HOKSAUTUS-hankkeessa autetaan keskisuomalaisia yrityksiä kansainvälisessä rekrytoinnissa

HOKSAUTUS-hankkeen tarkoituksena on aktivoida ja auttaa keskisuomalaisia yrityksiä työllistämään kansainvälisiä osaajia. Hankkeen tavoitteena on madaltaa keskisuomalaisten työnantajien kynnystä palkata kansainvälisiä osaajia, lisätä kansainvälisten osaajien rekrytointityökalujen tunnettuutta ja tehdä kokeiluja osaajien houkutteluksi Keski-Suomeen.

Osaajapulan yleistyminen vaikuttaa tällä hetkellä monen yrityksen arkeen. Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnattu kysely osoittaa, että lähes 75 prosenttia yrityksistä kokee pulaa osaavasta työvoimasta, ja jopa 68 prosenttia yrityksistä arvioi osaajapulan rajoittavan yritysten kasvua ja liiketoimintaa (Keskuskauppakamari, 2021).

Yhtenä vaihtoehtona kasvavaan osaajapulaan on kansainvälinen rekrytointi, johon liittyy omat haasteensa. Esimerkiksi Baronan (2021) teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista työnantajista lähes 40 prosentilla on hyvin heikot valmiudet tai tahtotila kansainvälisen työvoiman palkkaamiseen. Juuri näihin haasteisiin HOKSAUTUS-hanke tarttuu, sillä sen tarkoituksena on luoda keskisuomalaisille työnantajille edellytyksiä työllistää kansainvälisiä osaajia.

Hankkeessa lähestytään kansainvälistä rekrytointia yritysten näkökulmasta; mukana on keskisuomalaisia eri alojen pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Yhteistyössä näiden yritysten kanssa on suunniteltu yrityskohtaisesti erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla kehitetään yritysten valmiuksia kansainväliseen rekrytointiin ja toteutetaan erilaisia kansainvälisten osaajien rekrytointikokeiluja.

– Olemme hankkeessa selvittäneet yritysten tarpeita ja mahdollisia kansainvälisen rekrytoinnin haasteita yrityskohtaisten alkukartoitusten avulla. Yritysten kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että olemme oikean asian äärellä, toteaa HOKSAUTUS-hankkeen projektipäällikkö Sari Minkkinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Yrityskohtaisen kehittämistyön lisäksi hankkeessa kartoitetaan erilaisia kansainvälisten osaajien rekrytointia edistäviä ja yrityksille hyödyllisiä toimintamalleja ja palveluita. Tarkastelun kohteena on myös Keski-Suomen asettautumispalvelut ja maakuntaan sopivat asettautumispalvelupolut kuvataan tarkemmin palvelumuotoilun keinoin.

HOKSAUTUS-hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Keski-Suomen TE-toimiston ja Keski-Suomen kauppakamarin kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus 1.4.2020-31.12.2022.