Hallituksen esitys ravintoloiden sulkukorvauksesta: Palkkakulut korvataan kokonaan, vuokrista 70 prosenttia, suurille yrityksille valmistellaan oma tuki

Juttua päivitetty 7.4.2021

Kuvituskuva: Pexels

Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pikaisesti.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen 18.3.2021. Esitys täydentää lakiesitystä kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 12.4.2021. Yritykset hakisivat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille voitaisiin avata toukokuun alussa.

– Isoilla yrityksillä EU:n valtiontukisääntöjen määrittelemä tukikatto eli 1,8 miljoonaa euroa alkaa olla täynnä. Neuvottelemme tästä parhaillaan Euroopan komission kanssa. Halusimme kuitenkin saada pienten yritysten tuen mahdollisimman nopeasti käyntiin, joten sen vuoksi pienten ja suurten yritysten tukipaketit valmistellaan erillisinä. Myös tapahtuma-alan tukemista valmistellaan parhaillaan erikseen, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Korvaus suunnataan ravintoloille ja muille suljetuiksi määrätyille yrityksille

Uusi sulkemiskorvaus koskisi ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–18.4.2021. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin sallittua. Ulosmyynti huomioidaan korvauksen määrässä.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Korvaus maksettaisiin yrityksille sulkemisajalta, jos ne ovat suljettuina yli 15 vuorokautta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvattaisiin 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia. Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saisi ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Mikäli lailla tai viranomaisen päätöksellä asiakastilojen sulkua jatketaan ensimmäisen korvaushakemuksen lähettämisen jälkeen, yritys voi hakea sulkemiskorvausta vähintään 14 kalenteripäivän jaksoissa. Tämä nopeuttaa tuen saamista. Sulkemiskorvauksen vertailukausi pysyisi samana eli korvauksen määrä perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021.

Sulkemiskorvaus perustuu eduskunnan linjaukseen

Sulkemisesta aiheutuvien korvausten määräksi arvioidaan 70 miljoonaa euroa. Tästä noin kaksi kolmasosaa arvioidaan käytettäväksi pienten ja mikroyritysten tukeen ja yksi kolmasosa suurten yritysten tukeen, joka valmistellaan erikseen mahdollisimman pian.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan puolestaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Sulkemiskorvauksen valmistelu perustuu eduskunnan linjaukseen siitä, että sulkemistilanteissa elinkeinoharjoittajille on maksettava korvaus.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732