EK:n suhdannebarometri: Rakentaminen jatkuu vireänä Keski-Suomessa

Keski-Suomen kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman EK:n suhdannebarometrin mukaan koko elinkeinoelämän yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku nousi tammikuussa jonkin verran positiiviseksi. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan elpyvän vähitellen vuoden alkupuoliskolla. Suhdanneodotukset ovat vahvimmat rakentamisessa

Rakentamisessa ja teollisuudessa alkuvuotta koskevat suhdannenäkymät ovat kirkastuneet. Kannattavuus on parantunut ja tuotannon ennakoidaan kääntyvän nousuun lähikuukausina. Keski-Suomen teollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne oli tammikuussa normaalia hieman heikommissa lukemissa. Suhdanteiden enteillään kirkastuvan selvästi lähikuukausien aikana ja etenkin rakentaminen on Keski-Suomessa jatkunut vireänä.

”Teimme viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen asuntorakentamisessa, kun rakensimme 1400 asuntoa Jyväskylään. Aikaisempina vuosina määrä on ollut noin tuhat. Keski-Suomessa suuret hankkeet, kuten Sepän kauppakeskuksen investointi, Kangas ja koulurakentaminen, työllistävät paljon. Rakentamisen uhkana ovat osaavan työvoiman saaminen ja infrarakentamisen jälkeenjääneisyys. Kirri-Tikkakosken väli ja Seppälän liikennejärjestelyt eivät ole riittävät tällaisenään kasvavalle liikenteelle eikä myöskään Kankaan alueelle pääsemiseksi”, Skanska Talonrakennus Keski-Suomen yksikönjohtaja Jorma Mustakangas kertoo.

Palveluiden osalta suhdannetilanne on hieman normaalia heikompi. Myynti oli alkuvuodesta hienoisessa nousussa, ja keväällä kasvun uskotaan voimistuvan. Keski-Suomen palveluyritysten suhdannekuva oli tammikuussa lievästi normaalia harmaampi. Suhdannetilanteeseen odotetaan vain hienoista paranemista alkuvuoden 2017 aikana. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 7 %:lla alasta.

”Palveluiden näkymät ovat täysin kotimaan tunnelman ja kulutuksen varassa. Kaupan ja palveluiden osalta odotukset ovat hieman positiiviset. Ihmisten talouden tunnelma, joka on vielä varovainen, näkyy vielä kuluttamisessa. Suhdanteisiin ja näkymiin eivät vaikuta ainoastaan ulkopuolelta tulevat kriisit, vaan myös jäykät rakenteet esimerkiksi työmarkkinoilla. Keskimaalla on esimerkiksi jatkuvasti pulaa kokeista, vaikka työttömyyttä on paljon. Sen lisäksi raskas verotus näkyy tuotteiden hinnoissa”, Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä sanoo.

Palveluyrityksissä henkilöstöä vähennettiin hivenen viime vuoden lopussa ja työvoimakehityksen arvioidaan pysyvän lievästi laskevana myös lähikuukausina. Tuotantokapeikkoja oli tammikuussa 40 %:lla Keski-Suomen palveluvastaajista.

Rahoitusalalla näkymät myönteiset


Pankki- ja rahoitusalalla on positiivista virettä. Asuntorahoituksen osalta viime vuosi oli hyvä. Korot ovat edelleen matalalla, joskin pitkissä koroissa on hieman nousua. Korkotason uskotaan jatkuvan vielä matalalla. Pankit ovat sopeuttaneet toimintansa alhaiseen korkotasoon.

”Rahoitusalalla vuoden 2017 näkymät ovat myönteiset. Lisääntynyt kuluttajaluottamus näkyy lainojen ottamisena”, Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Pasi Sorri sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjes-telmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 324 yritystä, jotka työllistävät Suomessa lähes 310 000 henkilöä.