Hyödynnä kauppasopimuksien etuja

Uusin kauppasopimus, EU:n ja Kanadan välinen CETA, poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta, joiden alkuperä on Kanada tai EU-jäsenvaltio. Kauppasopimuksen myötä myös esim. elintarvikkeiden vienti helpottuu, kaksinkertainen testaus vähenee ja julkiset hankinnat avautuvat.


Kauppasopimukset tuovat suomalaisille yrityksille säästöjä ja kasvumahdollisuuksia. Alennukset eivät kuitenkaan tule automaattisesti, vaan edellyttää selvityksen tuotteen alkuperämaasta.

Kaiken kaikkiaan Suomella on EU:n kautta käytössään 60 vapaakauppasopimusta, jotka EU on solminut 60 EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Sopimusten sisällöt eivät ole samanlaisia. Lisätietoja: EU:n komission kauppapääosasto: maat ja alueet, joiden kanssa sopimukset

Tullinalennusten hyödyntämiseksi tuotteen on täytettävä kolme ehtoa: 1. Se kuuluu EU:n kauppasopimuksen piiriin. 2. Se on valmistettu EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa. 3. Siitä on tehty alkuperäilmoitus. Alkuperäilmoitus liitetään lähetysasiakirjoihin, jolloin vastaanottajamaan viranomaiset tietävät, että tuotteille haetaan EU:n kauppasopimuksen mukaista tullietuutta. Konkreettista tietoa alkuperäsäännöistä ja niiden noudattamisesta: Tullineuvonta

EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus CETA

EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen CETAn myötä Suomella on esimerkiksi mahdollisuus tarjota Kanadalle arktista osaamista esimerkiksi jäänmurtajien, clean tech -ratkaisujen, meteorologian ja ICT-ratkaisujen osalta. Pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille on myös helpompaa ponnistaa Yhdysvaltain jättimäisille markkinoille juuri Kanadan kautta.

Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta, joiden alkuperä on Kanada tai EU-jäsenvaltio. Tullit tulevat poistumaan joko saman tien, tai vaihtoehtoisesti kolmen, viiden tai seitsemän vuoden kuluessa sopimuksen voimaanastumisesta. EU-alueelta Kanadaan voi heti sopimuksen voimaan astumisesta viedä täysin tullivapaasti lähes kaikkia teollisuustuotteita.

Metsäteollisuuteen tarkoitetuissa koneissa ei ole ollut lainkaan tullimaksuja ennen sopimusta, joten niitä vievien yritysten ja näiden alihankkijoiden etu tulee olemaan esimerkiksi teknisten kaupanesteiden puolella. Säästöjä voi syntyä esimerkiksi siitä, että kaksinkertaisen testaus vähenee eräiden tuotteiden osalta.

Sopimuksen myötä Kanadan soveltamat tullit alusten viennistä tulevat poistumaan alustyypistä riippuen joko kolmen tai seitsemän vuoden siirtymällä. Aiemmin Kanadan soveltamat tullit olivat erittäin korkeita, jopa 15-25 prosenttia riippuen aluksen tyypistä.

Vaikka ajoneuvot ovat pääosin jo nyt lähes vapaita tulleista, on Kanadalla silti muutaman ajoneuvotyypin kohdalla kuuden prosentin tullitariffi, ja myös tämä tulee poistumaan ajoneuvon tyypistä riippuen kolmen, viiden tai seitsemän vuoden siirtymällä. Esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin kohdistuu tällä hetkellä kuuden prosentin tulli. Yli 20 tonnia painaviin kuorma-autoihin tullaan soveltamaan kolmen vuoden siirtymäaikaa, jonka jälkeen niiden vienti Kanadaan on täysin vapaata tulleista.

CETA helpottaa suomalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, vientiä Kanadaan muun muassa siten, että tuotteille tehtävien kaksinkertaisten testien määrä vähenee. EU ja Kanada ovat sopineet hyväksyvänsä toistensa antamat niin kutsutut vaatimustenmukaisuustodistukset useille tuotteille, kuten sähkölaitteille, elektroniikka- ja radiolaitteille, koneille ja niiden komponenteille, mittauslaitteille kuumavesikattiloille ja huvialuksille.

Sopimuksen myötä Kanada poistaa lähes 92 prosenttia maatalous- ja elintarviketuotteiden tulleista. Suomen tämän hetkisten vientituotteiden kohdalla sopimus tuo säästöjä esimerkiksi vodkan sekä tiettyjen makeisten ja leipomotuotteiden osalta.

Myös julkiset hankinnat avautuvat. Jatkossa suomalaiset yritykset voivat osallistua Kanadan liittovaltiotason lisäksi myös sen alue- ja paikallistason hankintakilpailuihin, joissa tavara- ja palveluhankintakategorian laajentuminen antaa suomalaisille yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia.

Sopimuksella parannetaan kansallisten lainsäädäntötoimien läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Suomalaiset ja kanadalaiset yritykset asetetaan lähtökohtaisesti samalle peliviivalle. Kanada sitoutuu olemaan syrjimättä suomalaisia sijoittajia. Lisäksi suomalaisille investoinneille taataan yhtä hyvä kohtelu kuin kolmansien maiden investoinneille ja eikä suomalaisia investointeja syrjitä suhteessa kanadalaisiin investointeihin.

Sopimus vähentää myös työperäiseen maahantuloon liittyviä esteitä.

Lisätietoja
Konkreettista tietoa alkuperäsäännöistä ja niiden noudattamisesta: Tullineuvonta
Euroopan komission markkinoillepääsytietokanta
EU:n komission kauppapääosasto: maat ja alueet, joiden kanssa sopimukset


Kommentit