Keskuskauppakamarin palvelut

Keskuskauppakamarin monipuolisiin palveluihin kuuluvat mm. ansiomerkkien myöntäminen ja erilaisten ammattitutkintojen ja -kokeiden järjestäminen.

​Keskuskauppakamari palvelee yrityksiä monipuolisesti. Esimerkiksi mainonnan eettiseltä neuvostolta voit pyytää lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Keskuskauppakamari järjestää vuosittain useita ammattitutkintoja ja -kokeita. Asiantuntijahaulla löydät Suomessa toimivia AKA-, KHK- sekä HTT-asiantuntijoita. Keskuskauppakamarilta voit hakea myös perinteikästä ansiomerkkiä kiitoksena työntekijöillesi.


Kiinteistöarviolautakunta

Kiinteistönarviointilautakunta auktorisoi ja valvoo AKA-kiinteistöarvioijia ja KHK-kiinteistönarvioitsijoita.

Lue lisää

Liiketapalautakunta

Liiketapalautakunta antaa lausuntoja siitä, onko toisen yrityksen toiminta sopimatonta.

Lue lisää

Lunastuslautakunta

Lunastuslautakunta nimeää välimiehet osakeyhtiölain mukaisiin vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyihin.

Lue lisää


Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettiseltä neuvostolta voi pyytää lausuntoja sekä maksullisia ennakkolausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Lue lisää

Tavarantarkastajalautakunta

Tavarantarkastajalautakunta hyväksyy, ohjaa ja valvoo hyväksyttyjen tavarantarkastajien toimintaa.

Lue lisää

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta edistää hyvän kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa.

Lue lisää


Välimieslautakunta

Välimieslautakunta nimeää välimiehiä ratkaisemaan yritysten välisiä riita-asioita.

Lue lisää

Ostotarjouslautakunta

Ostotarjouslautakunta on Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen asettama lautakunta, joka antaa yrityskauppoja ja -järjestelyjä ohjaavia suosituksia. Ostotarjouslautakunta on korvannut entisen Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan 1.1.2013 lähtien.

Lue lisää

Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat perinteikäs tapa osoittaa ylpeyttä työntekijöistään. Niiden myöntämisestä päättää Keskuskauppakamarin asettama ansiomerkkilautakunta.

Lue lisää


Asiantuntijahaku

Asiantuntijahaku auttaa löytämään Suomessa toimivien AKA-, KHK- sekä HTT -asiantuntijoiden yhteystiedot.

Lue lisää

Tutkinnot ja kokeet

Keskuskauppakamari järjestää vuosittain useita ammattitutkintoja ja kokeita, kuten LKV-, LVV-, AKA- ja HTT kokeet.

Lue lisää


GS1 Finland Oy

GS1-viivakoodeihin, tuotetunnistamiseen ja päivittäistavarakaupan Tuotetietopankkiin liittyvissä asioissa voi kääntyä Keskuskauppakamarin tytäryhtiön GS1:n puoleen.

Lue lisää


Ilmoituskanava

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi täyttää EU:n whistleblowing-direktiivin vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen.

Lue lisää