Eri ammattialojen osaamistarpeita kartoittava kysely - vastaa ja vaikuta

Osaavan työvoiman tarve korostuu edelleen jäsenistömme keskuudessa. Vastaa Opetushallituksen pyynnöstä Keski-Suomen osaamistarvekyselyyn ja vaikuta ennakointityöhön ja tutkintojen kehittämiseen. Vastaamalla olet varmistamassa, että koulutusten sisältöjä kehitetään yritysten osaamistarpeiden mukaan. Vastaa kyselyyn 6.2. mennessä.

Keski-Suomen osaamistarvekyselyssä ennakoidaan eri ammattialojen osaamistarpeita vuoteen 2030 (mukana noin 20 ammattialaa). Kyselyyn toivotaan laajaa otosta keskisuomalaisten yritysten näkemyksistä osaamistarpeisiin liittyen. Kyselyyn vastataan Keski-Suomen osaamistarpeiden näkökulmasta.

Kysely on osa Opetushallituksen (OPH) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa tehtävää ennakointiyhteistyötä. Keski-Suomessa tuloksia hyödynnetään maakunnallisessa osaamisen ennakointityössä sekä koulutusta ja oppimissisältöjä suunniteltaessa. Kansallisesti tuloksia hyödynnetään mm. JOTPA:n rahoitushakujen valmistelussa ja OPH:n Osaamisen ennakointifoorumin osaamistarpeiden ennakointityössä esim. tutkintojen sisältöjen kehittämisehdotuksiin. Kyselyyn vastaaminen on siis todella tärkeää! Vaikutetaan siihen, että opintojen sisällöt vastaavat yritysten tarpeita.

JOTPA ja OPH julkaisevat kaikkien maakuntien tulokset koosteena keväällä 2023.
Kyselyyn vastaaminen yhden ammattialan osalta vie 5–10 minuuttia.

Ohjeistus kyselyyn vastaamiseksi

Kyselyyn vastataan Keski-Suomen osaamistarpeiden näkökulmasta. Voit vastata minkä tahansa valikosta löytyvän ammattialan osalta, yhden tai useamman. Jokaisen ammattialan kohdalla vastaukset on kuitenkin lähetettävä erikseen, eli lähetettyäsi yhden ammattialan vastaukset pääset toiseen ammattialaan avaamalla kyselylinkin uudelleen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.