Ari Hiltunen Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennetyöryhmään – tavoitteena maakuntalentojen turvaaminen

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteyksiä. Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten lentoyhteydet voidaan turvata. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen valittiin työryhmään Keski-Suomen edustajaksi.

Finnair Oyj:n operoimat markkinaehtoiset lennot Kokkolaan, Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään ja Kemiin loppuivat koronan yhteydessä tehtyjen lentojen vähennysten myötä.

Keski-Suomen kauppakamarin kesäkuussa toteuttaman kyselyn mukaan Jyväskylän lentojen alkamiselle on suuri tarve heti syyskuun alusta alkaen.

”Maakuntamme on hyvin vientivetoinen ja yritykset tarvitsevat lentoyhteyksiä nimenomaan rajojen ulkopuolelle. Matka ei pysähdy Helsinki-Vantaalle, kuten usein luullaan, vaan suurin osa käyttää jatkolentoa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Lentoyhteydet nähdään äärettömän tärkeinä yritysten toiminnan mutta myös maakunnan elinvoiman kannalta poikkeusoloista huolimatta.

”Lennot on turvattava ja aloitettava, koska kun markkinat ja maat avautuvat, meidän yritykset ovat valmiina ja silloin yhteyksien on toimittava”, Hiltunen painottaa.

Työryhmän toimiaika on 21.8.2020–30.9.2020. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.

Työryhmän muut jäsenet ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Kajaanin kaupungin elinvoimajohtaja Risto Hämäläinen, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen ja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Työryhmä kuulee työnsä aikana keskeisiä lentoyhtiöitä sekä muita alan toimijoita. Työryhmä voi lisäksi kuulla muita asiantuntijoita.

Lisätietoja
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, p. 040 058 3210 ari.hiltunen@kskauppakamari.fi