Mitä rahoitusta yritys voi hakea ja missä vaiheessa? Tempo-, tutkimus & kehitys- ja market explorer-rahoituspalvelut pähkinänkuoressa

Tempo-, Tutkimus & Kehitys- ja Market Explorer-rahoituspalvelut on luotu tukemaan monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

1. Startup-yritykselläsi on tuote- ja palveluidea ja mietit onko ideallasi aitoa potentiaalia liiketoiminnaksi

Tarvitset rahoitusta esimerkiksi tuote- ja palveluidean kohderyhmän, kysynnän, toimivuuden kartoittamiseen yhdellä tai useammalla markkinalla.

Sopiva rahoituspalvelu: Tempo

Tempo-rahoituksen jälkeen yritykselläsi on selkeä go-to-market kansainvälistymissuunnitelma ja tunnistettu kysyntä tuote- tai palveluidealle mutta valmis tuote ei vielä tässä vaiheessa välttämätön. Tempo-rahoituspalvelu on tarkoitettu alle 5-vuotiaille pienille yrityksille.


2. Yritykselläsi on selkeä go-to-market kansainvälistymissuunnitelma mutta varsinainen tuote puuttuu

Tarvitset rahoitusta nopeuttamaan tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden tuotteen toimintaa.

Sopiva rahoituspalvelu: Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen jälkeen yritykselläsi on valmistuote.


3. Yritykselläsi on selkeä go-to-market kansainvälistymissuunnitelma sekä valmis tuote tai pilottivaiheessa oleva tuote ja haluat avata uuden markkinan

Sopiva rahoituspalvelu: Market Explorer

Market Explorer-rahoituksen jälkeen tunnet uuden markkinatilanteen ja voit käynnistää operatiiviset toimenpiteet ratkaisun viemiseksi valituille markkinoille. Market Explorer on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille.

Tarjoamme rahoitus- ja asiantuntijapalveluita Suomeen rekisteröidyille yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Koko palveluvalikoimamme ei ole käytössä heti alusta alkaen, vaan laajenee, kun yritys etenee tavoitteiden mukaan kansainvälisellä kasvupolullaan. Katso palvelukohtaiset kriteerit rahoituspalveluiden omilta sivuilta.


Teksti: Business Finland