Laki- ja veroneuvonta

​Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa laki- ja talousasioissa.

Tarvitsetko tietoa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhteista tai yrityksen kauppasopimuksista? Haluatko tietää enemmän Euroopan unioniin liittyvistä kysymyksistä? Kysymyksiisi vastaa kauppakamarin maksuton laki- ja veroneuvonta.

Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa laki- ja talousasioissa. Kysymyksiisi vastaavat yritystoimintaan erikoistuneet keskisuomalaiset lakimiehet ja tilintarkastajat. Voit ottaa suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihimme tai lähettää kysymyksesi kauppakamariin: neuvonta@centralfinlandchamber.fi.

Kysy ennen kuin teet virheitä!Asianajo- ja lakiasiaintoimistot

Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy, Jyväskylä

Yhteyshenkilö: Markku Halonen

 • työoikeus
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvausoikeus
 • yleisjuridiikka
 • perintöoikeus
 • rikosoikeus
 • yrityssaneeraus/konkurssioikeus

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy | WinLaw

Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Järvinen

 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt ml. sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat
 • rahoitus ja pääomamarkkinat
 • EU- ja kilpailuoikeus
 • julkiset hankinnat
 • teknologia
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, Jyväskylä

Yhteyshenkilö: Juuso Tuppurainen

 • kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus
 • yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
 • teknologia, media ja telekommunikaatio
 • tietosuoja
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Eversheds Asianajotoimisto Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Vesa Kokko

 • työ- ja kauppaedustajaoikeus
 • ulkomaankauppa- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • sukupolvenvaihdokset

  Asianajotoimisto Fenno Oy, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Jussi Laakkonen, Mirja Kattilakoski

  • rakentaminen ja asuminen
  • ympäristöoikeus
  • yrityssaneeraukset ja konkurssit
  • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
  • yhtiö- ja sopimusoikeus
  • tietosuoja
  • työoikeus

  Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, Jyväskylä


  Yhteyshenkilöt: Elina Saari ja Johanna Toiviainen

  • asianajaja, TJ Elina Saari
   Puh. 050 3369326,
   elina.saari@urtti.fi
  • asianajaja
   Johanna Toiviainen
   Puh. 050 5857760, johanna.toiviainen@urtti.fi
   ​​​​​​​
  • työ- ja kauppaedustajaoikeus
  • yhtiö- ja sopimusoikeus
  • liike-elämän riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
  • yrityssaneeraukset, konkurssit ja perintä
  • vahingonkorvausoikeus

  Patenttitoimistot

  Berggren Oy, Jyväskylä

  Yhteyshenkilö: Terhi Nykänen

  • aineettomat oikeudet (IPR) liiketoimintalähtöisesti
  • keksintöjen tunnistaminen
  • suojaus ml. patentti, tavaramerkki, malli
  • tutkimukset ja selvitykset ml. toiminnanvapaus
  • valvonta, riskit, sopimukset
  • kaupallistaminen

  Eversheds Asianajotoimisto Oy, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Akseli Von Koch

  • työ- ja kauppaedustajaoikeus
  • ulkomaankauppa- ja sopimusoikeus
  • yritysjärjestelyt
  • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
  • sukupolvenvaihdokset
  • patenttiasiat

  Patenttitoimisto Kespat Oy, Jyväskylä

  Yhteyshenkilö: Kimmo Helke

  • immateriaalioikeudet yleisesti
  • patenttioikeus
  • tavaramerkkioikeus
  • mallioikeus

  Genip Oy, Jyväskylä

  Yhteyshenkilö: Jaakko Väisänen

  • ​​​​​​​Teollisoikeuksien käyttöön, hallitaan ja hyödyntämiseen liittyvä neuvonta
  • Keksintöjen, tavaramerkkien ja teollisen muotoilun suojaamiseen liittyvä neuvonta ja toimenpiteet
  • Hakemusten ja rekisteröintien hoitaminen Suomessa ja ulkomailla
  • Neuvonta konflikti- ja riitatilanteissa
  • Patentti- ja merkkiväitteiden hoitaminen
  • Laajempi teollisoikeudellinen konsultointi tuotekehityshankkeissa

  KHT-tilintarkastusyhteisöt

  Ernst & Young Oy, Jyväskylä  Yhteyshenkilö: Hannu Arola

  • taloudelliset asiat
  • kirjanpito
  • verotus

  DHS Oy Audit Partners, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Arto Saarinen

  • tilintarkastus
  • kirjanpito
  • taloushallinnon erityiskysymykset
  • välitön ja välillinen verotus
  • yritysjärjestelyt
  • arvonmääritykset
  • omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
  • venäläisen kirjanpidon kysymykset

  KPMG Oy Ab, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Johanna Gråsten

  • tilintarkastus
  • kirjanpitokysymykset
  • kotimainen ja kansainvälinen verotus
  • siirtohinnoittelu
  • sopimukset
  • yritys- ja rakennejärjestelyt
  • talous-, rahoitus- ja IT-neuvonta
  • organisaation ja henkilöstön kehittäminen
  • sukupolvenvaihdokset
  • IFRS-kysymykset

  PricewaterhouseCoopers Oy, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Vihinen

  • taloudelliset asiat
  • kirjanpito
  • verotus

  SYS Audit Oy, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Jukka Sorjonen

  • tilintarkastus
  • omistajayrittäjien verotus
  • arvonmääritykset
  • yleisten it-kontrollien arviointi
  • sukupolvenvaihdokset
  • yritysjärjestelyt

  Neuvontaa EU:n tietosuojauudistuksesta

  Tikkasec Oy


  Yhteyshenkilö: Pekka Vepsäläinen

  • tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden kehittäminen
  • tietosuojan kehittäminen
  • liiketoiminnan kehittäminen
  • projektinhallinta

  RD Velho ICT Oy
  (ent. Relator)


  Yhteyshenkilö: Olli Pitkänen

  • Tietoturvan ja kyberturvallisuuden kehittäminen
  • Tietosuojan kehittäminen
  • Käytännönläheiset koulutukset ja arvioinnit
  • Toimeenpanon tuki
  • Vaatimusten vaikutukset tietojärjestelmiin
  • Arkaluontoisen tiedon hallinta


  Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Juuso Tuppurainen

  • kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus
  • yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
  • teknologia, media ja telekommunikaatio
  • tietosuoja
  • työoikeus
  • insolvenssioikeus
  • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

  KPMG Oy Ab, Jyväskylä


  Yhteyshenkilö: Johanna Gråsten

  • tilintarkastus
  • kirjanpitokysymykset
  • kotimainen ja kansainvälinen verotus
  • siirtohinnoittelu
  • sopimukset
  • yritys- ja rakennejärjestelyt
  • talous-, rahoitus- ja IT-neuvonta
  • organisaation ja henkilöstön kehittäminen
  • sukupolvenvaihdokset
  • IFRS-kysymykset

  Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy | WinLaw

  Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Järvinen

  • yhtiö- ja sopimusoikeus
  • yritysjärjestelyt ml. sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat
  • rahoitus ja pääomamarkkinat
  • EU- ja kilpailuoikeus
  • julkiset hankinnat
  • teknologia
  • vero-oikeus
  • työoikeus
  • insolvenssioikeus
  • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt