YrHyvaKS

Keski-Suomen kauppakamari on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa. Keski-Suomen kauppakamarin, Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen Liiton AKKE-rahoitteinen YrHyvaKS-hanke on toiminut tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa.
YrHyvaKS-hanke toimii palveluntuottajien vaikuttajana Keski-Suomen Hyvinvointialueen kehitystyössä.

Elokuussa 2021 startanneen hankkeen tavoitteena on turvata mahdollisimman monen yksityisen palveluntuottajan toimintamahdollisuudet Keski-Suomessa. Kevään 2023 painopiste tulee olemaan palveluprosessien ja kumppanuuden kehittämisessä.

Kerran kuussa järjestettävät Yrittäjäfoorumit ovat Teams-tilaisuuksia, joissa keskisuomalaiset palveluntuottajat pääsevät kuulemaan ajankohtaista tietoa, missä hyvinvointialueenvalmistelussa mennään ja jakamaan ajatuksiaan asiantuntijoiden sekä muiden kuulijoiden kanssa.

Pääset ilmoittautumaan tapahtumiin Keski-Suomen Yrittäjien tapahtumakalenterin kautta tai Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

YrHyvaKS-hankkeessa arvioidaan ja mallinnetaan, missä määrin palveluja ostetaan muilta kuin julkisilta toimijoilta. Veli Puttonen kumppaneineen pitää silmällä, että yrittäjänäkökulma huomioidaan kautta prosessin.

Yritykset, järjestöt ja asiantuntijat ovat tervetulleita mukaan hankkeen tapahtumiin ja valmisteluprosessiin. Ryhmiin pääsee mukaan kutsuihin vastaamalla tai jo nyt ilmoittautumalla suoraan Veli Puttoselle.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yrittäjät.