ao-koulutus on yritysten ammattiosaamisen kehittämisen kumppani

ao-koulutus Oy palvelee ammatillista koulutusta tarvitsevia yrityksiä ja organisaatioita. Se on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistama yritys, joka vastaa markkinoilla tapahtuvasta koulutusmyynnistä. Muun muassa Puolustusvoimien kuljettajakoulutus, yritys- ja henkilöstökoulutukset sekä erilaiset lupakorttikoulutukset siirtyivät ao-koulutuksen toteutettaviksi vuoden vaihteessa.

Yrityksen koulutustarjonta kattaa kaikki Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koulutusalat. Kuten tähänkin saakka, koulutus räätälöidään vastaamaan tilaajan tarvetta.


– Palvelemme yhtä hyvin kuin aiemminkin. Koulutus, tilat ja ihmisetkin ovat samat kuin ennen vuodenvaihdetta, vaikka nimi ja toimintamuoto vaihtuivat. ao-koulutus on kuntayhtymälle mahdollisuus toimia kilpailluilla markkinoilla, kertoo toimitusjohtaja Marko Saaranen.


Lähtökohtana vuoropuhelu yritysten kanssa


ao-koulutus on vahva ja osaava koulutustoimija, jolla on laaja kontaktipinta yrityksiin ja työelämään. Vuoropuhelu yritysten ja työelämän kanssa on lähtökohta myös yhtiön kehittämiselle. ao-koulutus vastaa toisen asteen koulutuksella tulevaisuuden osaamistarpeisiin.


– Koulutuskuntayhtymän näkökulmasta ao-koulutus Oy tulee olemaan merkittävä työ- ja elinkeinoelämän osaamisen varmistaja kasvavilla aikuiskoulutuksen markkinoilla. Omistajan intressinä on yhtiön toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja sen toiminnan monipuolistaminen, kertoo Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.


ao-koulutuksen perustamisen taustalla on kuntalain uudistus, joka edellyttää kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään kilpailluilla markkinoilla tapahtuvan koulutusmyynnin vuoteen 2016 mennessä. Myöhemmin yhtiöön tulee lain vaatimuksesta myös työvoimakoulutus, joka ei johda tutkintoon.


– Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on etulinjassa liikkeellä yhtiöittämisessä. Asia on ajankohtainen myös muilla vastaavilla organisaatioilla. Lähdimme selvittämään muutosta ja sen eri vaihtoehtoja hyvissä ajoin. Muutos on viesti tahdostamme palvella yritys- ja organisaatioasiakkaita myös jatkossa, Saaranen kertoo.


www.jao.fi


Tämä artikkeli liittyy Jyväskylän koulutuskuntayhtymän näkyvyyteen Keski-Suomen kauppakamarin vuosikirjassa 2015.