EK ja kauppakamarit – yhteisiä askelmerkkejä maakuntavaikuttamiseen

EK ja kauppakamarit tapasivat yhteistyön agendan pohtimisen merkeissä. Kummassakin järjestössä vaikutetaan tiiviisti niin soten, kasvupalveluiden kuin Team Finlandin etenemiseen.

"Edunvalvonnan ja yrittäjyyden äärellä riittää työtä ja yhteistyösaumoja", vakuutti EK:n PK-johtaja Jouni Hakala. EK tekee lujasti töitä, jotta kumppanuus kauppakamarien kanssa kehittyy ja syvenee jäsenyritysten eduksi.

"Maakuntavaalit ovat luontainen yhteistyön paikka", totesi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Vaaleissa on vaakakupissa muun muassa koko sote-uudistuksen onnistuminen. Tulevat maakuntavaltuutetut ovat avainpaikalla joko edistämässä tai toppuuttelemassa valinnanvapauden, kustannusten hillinnän ja palveluiden integraation toteutumista.

Kasvupalvelu-uudistus mullistaa yrityspalvelut


Niin sanottu kasvupalvelukokonaisuus on jäänyt liikaakin soten varjoon, arvioivat järjestökollegat. Kuitenkin sen vaikutukset tuntuvat soteakin kattavammin pk-kentässä. On valtaisa mullistus, kun ELY-keskusten rahoitus- ja muut yrityspalvelut sekä TE-toimistojen työvoimapalvelut siirtyvät resursseineen maakuntiin. Kyseessä on lähes miljardin euron potti.

Kasvupalvelu-uudistuksen periaatteet – kilpailu, valinnanvapaus, yksityinen palvelutuotanto – ovat aivan oikeansuuntaisia, mutta sekä EK:ta että kauppakamareita tuntuu huolettavan toimeenpanon onnistuminen. Kuinka varmistaa kasvupalveluiden tasalaatuisuus, kun ne hajautetaan 18 maakuntaan? Kuinka varmistaa resurssien kohdentuminen tarkoitetulla tavalla?

Team Finlandissa kauppakamarit ja EK ovat tehneet systemaattista yhteistyötä. Nyt Business Finlandille on saatu lähtölaukaus, mutta toteutus on vielä edessä. Kauppakamarit haluavat antaa aktiivisen panoksen sen onnistumisen hyväksi – ovathan ne mitä läheisin palvelurajapinta yrityksiin. Olennaista on saada Business Finland toteutumaan paikallistasolla niin EK:n kuin kauppakamarienkin jäsenkunnan tarpeet huomioiden.


Elinkeinoelämän foorumit tuovat yhteen yrittäjät ja edunvalvojat


Keskustelua käytiin myös EK:n ja kauppakamarien konkreettisimmasta yhteistyömuodosta – elinkeinoelämän foorumien isännöinnistä.

"Teemoituksessa haetaan entistä kysyntälähtöisempää mallia", lupasi alueasiantuntija Jenni Ruokonen. Aiheet poimitaan sen pohjalta, mitkä kysymykset kullakin paikkakunnalla yrittäjiä puhututtavat. EK-laiset lupaavat tarjota tilannetietoa mm. verokysymyksiin, työmarkkinoihin, maakuntauudistukseen tai vaikkapa energiamurrokseen tai kiertotalouteen liittyen. Ekonomistien tutkaan päästään jatkossakin kurkistamaan barometrijulkistusten muodossa. Parhaimmillaan foorumit toteutuvat asiantuntijoiden ja paikallisten yritysten vuoropuheluna.

Keski-Suomen Elinkeinoelämän Foorumi järjestetään maanantaina 8.5. klo 12.30-15, jonka jälkeen on Keski-Suomen kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous. Elinkeinoelämän foorumissa kuullaan ajankohtaista tietoa taloudesta, hallituksen puoliväliriihen tulokset EK:n näkökulmasta sekä PK-yrittäjien tarpeet päättäjien tietoon – PK-yritysten tilanne selvitysten valossa ja poliittisten päätösten yritysvaikutukset. Lisätietoa Elinkeinoelämän foorumista