ja kehittäjät yhteiseksi foorumiksi. Vaikuttamisverkoston tavoitteena on tiivistää Keski-Suomessa tapahtuvaa yhteistyötä alueen yritysten, päättäjien, kehittäjien ja oppilaitosten välillä. Sen missiona on kasvava ja vetovoimainen Keski-Suomi. Mukaan kutsutaan myös Keski-Suomen kauppakamarin aktiivisia alumneja eli esimerkiksi entisiä puheenjohtajia ja hallituksen jäseniä. Vaikuttamisverkoston työ konkretisoituu kerran tai kaksi vuodessa järjestettävään korkean profiilin vaikuttajafoorumiin.

Osaaminen

Kannustamme jäsenistöämme elinikäiseen oppimiseen, ja järjestämme koulutuksia myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen, talouden ja verotuksen, johtamisen ja esimiestyön sekä juridiikan teemoista. Järjestämme vuoden aikana muun muassa Hyväksytty Hallituksen jäsen HHJ-kursseja, HHJ-puheenjohtajakurssin sekä Hyväksytty Myyntijohtaja -koulutuksen. Lisäksi järjestämme verkkokoulutuksia.


Vastuullisuus

Kannustamme yhdessä kauppakamariryhmän kanssa jäseniä vastuullisuuteen tarjoamalla koulutusta, tietoa ja verkostoja. Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKSissä jaetaan tietoa ja hyviä käytänteitä yritysten ympäristövastuusta sekä ratkotaan vastuullisuustyöhön liittyviä haasteita ja luodaan niihin toimivia ratkaisuja.