Laki- ja veroneuvonta

​Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa muun muassa laki-, vero-, GDPR-, työsuhde- ja talousasioissa.

Tarvitsetko tietoa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhteista tai yrityksen kauppasopimuksista? Haluatko tietää enemmän Euroopan unioniin liittyvistä kysymyksistä? Kysymyksiisi vastaavat yritystoimintaan erikoistuneet keskisuomalaiset lakimiehet ja tilintarkastajat. Voit ottaa suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihimme tai lähettää kysymyksesi kauppakamariin: neuvonta@kskauppakamari.fi.


Huom! Jäsenten maksuton neuvontapalvelu auttaa myös koronakysymyksissä. Esim:

 • Työoikeus; lomauttaminen, irtisanominen, osa-aikaistaminen, työsopimuksen ehtojen muuttaminen sekä YT-menettelyt mm. edellä mainittuihin liittyen
 • maksukyvyttömyys- tai uhkaavat maksukyvyttömyystilanteet; rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja yritysjärjestelyt maksukyvyttömyystilanteisiin liittyen sekä maksukyvyttömyysmenettelyt; yrityssaneeraukset ja konkurssit, TMA (turn around managent)
 • Sopimusten uudelleen järjestelyt, kuten poikkeustilanteen aiheuttamat sopimusmuutokset ja neuvottelut, ylivoimainen este -tilanteen vaatimat toimenpiteet

Asianajo- ja lakiasiaintoimistot

Asianajotoimisto Winlaw Oy

Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Järvinen

 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt ml. sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat
 • rahoitus ja pääomamarkkinat
 • EU- ja kilpailuoikeus
 • julkiset hankinnat
 • teknologia
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, Jyväskylä

Yhteyshenkilöt: Juuso Tuppurainen ja Aino-Kaisu Renko

 • kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus
 • yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
 • teknologia, media ja telekommunikaatio
 • tietosuoja
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Eversheds Asianajotoimisto Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Vesa Kokko

 • työ- ja kauppaedustajaoikeus
 • ulkomaankauppa- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • sukupolvenvaihdokset

Asianajotoimisto Fenno Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Jussi Laakkonen, Mirja Kattilakoski

 • rakentaminen ja asuminen
 • ympäristöoikeus
 • yrityssaneeraukset ja konkurssit
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • tietosuoja
 • työoikeus

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilöt: Elina Saari ja Johanna Toiviainen

asianajaja, TJ Elina Saari
Puh. 050 3369326,
elina.saari@urtti.fi

​​​​​​​asianajaja
Johanna Toiviainen
Puh. 050 5857760, johanna.toiviainen@urtti.fi
​​​​​​​

 • työ- ja kauppaedustajaoikeus
 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • liike-elämän riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • yrityssaneeraukset, konkurssit ja perintä
 • vahingonkorvausoikeus

Asianajotoimisto Tuomi, Lakka & Metsätähti Oy, Jyväskylä

Yhteyshenkilöt:
Asianajaja Jan-Erik Metsätähti

Puh. 050 374 6058
jan-erik.metsatahti@tuomilakka.fi

Asianajaja Mikko Tuomi
Puh. 040 503 5382
mikko.tuomi@tuomilakka.fi​​​​​​​​​​​​​​

 • liiketoimintasopimukset
 • yhtiöoikeus
 • riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • kansainvälisen kaupan juridiikka
 • kiinteistöt, rakentaminen ja ympäristö
 • työoikeus
 • IPR ja teknologia
 • tietosuoja
 • yritysjärjestelyt
 • yrityssaneeraukset ja konkurssit


Asianajotoimisto Jantunen & Co Oy, Jyväskylä

​​​​​​​

Yhteyshenkilöt: Martti Jantunen ja Juha-Pekka Siltala

asianajaja KTM Martti Jantunen
Puh 040 501 1762
martti.jantunen@janlex.fi

lakimies OTK DI Juha-Pekka Siltala
Puh 040 5005 557
juha-pekka.siltala@janlex.fi

 • yrityssaneeraukset
 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • vahingonkorvausoikeus
 • konkurssit, perintäasiat
 • oikeudenkäynnit
 • työoikeus
 • rakentaminen ja kiinteistöoikeus
 • perintöoikeus ja yleisjuridiikka

Patenttitoimistot

Berggren Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Virpi Noponen

 • aineettomat oikeudet (IPR) liiketoimintalähtöisesti
 • keksintöjen tunnistaminen
 • suojaus ml. patentti, tavaramerkki, malli
 • tutkimukset ja selvitykset ml. toiminnanvapaus
 • valvonta, riskit, sopimukset
 • kaupallistaminen

Eversheds Asianajotoimisto Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Akseli Von Koch

 • työ- ja kauppaedustajaoikeus
 • ulkomaankauppa- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • sukupolvenvaihdokset
 • patenttiasiat

Patenttitoimisto Kespat Oy, Jyväskylä

Yhteyshenkilö: Kimmo Helke

 • immateriaalioikeudet yleisesti
 • patenttioikeus
 • tavaramerkkioikeus
 • mallioikeus

Genip Oy, Jyväskylä

Yhteyshenkilö: Jaakko Väisänen

 • ​​​​​​​Teollisoikeuksien käyttöön, hallitaan ja hyödyntämiseen liittyvä neuvonta
 • Keksintöjen, tavaramerkkien ja teollisen muotoilun suojaamiseen liittyvä neuvonta ja toimenpiteet
 • Hakemusten ja rekisteröintien hoitaminen Suomessa ja ulkomailla
 • Neuvonta konflikti- ja riitatilanteissa
 • Patentti- ja merkkiväitteiden hoitaminen
 • Laajempi teollisoikeudellinen konsultointi tuotekehityshankkeissa

KHT-tilintarkastusyhteisöt ja yritykset

Ernst & Young Oy, JyväskyläYhteyshenkilö: Hannu Arola

 • taloudelliset asiat
 • kirjanpito
 • verotus

TietoAkseli Audit Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Arto Saarinen

 • tilintarkastus
 • taloushallinnon erityiskysymykset
 • välitön ja välillinen verotus
 • yritysjärjestelyt
 • arvonmääritykset
 • omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
 • venäläisen kirjanpidon kysymykset

KPMG Oy Ab, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Johanna Gråsten

 • tilintarkastus
 • kirjanpitokysymykset
 • kotimainen ja kansainvälinen verotus
 • siirtohinnoittelu
 • sopimukset
 • yritys- ja rakennejärjestelyt
 • talous-, rahoitus- ja IT-neuvonta
 • organisaation ja henkilöstön kehittäminen
 • sukupolvenvaihdokset
 • IFRS-kysymykset
SYS Audit Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilö: Anni Kilpinen, Teemu Laitinen

 • tilintarkastus
 • omistajayrittäjien verotus
 • arvonmääritykset
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysjärjestelyt

Tilintarkastus Vihinen Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilöt: Jukka-Pekka Vihinen, Jaana Sallinen

 • tilintarkastus
 • omistajayrittäjien verotus
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysjärjestelytNeuvontaa EU:n tietosuojauudistuksesta, tietosuojasta ja tietoturvasta

Tikkasec Oy​​​​​​​Yhteyshenkilö: Pekka Vepsäläinen

 • tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden kehittäminen
 • tietosuojan kehittäminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • projektinhallinta

Huld
(ent. RD Velho)


Yhteyshenkilö: Olli Pitkänen

 • Tietoturvan ja kyberturvallisuuden kehittäminen
 • Tietosuojan kehittäminen
 • Käytännönläheiset koulutukset ja arvioinnit
 • Toimeenpanon tuki
 • Vaatimusten vaikutukset tietojärjestelmiin
 • Arkaluontoisen tiedon hallinta


Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, Jyväskylä


Yhteyshenkilöt: Juuso Tuppurainen ja Aino-Kaisu Renko

 • kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus
 • yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
 • teknologia, media ja telekommunikaatio
 • tietosuoja
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

KPMG Oy Ab, JyväskyläYhteyshenkilö: Johanna Gråsten

 • tilintarkastus
 • kirjanpitokysymykset
 • kotimainen ja kansainvälinen verotus
 • siirtohinnoittelu
 • sopimukset
 • yritys- ja rakennejärjestelyt
 • talous-, rahoitus- ja IT-neuvonta
 • organisaation ja henkilöstön kehittäminen
 • sukupolvenvaihdokset
 • IFRS-kysymykset

Asianajotoimisto Winlaw Oy

Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Järvinen

 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt ml. sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat
 • rahoitus ja pääomamarkkinat
 • EU- ja kilpailuoikeus
 • julkiset hankinnat
 • teknologia
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt