Ajankohtaista asiaa ja verkostoitumista EK Foorumissa ja Keski-Suomen kauppakamarin 85-vuotiskevätkokouksessa

Päivän polttavia aiheita Keski-Suomen ensimmäisessä EK Foorumissa olivat talouden suunta hallituksen vaihtuessa ja infran ja ympäristön näkymät. Keskisuomalaisena kommentoijana biotuotetehdasta Äänekoskelle oli esittelemässä Timo Merikallio Metsä Fibreltä.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keski-Suomen kauppakamarin yhteistyössä järjestetyssä EK Foorumissa kuultiin ja keskusteltiin ajankohtaisista talousasioista ja infran ja ympäristön näkymistä. Puhujina olivat EK:n asiantuntijat: taloudesta ekonomisti Simo Pinomaa ja infra- ja ympäristöasioista johtava asiantuntija Tiina Haapasalo. Keskisuomalaisena edustajana Metsä Fibren projektijohtaja Timo Merikallio kertoi biotuotetehtaasta Äänekoskelle ja siitä, kuinka hankkeessa edetään päätöksen jälkeen.

Infra-asioiden näkymistä kertoneen Haapasalon mukaan tiehankkeiden rahoitus ei riitä uusiin investointeihin, ja niiden pitäisi tapahtua pitkällä aikajänteellä.

-Ruotsin tieinvestoinnit ovat 2,5 kertaiset Suomeen verrattuna. Ruotsissa tiehankkeet suunnitellaan ja niistä päätetään pitkällä aikavälillä, kun taas Suomessa ne menevät hallituskausittain. Tämä ei takaa yrityksille riittävää toimintaympäristön ennakointia, kertoi Tiina Haapasalo.

Nelostie kuuluu EU:n ydintieverkkoon. Kuitenkaan liikenneinfran lisärahoitus, 200 miljoonaa euroa, ei riitä ainoastaan kuin teiden ylläpitoon ja investointien pitämiseen aiemmalla tasolla.

-Lisärahoitusta voidaan saada siten, että valtion omaisuutta jaettaisiin tieinfraan. Toinen keino on kohdentaa rahaa tiehankkeisiin ja tehdä leikkaukset jostain muusta budjetin sisällä, kertoi Haapasalo.

Yritysten toiminnan helpottamiseksi Haapasalo puolsi ”yhden luukun” toimintalupamenettelyä eri virastojen välillä ja siitä on tehty kokeilujakin.

-Biotuotetehtaan investoinnin kohdalla yhteistyö ja lupamenettely toimivat jouhevasti, niin kuin aina pitäisikin yrityksen kannalta, kommentoi Timo Merikallio biotuotetehtaan lupamenettelyprosessia.

Harmaiden talouslukujen ja matalan suhdanteen valossa Simo Pinomaa nosti myös myönteisiä puolia esiin.

-EU:n luottamusindikaattorin mukaan luottamus EU:n alueella on nousussa. Öljyn hinnan laskun ja matalan korkotason odotetaan elvyttävän taloutta tavalla tai toisella, kertoi Pinomaa.

Keski-Suomen kauppakamari täyttää tänä vuonna 85 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi kauppakamarissa järjestetään erilaisia tempauksia, kuten 85 harjoittelupaikkaa opiskelijoille ja esitellään 85 jäsentä Keski-Suomen kauppakamarin eri kanavissa. 85-vuotiskevätkokouksessa kaupunginjohtaja Timo Koivisto kannusti yrityksiä teemalla ”kaupunki elinvoiman tekijänä”.

-Kyllä ne ovat yritykset, jotka luovat alueelle elinvoimaisuutta, ja kaupunki on se taho, joka mahdollistaa toimintaympäristön elinvoiman luomiseen. En kaipaa enää yhtään työryhmää vaan konkreettisia hankkeita yritysten hyväksi, kiteytti Koivisto.

Kokousasioiden ja Koiviston puheen lisäksi tilaisuudessa jaettiin kaksi hienoa palkintoa: Keski-Suomen kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan Maineteko Maailmalla -palkinto ja Ikkuna työelämään -päivästä saadut yritysten lahjoitukset 1000 euroa. Maineteko Maailmalla -palkinnon sai vaajakoskelainen, maailman huippumerkeille teräksen jännitystä mittaava Stresstech Oy.

-Yrityksen liikevaihdosta pääosa tulee viennistä. Sellaisia yrityksiä Keski-Suomi ja Suomi tarvitsevat lisää, perustelee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Ikkuna työelämään -päivästä kerätty tuhannen euron potti lahjoitettiin Keski-Suomen YES-keskukselle yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Palkinnon vastaanotti aluepäällikkö Niina Helin.

-Yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi lahjoituksilla palkataan nuori ”Yes-lähettiläs”, joka kiertää kouluissa kertomassa yrittäjyyskasvatuksesta. Nuoren kertomana asia menee varmasti paremmin kuulijoille ja nuori saa arvokasta työkokemusta, kuvaili Helin lahjoitusten käyttötarkoitusta.

Ek Foorumi on Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n ja Kauppakamarien yhteistyössä järjestettävä maksuton asiantuntijatilaisuus yrityksille, jossa verkostoidutaan ja kuullaan ajankohtaisista asioista EK:n asiantuntijoilta. Keski-Suomen kauppakamarin kokoukset järjestetään joka kevät ja syksy, ja ne ovat avoimia ja maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia kaikille Keski-Suomen kauppakamarin jäsenille.