Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta

Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta on keskeinen toimija Keski-Suomen liikenteen ja aluerakenteen kehittämisessä. Valiokunnan päämääränä on nostaa Keski-Suomen liikenne ja aluerakenne maan parhaimmistoon. Valiokunta toteuttaa missiotaan monipuolisesti yhteistyön, tiedottamisen, tilaisuuksien, lausuntojen ja tutkimusten avulla.

Valiokunta käsittelee toiminnassaan liikenteen ja aluesuunnittelun kehittämistä laajasti. Valiokunnan missiona on, että alueen kehittämistä tehdään julkisen puolen ja yritysten yhteistyönä. Vaikuttamisen agendalla on Keski-Suomen liikenneinfran, kuten Nelostien, Ysitien, alemman tieverkon, raideyhteyksien ja lentoliikenteen edistäminen. Toiminta-alueena on koko Keski-Suomi. Valiokunta korostaa elinvoimanäkökulmaa ja kaupunkien ja kuntien kehitystä sekä niiden roolia maakunnan elinvoiman edistämisessä.


Puheenjohtaja

Timo Louhivaara

Toimitusjohtaja
Kuljetusliike Taipale Oy / Jyväskylän Kaukokiito

Varapuheenjohtaja

Jorma Paananen

Liiketoimintajohtaja
Fimpec PMO Oy


Jäsenet

Asiantuntijat


​Ota yhteyttä