Keski-Suomen kauppakamarin strategia

Keski-Suomen kauppakamarin strategiaa kirkastettiin vuonna 2021 hallitusta ja jäseniä osallistaen. Uuden strategian kiteytimme sloganiin ”markkinatalouden, yrittäjyyden ja Keski-Suomen kasvun puolesta”.

Keski-Suomen kauppakamari edistää alueen ja yritysten menestystä ja kasvua. Toimimme vapaan markkinatalouden ja yrittäjyyden puolesta. Yritysten menestyksen lisäksi meitä koskettaa laajemmin ihmisten, yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointi. Arvomme ovat vaikuttaja, tekijä, vastuullinen ja luotettava.Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Vaikuttavuus

Strategiamme mukaisesti Keski-Suomen kauppakamari edistää alueen ja yritysten menestystä ja kasvua. Vuosi 2023 on eduskuntavaalivuosi ja pyrimme tuomaan esille kauppakamarien vaalitavoitteita sekä meille paikallisesti tärkeitä tavoitteita. Näihin kuuluvat mm. saavutettavuuteen liittyvien asioiden eteenpäin vieminen ja esillä pitäminen sekä osaamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvät asiat.

Myös investointien luvitusten sujuvoittaminen on tärkeä tavoitteemme.
Myös hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja olemme mukana informoimassa ja vaikuttamassa siihen, että tuottajamalli olisi mahdollisimman monipuolinen ja yksityisiä toimijoita otetaan mukaan alueellamme.

Järjestämme 7.3. Vaikuttajafoorumin, johon pyrimme saamaan laadukkaat ja kiinnostavat esiintyjät ja panelistit. Teemaksi valikoitui Työvoiman saatavuus ja siihen liittyvät haasteet. Vaikuttajafoorumi tarjoaa jäsenille ja päättäjille ajankohtaista ja tutkittua tietoa sekä yritysten näkemyksiä päätöksenteon tueksi.

Verkostot

Yksi tärkeä syy liittyä kauppakamariimme on kauttamme saavutettavat verkostot. Edistämme jäsentemme verkostoitumista muiden yritysedustajien ja päättäjien kanssa järjestämällä vuonna 2023 entistä enemmän maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia. Näitä ovat mm. aamukahvitilaisuudet sekä bisnestreffit. Olemme mukana myös yhteistyökumppanina muiden Keski-Suomen alueen toimijoiden tapahtumissa. Keski-Suomen alueen johtajien vertaisfoorumin eli Keski-Suomen Johtajaverkoston sekä Viestijäverkoston toiminta jatkuvat myös vuonna 2023. Keski-Suomen kauppakamari seuraa EU-rahojen kanavoimista maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen sekä hanketoimintaan.

Osaaminen

Koulutuspalvelut ovat keskeinen osa jäsenpalveluitamme. Kannustamme jäsenistöämme jatkuvaan oppimiseen, ja järjestämme koulutuksia myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen, talouden ja verotuksen, johtamisen ja esimiestyön sekä juridiikan teemoista. Osa koulutuksista on jäsenille maksuttomia. Järjestämme vuoden aikana muun muassa Hyväksytty Hallituksen jäsen HHJ-kursseja, HHJ-puheenjohtajakurssin sekä Hyväksytty Myyntijohtaja -koulutuksen. Lisäksi järjestämme verkkokoulutuksia eri kumppaneiden kanssa. Osaavan työvoiman saatavuuskysymyksissä kauppakamari edistää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä mm. valiokuntatyön ja TekijäKS-viikon kautta.


Jäsenet

Olemme saaneet viime vuosina ilahduttavan paljon uusia jäseniä ja jäsenmäärämme on jo yli 800. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota jäsentemme pitovoimaan. Teemme alkuvuoden aikana muutoksia henkilöstön toimenkuvissa siten, että jatkossa pystymme konkreettisemmin sekä systemaattisemmin panostamaan enemmän esimerkiksi jäsenistömme yhteydenpitoon.


Valiokuntatyö

Keski-Suomen kauppakamarilla on kahdeksan valiokuntaa sekä juniorkilta. Edellisen kerran tarkastimme valiokuntatyöskentelyä talvella 2016-17. Viime vuosien aikana jäseniltä on tullut kehittämispainetta toimintaamme tältä osin. Keski-Suomen kauppakamarin hallitus päätti, että valiokuntatyöskentelyä on tarvetta uudistaa ja tarvittaessa uusia valiokuntia. Järjestämme 24.1.2023 kick off -tilaisuuden, jossa aloitamme uudistustyön. Työ jatkuu kevään 2023 ja tarkoitus on aloittaa uudistetulla valiokuntamallilla syksyllä 2023.


Vastuullisuus

Vastuullisuuden edistäminen on tärkeä osa kauppakamariryhmän toimintaa. Kauppakamari edistää vastuullisuutta vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tarjoamalla jäsenille vastuullisuuteen liittyvää tietoa, koulutusta, työkaluja sekä verkostoja. Yritys voi tehdä vastuullisuustekoja ja viestiä niistä YmpyräKS:n ympäristövastuullisuuskumppanuuden ja Keskuskauppakamarin sitoumusten kautta. Jaettava tieto ja koulutukset käsittävät ESG:n eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan periaatteet.