8 VINKKIÄ HALLITUSTYÖN KEHITTÄMISEEN

Keskiviikkona 20.1 Jyväskylän Paviljongissa pidetty Uutta puhtia kasvuun –seminaari nosti esiin aktiivisen hallitustyöskentelyn vahvuuksia niin yrityksen kuin hallitusammattilaisten näkökulmasta. Selkeästi kaikilla puhujilla nousi esiin, että aktiivisella hallitustyöskentelyllä on todella monia hyötyjä yrityksille. Tässä niistä kahdeksan tärkeintä.
 1. Hyötyä heti alusta alkaen

  Vallalla on ajatusmalli, että pitää olla jotain tai jonkin kokoinen, että voi aloittaa hallitustyön. Totuus on kuitenkin toisinpäin eli suurin hyöty ja apu yritykselle hallituksesta on juuri yrityksen alkuvaiheessa. Ongelmana yrityksillä usein on, että hallitustyön käynnistämiselle ja kehittämiselle ei tahdo löytyä aikaa yrittäjän arjessa.

 2. Leveämmät hartiat

  Yrittäjällä ei voi aina olla kaikkea osaamista. Ennen ulkopuolisen valintaa hallitukseen on tärkeää miettiä etukäteen mihin osa-alueeseen osaamista tarvitaan, esim. strategiaan, kasvuun, kansainvälistymiseen, asiakkaisiin, sidosryhmiin tai rahoitukseen. Hallitukseen ulkopuolisen jäsenen ottaminen vaatii siis tarkkaa määrittelyä. Tiedolla johtaminen ja erityisosaaminen auttaa pitkällä jänteellä yrityksen kehittymistä eteenpäin. Janne Pöllänen Sleipner Finland Oy:stä kertoo haluavansa Richard Bransonin tavoin olla ”the dummiest person in the room” eli saada itseään fiksumpia ihmisiä ympärilleen rakentamaan yrityksen tarinaa.

 3. Moninkertainen verkosto avaamaan ovia

  Moni yritys pärjää ilman hallitustakin, mutta kuinka hyvin pärjäisikään jos olisi hyvä hallitus. Hallituslaisten kokemus ja hallitustyön tehostaminen on ajankohtaista varsinkin erilaisissa muutostilanteissa ja murrosvaiheissa, osaamistarpeiden muuttuessa tai jonkin osaamisen puuttuessa. Yrityksen ympärille tarvitaan henkilöitä, jotka ovat jo tehneet asioita. ”Onnea ei ole. On valintoja ja päätöksiä. Hyvä hallitus auttaa hyvien päätösten tekemisessä”, kertoo Jarmo Kemppainen, toimitusjohtaja Maamerkki Infra Oy:stä.4. Ajatusten ja ideoiden happotestausta

Yrittäjä on ajatustensa kanssa monesti yksin, joten ulkopuolisten mukaantulo selkiyttää ajatuksia. Jokainen hallitus voi muodostaa oman toimivan tavan toimia siinä olevien ammattilaisten mukaan. Ei tarvita mystiikkaa, se on tavallisten ihmisten yhteistä asioiden järkeilyä ja näkemystä erilaisilta ammattilaisilta. ”Hallituksen edustajilla tulee olla sama tahto ja halu tehdä asioita mitä omistajilla on ja heidän on ’allekirjoitettava’ yhteiset tavoitteet” kuvaa Janne Pöllänen Sleipner Finland Oy:stä.


 1. Kasvun vauhdittaja, tarvittaessa myös jarrumiesHallitus tuo systemaattisuutta ja tiedolla johtamista yritykseen ja varmistaa, että asioita viedään järjestelmällisesti eteenpäin. Hallitusta tarvitaan usein kasvun vauhdittajana, mutta myös välillä jarrumiehenä. Raportointi ulkopuoliselle jäsenelle pakottaa systemaattisempaan toimintaan.

 1. Ajatuksia ”boxin” ulkopuolelta"Varsinainen hallitustyöskentely alkaa siitä, kun hallitukseen saadaan ulkopuolinen jäsen", kertoi Midinvest Management Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula. Ulkopuolisen näkemyksellä on mahdollista kyseenalaistaa ja sparrata. Ulkopuolinen selkiyttää omaa ajattelua, tuo uusia näkökulmia ja voi kääntää kyseenalaistamalla keulaa kohti oikeaan suuntaan. ”Tarvitaan out of the box –ajattelua”, kertoo Janne Pöllänen Sleipner Finland Oy:stä.

 1. Uskottavuutta mm. rahoittajien suuntaanPääomasijoittajan näkemyksen mukaan aktiivinen hallitus näkyy yrityksen tuloksessa, joten kyllä sijoittajille hallitustyöllä on merkitystä. Hallituksen varsinainen kokoonpano ei ratkaise kuitenkaan mitään rahoittajien suuntaan tulee ilmi paneelikeskustelussa Uutta puhtia kasvuun –seminaarissa.

 1. Jos käy huonosti, niin hyvä hallitus on apuna silloinkinYrityksen hallituksen ammattitaidosta, kokemuksesta, näkemyksestä ja tuesta on hyötyä myös silloinkin kun asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu. Konkurssin jälkeen on täysin mahdollista nousta uudestaan jaloilleen vahvan hallitustyöskentelyn avulla.Aktiivinen, yrityksen kannalta oikeilla osaajilla miehitetty hallitus on vahva kasvun vauhdittaja. On tärkeää muistaa, että hallitustyön kehittäminen vaatii myös omistajilta tahtoa ja ymmärrystä hallitustyöskentelyn eduista ja halua viedä asioita eteenpäin. ”Suosittelen systemaattista hallitustyötä kaikille yrityksille”, kiteyttää Maamerkki Infra Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen.

Kauppakamarin järjestämä HHJ-kurssi on mainio paikka käynnistää hallitustyö tai kehittää sen toimintaa. Kevään HHJ- Hyväksytty hallitus jäsen –kurssi alkaa 5.4.2016.
Ilmoittaudu mukaan:
http://www.kskauppakamari.fi/koulutus/2524/