Henkilöstömäärä kasvaa tai pysyy ennallaan 85 prosentissa keskisuomalaisista yrityksistä

Kuvituskuva: Adobe Stock

Koronapandemialla on ollut rajuja vaikutuksia yritysten henkilöstömääriin. Laajoista lomautuksista ja irtisanomisista on kuitenkin jo päästy. Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä nyt jo 85 prosenttia kertoi henkilöstömääränsä kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Huhtikuussa näin ajatteli 77 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä.

Kauppakamareiden toteuttamasta kyselystä ilmenee, että keskisuomalaisten yritysten näkymät ovat hyvät: 85 prosenttia vastanneista arvioi, että henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa. Keskisuomalaisista vastaajista 72 prosenttia uskoo liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Edellisen kahden kuukauden aikana vastaajista 45 prosentilla liikevaihto on kasvanut tai pysynyt ennallaan.

”Yritysten näkymissä on selvästi piristymistä. Kasvuhalua on, mutta sitä hidastaa pula osaavasta työvoimasta. Myös materiaali- ja komponenttipula sekä hintojen nousu vaivaavat edelleen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Korona on kohdellut eri yrityksiä hyvin eri tavoin. Vaikka yritykset uskovat tilanteen menevän parempaan suuntaan, on myös niitä, joille on edelleen tarve kustannustuen uudelle hakukierrokselle. Konkurssin riskistä kertoo enää 15 prosenttia vastaajista, kun huhtikuussa konkurssin riskistä kertoi vielä 22 prosenttia vastaajista.

Yrityksiltä kysyttiin myös, miten koronapandemian myötä etätyön ja etäkokousten yleistyminen muuttaa yrityksen henkilöstön työhön liittyvän automatkustamisen määrää pidemmällä aikavälillä. Vastaajista 44 prosenttia uskoo ajokilometrien vähenevän jonkin verran. Neljäsosalla ajokilometrien uskotaan vähenevän merkittävästi, kun taas neljäsosalla muutosta ei uskota tapahtuvan.

Työmatka-autoilun vähenemiseen suurena syynä on etätyön lisääntyminen ja digitalisaation yhä suurempi hyödyntäminen. Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 82 prosenttia uskoo etätyön lisääntyvän ja 73 prosenttia digitalisaation vauhdittuvan koronan jälkeisessä työelämässä.

Keskisuomalaisista vastaajista yli puolet vastasi, ettei toimitilojen tarpeessa muutosta entiseen ole odotettavissa. Viidesosalla tilantarve vähenee, kun taas reilulla kymmenellä prosentilla tilantarve kasvaa. Viidesosa vastaajista näki työympäristön viihtyvyydellä olevan entistä enemmän merkitystä. Sen sijaan työpaikan sijainnin merkitys nähtiin vähäiseksi.

Kauppakamarien kysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 1994 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4 ja 16.6.