100 tarinaa kasvusta: Metsä-Multia Oy

Metsä-Multia tuottaa koneellisia puunkorjuupalveluita metsäteollisuusasiakkailleen keskisessä Suomessa. Toiminta on saanut alkunsa kahden multialaisen yrittäjän yhdistäessä voimansa 1977. Sukupolvenvaihdos toteutettiin 2002, jolloin veljekset Aki ja Kai Laaja ottivat täyden vetovastuun toiminnasta. Yritys on kehittynyt tuosta ajasta voimakkaasti työllistäen tänä päivänä 120 metsäalan ammattilaista.

2000-luvun alkuun asti luotiin hyvää perustaa yritykselle. Sukupolvenvaihdoksen aikaan yritys työllisti kahdeksan henkilöä, kun nyt Metsä-Multialla työskentelee jo 120 metsäalan ammattilaista. Akin ja Kain ottaessa vetovastuun yrityksen johtamisesta ja kehittämisestä suuntaviivat olivat selvät. Panostukset henkilöstöön ja johtamiseen ovat olleet avainroolissa mahdollistaen markkinoita nopeamman kasvun.

”Nämä ovat tuoneet mahdollisuuksia myös liiketoimintakauppoihin, joita olemme toteuttaneet vuosien varrella”, kertovat Metsä-Multian Aki ja Kai Laaja.

Onnistumisena veljekset mainitsevat kannattavan kasvun hallitsemisen ja uskalluksen kasvuun. Kasvun edellytykset ovat olleet kunnossa.

”Olemme saaneet rekrytoitua hienoja työntekijöitä yhteisöömme. Toisaalta henkilöstömäärän kasvu on tuonut mukanaan monia haasteita ja se on vaatinut organisaatiolta hyvää johtamiskykyä”, he kertovat.

Keski-Suomi – tuo metsien maakunta

Laajat mainitsevat, että hyvät, puuta jalostavat teolliset toimijat yhdessä laadukkaiden luonnonvarojen kanssa on edesauttanut tänne juurtumista ja kasvua.

”Merkittävässä roolissa ovat olleet asiakkaamme sekä tuhannet metsäomistajat. Heillä molemmilla on aito halu kasvattaa ja käyttää puuta vastuullisesti myös vuosikymmenten päästä”, Laajat summaavat.


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Kasvutarinat ansaitsevat tulla kuulluksi. Näitä meillä kyllä riittää, joten nyt annetaan kuulua ja kovaa – Keski-Suomessa osataan rakentaa kasvua, joten tuodaan se esiin!

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan käynnistämää 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike.