Ajankohtaista rahoituksesta koronatilanteessa

Yrityksille on tarjolla useita eri rahoitusmahdollisuuksia eri lähteistä, eri tilanteisiin. Koronan kurittaessa edelleen, tuotekehityksessä tai toimintaa kasvatettaessa ylimääräiselle rahoitukselle voi olla tarvetta. Koostimme juttuun tietoa rahoitushauista.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 4.3.2021. Eduskunnan käsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain. Valtiokonttori voisi avata haun yrityksille ja yksinyrittäjille huhtikuun loppupuolella. Tuen perusperiaatteet säilyisivät ennallaan.

Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella.

Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 mennessä. (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu.) Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti.
Yrityksen kehittämisavustus voidaan myöntää:

  • ​​​​​​​​​​normaalina kehittämisavustuksena myös vuonna 2021
  • väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa 30.6.2021 asti
  • pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020 tukea voidaan myöntää 30.6.2021 asti​​​​​​​


Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki, eli yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet.

Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

ELY-keskus avaa Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021.

Vakautusrahoitus palvelee keskisuuria yrityksiä, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Sijoitusten avulla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisiaikana. Tesi rahoittaa yrityksiä, joilla on riittävät edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla.

Sijoituskriteerit:

  • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019
  • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50
  • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa – Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)
  • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema heikentynyt merkittävästi
  • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä
  • Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Business Finland on käynnistänyt kiertotalouden investointirahoituksen, jonka hakuaika on 15.2.-16.4.2021. Tarkoituksena on muuttaa perinteisiä toiminta- sekä tuotantotapoja, ja tarjota mahdollisuuksia muutokseen sopeutuville ja uuteen toimintatapaan panostaville yrityksille.
Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.

Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle.

Yritysten ja organisaatioiden on mahdollista hakea rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta tukemaan tuotekehitystä ja kasvua. Ensimmäiset haut alkavat huhtikuussa.

Kyseessä on valtava 95 miljardin euron rahoituspotti, joka suunnataan tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen Euroopassa seuraavan seitsemän vuoden aikana. Horisontti Eurooppa -ohjelman avulla ratkotaan globaaleja sekä Euroopan kannalta tärkeitä ilmastoon, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä haasteita. Ohjelma tarjoaa rahoitusta tukemaan yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta ja liikkuvuutta, esimerkiksi työskentelyä yrityksissä. Myös monet muut erilaiset tahot voivat osallistua ohjelmasta rahoitettaviin projekteihin.

Rahoitus on tarkoitettu uuden tiedon tuottamiseen, uusien palveluiden, tuotteiden, prosessien sekä liiketoimintaideoiden jalostamiseen.