Ympäristövastuullisuuskumppanuus on sitoumus kestävämpiin toimintatapoihin

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS on lanseerannut Ympäristövastuullisuuskumppanuuden. Ympäristövastuulliskumppanuus on matalan kynnyksen maksuton sitoumus, jolla yritys, kunta, järjestö tai muu organisaatio voi osoittaa kehittävänsä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. Ympäristövastuullisen toiminnan rakentaminen on jatkuva parantamisen prosessi, jonka tueksi Ympäristövastuullisuuskumppanuus on toteutettu.

Ympäristövastuullisuuskumppanuuden hyödyt

Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ympäristövastuullisuuskumppanuus tarjoaa helpon tavan päästä alkuun systemaattisessa ympäristövastuullisuustyössä ja viestiä organisaation vastuullisuusteoista. Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen sitoutuvat organisaatiot saavat esittelyn YmpyräKS-verkoston nettisivulle, Ympäristövastuullisuuskumppanuus-logon käyttöönsä ja vertaistukea muilta sitoutuneilta organisaatioilta.

Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen sitoutuneiden organisaatioiden verkosto toimii avoimen YmpyräKS-verkoston alla. YmpyräKS-verkosto tarjoaa myös työkaluja ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Verkoston nettisivuilta löytyy materiaalipankki, jossa on mm. hiilijalanjälkilaskureita, oppaita ja työkirjoja ja rahoituskasauksia.

Miten mukaan?

Organisaatio sitoutuu mukaan Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen asettamalla tavoitteita, joilla organisaatio edistää ympäristövastuullista toimintaa. Ehdotuksia tavoitteista on kirjattu sitoutumislomakkeelle, mutta tavoitteet voi myös määritellä itse organisaation tarpeiden ja toiminnan mukaan. Linkki lomakkeelle: Ympäristövastuullisuuskumppanuuden sitoumuslomake.

Tavoitteita voi myös pohtia yhdessä YmpyräKS-verkoston edustajan kanssa käytävässä alkukartoituskeskustelussa.

Sitoutuneet tahot, eli Ympäristövastuullisuuskumppanit, edistävät itse määrittämiään tavoitteita ja raportoivat edistymisestä kerran vuodessa yksinkertaisella lomakkeella.

Lisätietoa:

Enni Huotari, projektiasiantuntija, Keski-Suomen liitto
enni.huotari@keskisuomi.fi, 0406759945
https://ympyraks.keskisuomi.fi/

YmpyräKS eli Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta. YmpyräKS on avoin kaikille ympäristövastuullisuudesta kiinnostuneille yrityksille, yrittäjille ja yritysten parissa toimiville. YmpyräKS-verkostoa pyörittävät Keski-Suomen liitto, Business Jyväskylä, Business Äänekoski, Yrityskiihdyttämö BioPaavo, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät ja Viitasaaren kaupunki.