Codecenter Oy on nyt Aitio Finland Oy

​Järjestelmäratkaisuja tarjoava keskisuomalainen yritys Codecenter Oy vaihtoi nimensä Aitio Finland Oy:ksi. Nimi vaihdettiin kuvaamaan paremmin nykyajan liiketoimintaa. Yritys tarjoaa koodin sijaan kokonaisvaltaisia järjestelmäratkaisuja ja palveluita. Yrityksen omistuspohja ja Y-tunnus säilyvät ennallaan. Codecenterin tarina alkoi vuonna 2003 vahvasta ohjelmisto-osaamisesta, ohjelmistotoimituksista ja ohjelmistotekniikoiden koulutuksista. Vanha nimi kuvasi sen ajan toimintaa hyvin, mutta ei nykypäivää.

”Vuosien saatossa osaamisemme on pysynyt korkealla tasolla ja sisäisesti olemme tehneet edelleen paljon koodia, mutta asiakastoimitukset ovat jo vuosia sitten siirtyneet ohjelmistokoodien ja - resurssien toimituksesta järjestelmäratkaisujen toimitukseen palvelupohjaisesti. Tämän muutoksen johdosta tuli tarpeelliseksi miettiä myös uutta, vähemmän koodiin viittaavaa nimeä. Sellaiseksi valittiin Aitio Finland Oy”, kertoo toimitusjohtaja Arto Juvonen.

Uusi tuotealusta Aitio Finland Oy:lle

Keväällä 2013 yhtiössä päätettiin tähdätä korkeamman jalostusarvon tuoteliiketoimintaan, joka tarjoaa asiakkaille hyvän mahdollisuuden hankkia laajoja tietojärjestelmiä maltillisilla kustannuksilla.Päivitetyn strategian mukaisesti korkeatasoista osaamista yritys hyödyntää myös tarjoamalla konsultointia, jolla avataan tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisen osana.

”Aloitimme uuden tuotekehitysohjelman, jonka tavoitteena oli luoda uusi tuotealusta, joka mahdollistaa työpanoksen merkittävän supistamisen uusien järjestelmätoimitusten osalta. Kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja olemme saaneet valmiiksi sekä tuotealustan että siitä johdetun ensimmäisen laajemman järjestelmätuotteen Hillavan, joka on työkalu töiden ja resurssien hallintaan”, kuvailee Juvonen.

www.aitiofinland.com