EU:n ja Kanadan välistä CETA-kauppasopimusta on alettu soveltaa 21.9.2017 alkaen

Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta, joiden alkuperä on Kanada tai EU-jäsenvaltio. Kauppasopimuksen myötä esim. elintarvikkeiden vienti helpottuu, kaksinkertainen testaus vähenee ja julkiset hankinnat avautuvat.

Sopimus tuo suomalaisille yrityksille säästöjä ja kasvumahdollisuuksia. Suomella on esimerkiksi mahdollisuus tarjota Kanadalle arktista osaamista esimerkiksi jäänmurtajien, clean tech -ratkaisujen, meteorologian ja ICT-ratkaisujen osalta. Pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille on myös helpompaa ponnistaa Yhdysvaltain jättimäisille markkinoille juuri Kanadan kautta.

Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta, joiden alkuperä on Kanada tai EU-jäsenvaltio. Tullit tulevat poistumaan joko saman tien, tai vaihtoehtoisesti kolmen, viiden tai seitsemän vuoden kuluessa sopimuksen voimaanastumisesta. EU-alueelta Kanadaan voi heti sopimuksen voimaan astumisesta viedä täysin tullivapaasti lähes kaikkia teollisuustuotteita.

Metsäteollisuuteen tarkoitettujen koneissa ei ole ollut laisinkaan tullimaksuja ennen sopimusta, joten niitä vievien yritysten ja näiden alihankkijoiden etu tulee olemaan esimerkiksi teknisten kaupanesteiden puolella. Säästöjä voi syntyä esimerkiksi siitä, että kaksinkertaisen testaus vähenee eräiden tuotteiden osalta.
Sopimuksen myötä Kanadan soveltamat tullit alusten viennistä tulevat poistumaan alustyypistä riippuen joko kolmen tai seitsemän vuoden siirtymällä. Aiemmin Kanadan soveltamat tullit olivat erittäin korkeita, jopa 15-25 prosenttia riippuen aluksen tyypistä.

Vaikka ajoneuvot ovat pääosin jo nyt lähes vapaita tulleista, on Kanadalla silti muutaman ajoneuvotyypin kohdalla kuuden prosentin tullitariffi, ja myös tämä tulee poistumaan ajoneuvon tyypistä riippuen kolmen, viiden tai seitsemän vuoden siirtymällä. Esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin kohdistuu tällä hetkellä kuuden prosentin tulli. Yli 20 tonnia painaviin kuorma-autoihin tullaan soveltamaan kolmen vuoden siirtymäaikaa, jonka jälkeen niiden vienti Kanadaan on täysin vapaata tulleista.

CETA helpottaa suomalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, vientiä Kanadaan muun muassa siten, että tuotteille tehtävien kaksinkertaisten testien määrä vähenee. EU ja Kanada ovat sopineet hyväksyvänsä toistensa antamat niin kutsutut vaatimustenmukaisuustodistukset useille tuotteille, kuten sähkölaitteille, elektroniikka- ja radiolaitteille, koneille ja niiden komponenteille, mittauslaitteille kuumavesikattiloille ja huvialuksille.
Sopimuksen myötä Kanada poistaa lähes 92 prosenttia maatalous- ja elintarviketuotteiden tulleista. Suomen tämän hetkisten vientituotteiden kohdalla sopimus tuo säästöjä esimerkiksi vodkan sekä tiettyjen makeisten ja leipomotuotteiden osalta.

Myös julkiset hankinnat avautuvat. Jatkossa suomalaiset yritykset voivat osallistua Kanadan liittovaltiotason lisäksi myös sen alue- ja paikallistason hankintakilpailuihin, joissa tavara- ja palveluhankintakategorian laajentuminen antaa suomalaisille yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia.

Sopimuksella parannetaan kansallisten lainsäädäntötoimien läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Suomalaiset ja kanadalaiset yritykset asetetaan lähtökohtaisesti samalle peliviivalle. Kanada sitoutuu olemaan syrjimättä suomalaisia sijoittajia. Lisäksi suomalaisille investoinneille taataan yhtä hyvä kohtelu kuin kolmansien maiden investoinneille ja eikä suomalaisia investointeja syrjitä suhteessa kanadalaisiin investointeihin.
Sopimus vähentää myös työperäiseen maahantuloon liittyviä esteitä.