Kauppakamarikysely: Keskisuomalaiset yritykset eivät usko hallituksen kykenevän tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä edistäviä toimia

Kuvituskuva Pexels

Kauppakamarien kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 77 prosenttia kokee, että hallitus ei kuuntele tarpeeksi yrityksiä ja elinkeinoelämää, kun se yrittää ratkoa koronapandemian entisestään lisäämiä ongelmia Suomen taloudelle. Lähes 80 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä on hyvin pessimistisiä myös sen suhteen, että hallitus kykenisi tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

Kauppakamarien kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 77 prosenttia kokee, että hallitus ei kuuntele tarpeeksi yrityksiä ja elinkeinoelämää, kun se yrittää ratkoa koronapandemian entisestään lisäämiä ongelmia Suomen taloudelle. Lähes 80 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä on hyvin pessimistisiä myös sen suhteen, että hallitus kykenisi tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

”Yritykset kokevat toimintaympäristön epävakaana eikä niillä ole luottamusta siihen, että tehdyt linjaukset verotukseen tai sääntelyyn tukisivat investointipäätöksiä. Alhaiset investoinnit eivät tuo turvaa työpaikkojen säilymiselle myöskään tulevaisuudessa ja tämä kehitys on selkeä uhka hyvinvointivaltiomme perustalle”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Yritykset näkevät, että koronakriisin entisestään kurjistamassa tilanteessa tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia. 77 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista oli sitä mieltä, että paikallinen sopiminen auttaisi yrityksiä ja 62 prosenttia koki, että verojen alentaminen auttaisi saamaan Suomen talouden nousuun. Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.

Yrityksiltä kysyttiin myös, minkä veron alentaminen olisi kaikista hyödyllisintä ajatellen työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn parantamista. 74 prosenttia nosti tärkeimmäksi keinoksi työn verotuksen alentamisen. Arvonlisäveron alentamista kannatti 54 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista ja yhteisöveron alentamista 51 prosenttia vastaajista.

Keskisuomalaisten yritysten odotukset työllisyyden tai liikevaihdon kehityksestä lähitulevaisuudessa eivät ole paljoa muuttuneet juhannuksen tienoilta.

”Keskisuomalaisista vastaajista 65 prosenttia odottaa liikevaihdon laskevan seuraavan kahden kuukauden aikana, ja noin 38 prosenttia ennakoi koronaepidemian vaikuttavan negatiivisesti henkilöstön määrään”, Hiltunen sanoo.

Kysely toteutettiin 2.9.2020. Kyselyyn vastasi 3145 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Yksinyrittäjiä vastaajissa oli kahdeksan prosenttia, loput olivat työnantajayrityksiä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6 ja 23.6.