Askeleet EU:n kauppasopimusten hyödyntämiseen

Kauppakamarin oppaan tarkoituksena on auttaa etenkin pk-yrityksiä ymmärtämään EU:n kauppasopimusten merkitys ja tarjota tiivistettyä ohjenuoraa niiden hyödyntämiseen keskittyen tullietuuksien saamiseen tavarakaupassa. Euroopan unionin kauppasopimuksilla tiivistetään ja vapautetaan kahdenvälistä kauppaa. EU on solminut yli 40 kauppasopimusta kattaen lähes 80 maata Amerikasta Aasiaan ja lisää neuvotellaan koko ajan. Tutustu oppaaseen ja hyödy rahanarvoisesti.

Kauppasopimuksista puhuttaessa voidaan erotella: vapaakauppasopimukset (esim. EU-Etelä-Korea), talouskumppanuussopimukset (esim. Karibia), assosiaatiosopimukset (esim. Ukraina, Chile) ja tulliliitot (Turkki).

Oppaan tarkoituksena on auttaa etenkin pk-yrityksiä ymmärtämään EU:n kauppasopimusten merkitys ja tarjota tiivistettyä ohjenuoraa niiden hyödyntämiseen keskittyen tullietuuksien saamiseen tavarakaupassa.

“Pienet ja keskisuuret yritykset (joissa työntekijöitä alle 250) ovat EU:n talouden tukipylväs. Niiden osuus kaikista EU:n yrityksistä on 99 prosenttia ja vientiyrityksistä 87 prosenttia. Vientiä harjoittaville pk-yrityksille EU:n kauppasopimukset ovat elintärkeitä, koska ne helpottavat liiketoimintaa ulkomailla poistamalla kaupan esteitä ja tehottomuuksia, jotka vaikuttavat suhteettomasti pieniin yrityksiin” Euroopan komission kertomus EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanosta 12.11.2020

Oppaan sisällön rakentamiseen on osallistunut Keskuskauppakamarissa toimiva kauppaprosessiryhmä, joka koostuu kolmestatoista vienti -ja tuontikaupan ammattilaisesta.

”Haluamme kannustaa pk-yrityksiä hyödyntämään EU:n kauppasopimuksia. Tässä oppaassa tuomme esille käytännön kokemuksia ja vinkkejä, joilla EU:n kauppasopimusmaailmaan tutustuminen olisi helpompaa,” tiivistää kauppaprosessiryhmän sihteeri Keskuskauppakamarin asiantuntija Hannele Visuri.

Oppaassa on hyödynnetty ulkoministeriön, tullin ja komission nettisivuja sekä tiedonantoja ja Access2Markets -portaalin materiaalia. Oppaan lopussa olevan sanaston ja linkkien avulla kuhunkin aiheeseen pääsee syventymään lisää.


Euroopan Unionin kauppasopimukset

EU solmii kauppasopimuksia edistääkseen yritysten kaupankäyntiä EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolella. Kauppasopimusten tavoitteena on helpottaa vientiä ja tuontia sekä vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkinoillepääsyyn ja menestymiseen kilpailussa paikallisten ja muiden ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Euroopan unioni on neuvotellut jäsenmaiden käyttöön yli 40 kauppasopimusta, jotka kattavat lähes 80 maata ympäri maailmaa. Uusimmat käytössä olevat kauppasopimukset ovat UK (12/2020), Vietnam (8/2020) ja Singapore (11/2019).

Tällä hetkellä sopimuksen käyttöönottoa odottaa Mercosur, joka kattaa Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn. Neuvottelut ovat kesken mm. Australian, Indonesian ja Uuden-Seelannin kanssa. Venäjä ja Yhdysvallat ovat suurimmat maat, joiden kanssa EU:lla ei vielä ole kauppasopimusta.

Kauppasopimuksia hyödynnetään eniten Sveitsin, Turkin, Japanin, Norjan, Etelä-Korean ja Kanadan kanssa käytävässä etuuskohtelukaupassa.