Teollisuusvaliokunta


Teollisuusvaliokunta pyrkii parantamaan maakunnan eri teollisuuden alojen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Valiokunta toimii valmistus- ja tuotantoalan yritysten avainhenkilöille ajankohtaisten asioiden jakamisen ja mahdollisten esiin nousseiden haasteiden ratkaisufoorumina.


Valiokunnan toiminnan painopistealueita ovat:

  • tietoisuuden lisääminen valmistus- ja tuotantoalan yrityksissä olevista työtehtävistä Keski-Suomessa

  • teollisten alojen profiilin ja mielikuvan nostaminen positiivisemmaksi ja paremmin vastaamaan tämän päivän todellisuutta

  • vastuullisuus ja kestävyys, jotta teolliset alat voivat toimia tulevaisuudessakin kilpailukykyisinä

  • johtajuus - teollisten alojen johtamisen kehittäminen tukemaan alueen veto- ja pitovoimaa, yritysten innovaatiotoimintaa ja tuottavuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia
    ​​​​​​​

Viestimällä näistä asioista positiivisessa hengessä muun muassa sosiaalisessa mediassa, pyritään helpottamaan osaajien saamista alan yrityksiin tulevaisuudessa. Lisäksi valiokunta pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan muiden valiokuntien, oppilaitosten sekä yritysten kanssa.

Puheenjohtaja

Laura Tuominen

Operatiivinen johtaja
​​​​​​​
Ommellinen Oy

--

--

Varapuheenjohtaja

Pasi Varkila

Myynti- ja projektipäällikkö
Fimpec Engineering Oy

Jäsenet

Asiantuntijat


Ota yhteyttä

Merja Honkanen

Markkinointisuunnittelija
Keski-Suomen kauppakamari

050 439 3005
merja.honkanen@kauppakamari.fi