Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea Verohallinnolta 31.8. saakka

Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, ehdit vielä hakea helpotettua maksujärjestelyä Verohallinolta. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 31.8. saakka. Tämän jälkeen maksujärjestelyä voi hakea normaalein ehdoin. Maksujärjestelyn ehtoja on helpotettu koronatilanteesta johtuen.

Helpotettu maksujärjestely tuo asiakkaille seuraavat helpotukset:

• lisäaikaa jo maksujärjestelyssä olevien verovelkojen maksuun
• mahdollisuus lisätä uusia veroja jo voimassa oleviin maksujärjestelyihin
• verovelan viivästyskorko alenee tilapäisesti 7 prosentista 2,5 prosenttiin.

Maksujärjestelypyyntö keskeyttää Verohallinnon perintätoimenpiteet, kunnes asia on ratkaistu.

Helpotettua maksujärjestelyä voivat hakea kaikki asiakkaat, joilla ei ole esimerkiksi ilmoituspuutteita tai veroja ulosotossa.

– Hakea voi, vaikka aiempi maksujärjestely olisi edelleen voimassa: verojen maksamiseen saa vielä lisää aikaa. Myös ne asiakkaat voivat hakea, joiden aiempi maksujärjestely on rauennut. Normaalisti näin ei toimita, ylitarkastaja Timo Helin Verohallinnosta kertoo.

Maksujärjestelypyyntö kannattaa tehdä OmaVerossa. Verkkopalvelu on nopein tapa saada hakemus käsittelyyn.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos pyyntö maksujärjestelystä on tehty tai maksujärjestely on voimassa.

Voit hakea maksujärjestelyä, jos

  • sinulla ei ole veroja ulosotossa ja
  • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset määräajassa.


Huomaathan, että Verohallinto voi jättää maksujärjestelyn hyväksymättä myös muusta syystä, esimerkiksi yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiempien laiminlyöntien vuoksi.

Voit hakea uutta helpotettua maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi rauennut, jos verot eivät ole vielä ulosotossa. Normaalisti näissä tilanteissa ei myönnetä uutta maksujärjestelyä.

Uutta helpotettua maksujärjestelyä voi hakea myös, vaikka aiempi maksujärjestely olisi edelleen voimassa. Näin verojen maksamiseen saa vielä lisää aikaa. Näissä tilanteissa aiempi maksujärjestely korvataan uudella.

Mieti, kuinka pitkän maksuohjelman tarvitset, sillä maksujärjestelyä ei voi myöhemmin muuttaa. Maksuohjelmaa ei voi myöhemmin muokata pidemmäksi, mutta voit maksaa veroja suunniteltua nopeammassa aikataulussa.

Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi yhden kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä. Maksujärjestely voi kestää enimmillään 24 kuukautta.

Maksujärjestelyyn tulevat mukaan kaikki maksujärjestelyn tallentamishetkellä erääntyneet verot sekä seuraavien 45 päivän sisällä erääntyvät verot, jos olet antanut niistä jo ilmoitukset. Huomaathan, että jos jäännösveron, kiinteistöveron, perintöveron tai lahjaveron ensimmäinen erä sisältyy maksujärjestelyyn, tulee maksujärjestelyyn automaattisesti mukaan myös toinen erä.

Kuten normaalissa maksujärjestelyssä, myös helpotettu maksujärjestely raukeaa, mikäli et noudata ehtoja. Maksujärjestely raukeaa, jos et anna uusia vero- ja muita ilmoituksia, et maksa maksuohjelman eriä määräajassa tai sinulle syntyy uutta verovelkaa maksujärjestelyn aikana.

Jos saat maksujärjestelypyynnön hyväksymispäivästä alkaen veronpalautuksia loppuvuoden aikana, Verohallinto ei käytä näitä veronpalautuksia vuonna 2021 myönnettyyn uuteen helpotettuun maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi. Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos sinulla ei ole helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja maksamatta.


Verohallinto