63 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä toivoo hallituksen keventävän verotusta Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi – työn verotuksen alentaminen suosituin vaihtoehto

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Kauppakamarikyselyn mukaan keskisuomalaiset yritykset näkevät verotuksen keventämisen ja paikallisen sopimisen lisäämisen suosituimpana vaihtoehtona Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi. Kysyttäessä minkä veron alentaminen auttaisi yrityksiä eniten, 75 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä vastasi työn verotuksen alentamisen.

Kauppakamarien talouskyselyn mukaan 63 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä odottaa hallituksen keventävän verotusta Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi. Myös paikallisen sopimisen lisääminen (61 %), investoinnit liikenneväyliin (34 %) ja investoinnit osaamiseen ja koulutukseen (32 %) nähtiin tärkeinä keinoina. Kyselyssä yritykset saivat valita kolme mielestään tärkeintä vaihtoehtoa.

Kyselyyn vastanneet keskisuomalaiset yritykset odottavat hallitukselta kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi myös luvitusprosessien sujuvoittamista (32 %) sekä työperäisen maahanmuuton lisäämistä (18 %).

Kyselyssä yritykset saivat valita kolme tärkeintä veroa, joiden alentamisen ne kokisivat tärkeimmäksi keinoksi auttaa yrityksiä. Työn verotuksen alentaminen nousi suosituimmaksi veronalennuksen keinoksi. 75 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä alentaisi työn verotusta.

Työn verotuksen alentamisen ohella tärkeinä pidettiin yhteisöveron alentamista (40 %) ja arvonlisäveron alentamista (40 %). Vain 11 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että veroja ei pitäisi alentaa lainkaan.

”Suomen tuki- ja verotusjärjestelmä mahdollistaa kannustinloukut. Työn tekemisen on oltava aina kannattavampaa kuin kotona oleminen. Selkeä viesti keskisuomalaisilta yrityksiltä työhön kannustamiseen on työn verotuksen keventäminen, mitä ne toivovat enemmän kuin yritysten verotuksen vähentämistä. Se kertoo paljon”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamarien mukaan työn verotuksen alentaminen tulisi toteuttaa osana vihreää verouudista niin, että verotuksen painopistettä siirrettäisiin työn verotuksesta kulutuksen ja haittaverotuksen suuntaan.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 11.5.2023.