BioGTS Oy:lle tilaus biokaasulaitoksesta Kiinaan

BioGTS Oy on tehnyt sopimuksen biokaasulaitoksen toimittamisesta Kiinaan. Toteutettavan laitoksen vuosittainen käsittelykapasiteetti on noin 31 000 tonnia/vuosi maatalouden biomassoja, muun muassa maissia ja olkea. Tuotettu biokaasu tullaan hyödyntämään fossiilisen maakaasun korvikkeena liikennekäytössä sekä syöttämään maakaasuverkkoon. Laitoksessa syntyvä käsittelyjäännös hyödynnetään luomukelpoisena lannoitetuotteena.

BioGTS Oy toimittaa Kiinaan modernin biokaasulaitoksen, jonka vuosittainen käsittelykapasiteetti on noin 31 000 t/v maatalouden biomassoja.

BioGTS Oy:n toimitukseen sisältyvät biokaasulaitoksen avainkomponentit, eli biokaasureaktorit, syöttölaitteet, kaasukattila, laitoksen automatiikka ja instrumentointi. Biokaasulaitoksen komponenttien valmistaminen on jo käynnistynyt BioGTS Oy:n alihankkijoiden tuotantotiloissa. Yli 90 % komponenttien valmistuksesta tapahtuu kotimaisilla konepajoilla.

Komponenttien toimitus Kiinaan tapahtuu syksyn ja alkuvuoden aikana. Asennustyöt kohteessa käynnistyvät vuoden 2018 alkupuolella. Biokaasulaitoksen käyttöönotto alkaa huhti-toukokuussa 2018.

Biokaasulaitos sijaitsee Keski-Kiinassa vahvasti maatalousvaltaisella alueella. Moderni kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos on kustannustehokkain tapa käsitellä maatalouden sivuvirtoja ja vähentää jätteiden käsittelystä aiheutuvia päästöjä. Tällä hetkellä korjuujätteet hävitetään pääsääntöisesti polttamalla pellolla, mistä aiheutuu merkittävästi paikallista ilmanlaatua heikentäviä savukaasupäästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa vähentää korjuujätteiden polttamisesta aiheutuvia savukaasupäästöjä yli 90 %.

BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen näkee hankkeen merkittävänä päänavauksena vastaavanlaisille vientiprojekteille.

"Kyseessä on yrityksemme ensimmäinen biokaasulaitostoimitus Kiinaan, ja vastaavantyyppisiä projekteja on neuvotteluvaiheessa useita. Paikallisen referenssin puuttuminen on ollut yksi merkittävimmistä kaupan esteistä Kiinassa. Tämän projektin myötä saamme referenssikohteen Kiinassa, jota voimme esitellä paikallisille asiakkaille heidän omalla kotikentällään", Rautiainen iloitsee.

Myös BioGTS:n projektipäällikkö Aarre Koveron mielestä kyseessä on tärkeä avaus. ”16 vuotta Kiinassa asuneena voin todeta, että tämäntyyppiselle vihreälle teknologialle on Kiinassa todella suuri tarve ja kysyntä. Historia on osoittanut, että ensimmäisen paikallisen referenssin myötä ovet Kiinan markkinaan voivat todella aueta, samoin kuin myös muualle Kaakkois-Aasiaan”, Kovero toteaa.

BioGTS Oy on kotimainen, vuonna 2011 perustettu patentoitujen ja tehdasvalmisteisten biokaasu- ja biodiesellaitosten valmistaja. BioGTS Oy:n kehittämä ja patentoima uuteen tekniikkaan pohjaava biokaasulaitosteknologia perustuu ns. kuivaprosessiin ja soveltuu suoraan kuivienkin biomassajakeiden käsittelyyn ilman tarvetta nesteen lisäykselle. Laitoksen syötteet ovat maatalouden biomassat ja tuotteet jalostettu biometaani, joka hyödynnetään fossiilisen maakaasun korvikkeena liikennepolttoaineena, sekä syötetään maakaasuverkkoon. Käsittelyjäännös hyödynnetään maataloudessa luomukelpoisena lannoitteena. Komponenttien valmistus on käynnissä ja laitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2018 kesällä.