Ajankohtaista rahoituksesta

Päivitetty 9.6. vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Päivitetty 27.4.: Lisätty osuus sulkemiskorvauksesta

Päivitetty 15.4. kustannustukea koskevaa osuutta

Yrityksille on tarjolla useita eri rahoitusmahdollisuuksia eri lähteistä, eri tilanteisiin. Koronan kurittaessa edelleen, tuotekehityksessä tai toimintaa kasvatettaessa rahoitusta on saatavilla. Koostimme juttuun tietoa rahoitushauista. Saatavilla on mm. kustannustukea, sulkemiskorvausta, tapahtumatakuu ja Business Finlandin rahoitusta.

Kustannustuen 3. hakukierros on käynnissä 23.6. klo 16.15 asti. Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella.

Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea.

Ne yritykset, jotka ovat olleet lain nojalla suljettuna, voivat hakea sulkemiskorvausta Valtiokonttorista 12.5. alkaen. Sulkemiskorvauksella korvataan liiketoiminnan joustamattomia kuluja.

Joustamattomia kuluja voivat olla esimerkiksi vuokrakulut, lupa-, jäsen- ja vakuusmaksut, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoimakustannukset. Lisäksi korvataan palkkakuluja.

Korvausta voivat hakea yritykset, joilla on korkeintaan 49 työntekijää ja joiden toimitilat on suljettu lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemispäätös perustuu valtioneuvoston asetukseen tai Aluehallintoviraston tartuntatautilain pykälään 58 g. Sulkeminen koskee ravintoloita ja muita ravitsemisliikkeitä sekä esimerkiksi kuntosaleja, liikuntapaikkoja ja sisäleikkipuistoja.

Sulkemiskorvaus ei korvaa liiketoiminnan vähenemistä. Yrityksen toimitilojen sulkemisaikana mahdollisesti pilaantuneita elintarvikkeita ei korvata sulkemiskorvauksella.

Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden lopusta, kun sulku päättyi. Hakuaika on ehdoton.

Tukea voi hakea sille osuudelle liiketoiminnasta, joka on ollut suljettuna.


Business Finlandin tilapäisen häiriötilanteisiin tarkoitetun TKI-lainan hakuaikaa on jatkettu 15.10.2021 asti. Laina häiriötilanteisiin on tarkoitettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin (TKI) rahoittamiseen. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat pk- ja midcap-yritykset sekä merkittävää liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset, jotka työllistävät vähintään kuusi kokopäiväistä palkansaajaa. TKI-projektilla rahoituksen saaja voi uudistaa tuotteitaan, palveluitaan tai tuotantomenetelmiään ja parantaa näin liiketoimintaedellytyksiään sekä kilpailukykyään.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti.
Yrityksen kehittämisavustus voidaan myöntää:

  • ​​​​​​​​​​normaalina kehittämisavustuksena myös vuonna 2021
  • väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa 30.6.2021 asti
  • pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020 tukea voidaan myöntää 30.6.2021 asti​​​​​​​


Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki, eli yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet.

Vakautusrahoitus palvelee keskisuuria yrityksiä, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Sijoitusten avulla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisiaikana. Tesi rahoittaa yrityksiä, joilla on riittävät edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla.

Sijoituskriteerit:

  • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019
  • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50
  • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa – Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)
  • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema heikentynyt merkittävästi
  • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä
  • Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Yritysten ja organisaatioiden on mahdollista hakea rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta tukemaan tuotekehitystä ja kasvua. Ensimmäiset haut alkavat huhtikuussa.

Kyseessä on valtava 95 miljardin euron rahoituspotti, joka suunnataan tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen Euroopassa seuraavan seitsemän vuoden aikana. Horisontti Eurooppa -ohjelman avulla ratkotaan globaaleja sekä Euroopan kannalta tärkeitä ilmastoon, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä haasteita. Ohjelma tarjoaa rahoitusta tukemaan yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta ja liikkuvuutta, esimerkiksi työskentelyä yrityksissä. Myös monet muut erilaiset tahot voivat osallistua ohjelmasta rahoitettaviin projekteihin.

Rahoitus on tarkoitettu uuden tiedon tuottamiseen, uusien palveluiden, tuotteiden, prosessien sekä liiketoimintaideoiden jalostamiseen.

Euroopan unionin elpymisvälineestä saatavasta rahoituksesta on tulossa myönnettäväksi Business Finlandin kautta noin 150-170 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021-2023. Yhteensä Business Finlandille on esitetty myöntövaltuuksia noin 530 miljoonan euron arvosta.

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään syksyllä 2021.