Kauppakamareiden koulutuskysely: Etäkoulutukset toimii – läsnäolokoulutukset antavat osallistujille enemmän

Kuluvan kevään aikana kauppakamarit ympäri maan ovat mukautuneet uuteen tilanteeseen. Koulutusten osalta on siirrytty sujuvasti tarjoamaan erilaisia webinaareja ja suoratoistokoulutuksia. Kesän kynnyksellä kauppakamarit kysyivät jäsenyrityksiltään muuttuneen tilanteen vaikutuksista tuleviin kouluttautumistarpeisiin. Kysely toteutettiin valtakunnallisesti Suomen kauppakamareissa touko-kesäkuun vaihteessa.

Keski-Suomen kauppakamarin koulutukset järjestetään tulevana syksynä monin eri tavoin.

Kauppakamareiden koulutuskyselyn tuloksista ilmenee, että jatkossa koulutuksiin osallistutaan enenevissä määrin etäyhteyksin. Toisaalta vastaajat kokivat lähikoulutukset tärkeinä, sillä ne mahdollistavat sekä verkostoitumisen että kokemusten ja ajatusten vaihdon osallistujien kesken. Lähikoulutusten koetaan antavan enemmän osallistujalle.

Kysyttäessä yrityksiltä miten he arvioivat koronatilanteen vaikuttavan koulutuksiin osallistumiseen syksyllä 2020 yrityksensä osalta, vastaajista noin 38% arvio, ettei koronalla ole vaikusta heidän koulutuskäyttäytymiseensä tulevana syksynä: ”Meille sopiviin koulutuksiin osallistutaan joka tapauksessa. Siinä muodossa kuin on tarjolla.”

Etäyhteyksin toteutetut kevään kauppamarin koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta, eritoten toimivuuden ja laadukkaan asiasisällön säilyttämisestä. Kauppakamarit tulevat jatkossakin tuottamaan osaamista ylläpitävää ja lisäävää koulutusta monessa eri muodossa. Jatkossa osallistujille tarjotaan entistä laajempi valinnanmahdollisuus koulutuksiin osallistumisen osilta. Sinä päätät miten osallistut – pääasia, että pidät huolta osaamisestasi!

”Kyselyn tulokset olivat hyvin yhteneväiset kauppakamarialueesta riippumatta, joten tulosten yhteenvetäminen oli helppoa”, toteavat Kauppakamarin Koulutuspoolin puheenjohtajat Heidi Sikkilä Seinäjoelta, Lilla Jokinen Hyvinkäältä ja Mari Polvinen Kuopiosta. ”Elämme hengessä mukana ja seuraamme tilanteiden kehittymistä aktiivisesti – tärkeintä meille on asiakkaidemme turvallisuus”, sanoo Heidi Sikkilä.

​"Kevään aikana oli mahtavaa huomata jäsenistön kyky ja valmius reagoida nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja ottaa haltuun uusia tapoja. Keski-Suomessa olemme avoimin mielin ja valppaina tilanteen kehittymisen suhteen ja syksyn koulutuskalenteria suunniteltaessa ajatus oli koko ajan siinä, että voimme tuottaa koulutuksia asiakkaille sopivilla tavoilla”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin palvelupäällikkö Pia Naukkarinen.

Keskisuomalaiset yritykset selvästi haluavat kehittää osaamistaan, sillä kauppakamareiden alueelta keskisuomalaiset yritykset osallistuivat aktiivisimmin kevään striimikoulutuksiin. Hienoa!

Katso kaikki Keski-Suomen kauppakamarin koulutukset!