Hippos 2020 Challenge innosti kiinnostaviin innovaatioihin

Keväällä järjestetty Hippos2020 Challenge oli Hippoksen alueen kaupallisen toiminnan kehittämiseen liittyvä haastekampanja, joka kutsui yritykset, startupit, opiskelijat ja yrittäjyydestä kiinnostuneet ratkaisemaan valmiiksi määritettyjä haasteita. Kampanja sai yli 94 hakemusta, joista raati valitsi viisi ehdotusta rahoitettavaksi.
​​​​​​​

Hippos2020n yleishavannekuva iltavalaistuksessa. Kuva: PES-Arkkitehdit.

Raadin valitsemat ehdotukset saivat 1500–3000 euron edestä kokeilurahoitusta idean toimivuuden testaamiseksi. Ideoita kokeiltiin loppukeväästä yhdessä oikeiden asiakkaiden ja käyttäjien kanssa Hippoksen aluetta hyödyntämällä. Toistaiseksi ainakin yksi kokeiluista pääsi jatkorahoitusneuvotteluihin. Rahoitukseen valitut ehdotukset lyhyesti:

Pietikäinen, Tomi/ Laaca Sport Oy (yritys)
Catapult Sports -seurantajärjestelmän ja puettavan teknologian avulla voi seurata urheilijan fyysistä kuormitusta, ehkäistä loukkaantumisia sekä nopeuttaa palautumista loukkaantumisen jälkeen. Testissä voi olla mm. jalkapalloilijoita, jotka harjoittelevat alueella. Kaikkea liikkeeseen liittyvää tietoa voidaan seurata reaaliajassa ja testin jälkeen analysoida harjoitusta yhdessä urheilijoiden kanssa.

Kääriäinen, Klaus/ Fitness Village (yritys)
Fitness Village -palvelussa käyttäjä voi kerätä dataa aktiivisuutta mittaavista sensoreista (Polar, Google Fit, Fitbit, Apple Health, Life Fitness) ja muuttaa sen ns. aktiivisuuspisteiksi. Pisteitä voi käyttää joko palvelun sisäisiin ostoihin tai rahanarvoisiin etuihin yrityksissä. Palvelu on heti käyttövalmis, kun mukaan otetaan alueen yrityksiä ja/tai muita palvelun tarjoajia.

Peltonen, Esko (yksityishenkilö/yritys)
Yritysten omasta julkisesta materiaalista haetaan tietoa, millaisia tutkimusorganisaatioiden palveluita ne ovat käyttäneet tai voisivat tarvita. Yrityksille tarjotaan tutustumista Hippoksen tutkimusorganisaatioihin ja sen myötä yhteistyön mahdollisuutta.

Krook, Pekka (järjestö, Sauna from Finland)
Maailman ensimmäinen saunalaboratorio sijoittuu Hippokselle. Hippos mahdollistaa tutkimusten ulottamista laajasti hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kohderyhmille, jotka haluavat edistää terveyttään säännöllisellä saunomisella. Idean toimivuutta jatkojalostetaan testi-/pilottipäivillä saunoen. Paikalla olisi mm. asiantuntijoita ja yrityksiä, tutkijoita, elinkeinopalvelujen ihmisiä, terveysalan ammattilaisia ja matkailuihmisiä.

Peltonen, Jussi (yksityishenkilöiden ja JY:n tutkijoiden tiimi)
Liikuntamotivaation yksilöllinen tunnistaminen avaa mahdollisuudet tuotteille ja palveluille, joita ei vielä ole missään tarjolla. Liikkumisessa syntyvää dataa voi kerätä langattomasti ja hyödyntää kaupallisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Alueen palvelut ja tilat tarjoavat alustan niin aivovastetuotteiden kuin erilaisten liikuntamuotojen testaamiseen sekä eri käyttäjäryhmien liikunnan lisääntymiseen.
Kokeessa on tarkoitus kannettavan EEG-laitteen (aivosähkökäyrä) avulla selvittää, kuinka mielihyvä kehittyy liikunnan (esim. juoksu) aikana. Onko aivovaste yhteydessä koettuun mielihyvään?


Osallistujat pääsivät ensimmäisten joukossa osaksi Suomen merkittävimmän liikunta- ja hyvinvointikeskittymän tarinaa. He saivat sparrausta, yhteyksiä ja rahallista tukea ideoidensa kaupallistamiseen.

Lue lisää Hippos 2020 Challenge -kilpailusta.