Historiatietoisuus keskisuomalaisyritysten menestystekijäksi

Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski ja Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Jyväskylän yliopiston historian- ja etnologian laitoksen taloushistoriaan liittyvässä Menestystä Menneisyydestä -hankkeessa tutkitaan yritysten historiatietoisuutta ja historian hyödyntämistä liiketoiminnassa. Pilottitutkimus käynnistyy keskisuomalaisille yrityksille suunnatulla kyselyllä 8.-14.3.2021. Tutkimus laajenee myöhemmin muualle Suomeen. Vastaa kyselyyn 14.3. mennessä.

Tavoitteena on selvittää keskisuomalaisyritysten historiatietoisuutta ja sitä, mikä merkitys yritykselle on yrityksen omalla tai alueensa historialla. Asian tiedostaminen ja pohtiminen voi auttaa yrittäjää löytämään historian hyödyntämisen mahdollisuudet yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Jotta kyselytutkimus tavoittaisi mahdollisimman hyvin yrityksiä ja yrittäjiä, linkkiä kyselyyn jakavat yrityksille Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät.

”Yrityksen historian hyödyntäminen ja tarinallistaminen mahdollistavat yrityksen merkityksen, kokemuksen ja luotettavuuden esille tuomisen sisältömarkkinoinnissa. Monet yritykset ovatkin ottaneet kaiken irti juhlavuosistaan ja ovat saaneet sitä kautta positiivista näkyvyyttä. Haluankin kannustaa yrityksiä osallistumaan tutkimukseen ja pohtimaan omaa historiaansa ja sen hyödyntämistä liiketoiminnassa”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Myös toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski kannustaa osallistumaan kyselyyn.

"Katseen pitämistä eteenpäin helpottaa, kun tietää, mitä on takana. Historiaan perehtyminen asettaa asioita mittakaavaan ja kirkastaa ajatuksia. Virheistä oppii ja tulevaisuudessa saa mahdollisuuden tehdä toisin. Onnistumistarinoihinkin kannattaa tutustua ja pohtia omalla kohdalla onnistumisen kierteen edellytyksiä”, Jyräkoski sanoo.

Jos yritys haluaa tarkemmin selvittää oman yrityksen historia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, lomakkeella voi jättää yhteystiedot ja osallistua aihetta koskevaan haastatteluun.

Kaikkien yhteystietojen jättäneiden kesken arvotaan Jyväskylän yliopiston tuotepaketti (arvo 50 €).

Yhteistyökumppanina Yritysten historiatietoisuus -tutkimuksessa on myös Perheyritysten Liitto. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen Liitto ja Jyväskylän ylipisto.

​​​​​​​Lisätietoa: www.jyu.fi/firmstory