Brexit-mukautusvaraus yrityksille haettavissa 31.8.2023 asti

Rahoitushaun tavoitteena on tukea yrityksiä, joihin Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Euroopan unionista eroaminen (Brexit) on vaikuttanut haitallisesti aikavälillä 1.1.2020–31.8.2023.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta Brexit-mukautusvarauksen varoista. Yrityksen kehittämisavustus myönnetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain (758/2021) ja asetuksen (895/2021) perusteella. Brexit-mukautusvarauksesta myönnettävään rahoitukseen sovelletaan myös Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta annettua asetusta (EU) 2021/1755.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus. Rahoitusta voidaan myöntää pk-yrityksille kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja investointeihin yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investointeihin voidaan avustusta myöntää myös suurille yrityksille I ja II tukialueella, jos kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

HUOM! ELY-keskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella viimeistään 31.12.2023 Brexit-mukautusvarauksesta annetun asetuksen (EU) 2021/1755 perusteella. Määräaika avustuksen maksuun hakemiselle asetetaan erikseen kussakin avustuspäätöksessä. Tämän takia suosituksena on, että rahoitettavat hankkeet toteutetaan ja haetaan maksuun viimeistään 31.10.2023.