HyvaKS: Palveluseteleiden siirtymäaika 1.1.–31.3.2023, palvelusetelituottajien haku keväällä 2023

Hyvinvointialueen palvelusetelit tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen. Palveluntuottajien ei tarvitse hakea tuottajiksi vuodenvaihteessa. Palveluntuottajahaku avautuu keväällä 2023.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Myös palvelusetelitoiminnan järjestäminen siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja organisaatioilta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen palvelusetelit tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen. Palvelusetelituottajien haku järjestetään helmi-maaliskuussa 2023, joten palveluntuottajien ei tarvitse hakea tuottajiksi vuodenvaihteessa.

Kaikkia palveluntuottajia koskeva palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa on hyväksytty ja se tulee voimaan 1.4.2023. Myös palvelusetelikohtaisten sääntökirjojen on tavoitteena astua voimaan 1.4.2023.

Siirtymäaika 1.1.–31.3.2023: palveluntuottajien ei tarvitse hakea tuottajiksi vuodenvaihteessa

Hyvinvointialueen palvelusetelitoiminnan turvallisen siirtymisen varmistaminen edellyttää siirtymäaikaa. Siirtymäajan tarkoituksena on turvata asiakkaille palvelusetelipalveluiden jatkuvuus ilman keskeytyksiä. Siirtymäaika alkaa hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 ja päättyy uusien palveluseteleiden käyttöönottoon 1.4.2023.

Siirtymäaikana 1.1.–31.3.2023 palvelusetelituottajina voivat toimia hyvinvointialueen kunnissa ja hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa hyväksytyt tuottajat.

Siirtymäajalla palveluntuottajat toimivat palveluseteleitä käyttäneiden kuntien ja organisaatioiden hyväksymillä käytännöillä ja sääntökirjoilla.

Palveluntuottajien ei tarvitse hakea tuottajiksi uudelleen vuodenvaihteessa. Asiakkaat voivat käyttää siirtymäajalla omassa kunnassaan tai sairaanhoitopiirissään hyväksyttyjä palvelusetelituottajia.

Palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa hyväksytty

Palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa on hyväksytty hyvinvointialueen aluevaltuustossa 29.11.2022 ja se tulee voimaan 1.4.2023. Sääntökirjan yleinen osa koskee kaikkia palveluntuottajia. Palveluntuottajat hyväksyvät sääntökirjan yleisen osan hakeutuessaan tuottajaksi hyvinvointialueelle ja sitoutuvat noudattamaan sitä.

Sääntökirjan yleinen osa sisältää hyvinvointialueella käytössä olevien palvelusetelipalveluiden ehdot, palvelusetelituottajien hyväksymisen edellytykset, toiminnalle asetettavat edellytykset sekä hyvinvointialueen ja palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet. Sääntökirjan yleinen osa julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-sivulla joulukuun aikana.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelikohtaiset sääntökirjat ovat tällä hetkellä valmistelussa ja niiden sisällöistä päätetään tammi-helmikuussa 2023. Tavoitteena on, että palvelusetelikohtaiset sääntökirjat tulevat voimaan 1.4.2023.

Palvelusetelituottajien haku keväällä 2023

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää palvelusetelituottajahaun helmi-maaliskuussa 2023. Haku tapahtuu hyvinvointialueen käyttämässä palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymässä, palse.fi-portaalissa. Hakeutuessaan palveluntuottajaksi yritys hyväksyy palveluseteleiden sääntökirjan yleisen osan sekä kunkin palvelun palvelusetelikohtaisen sääntökirjan.

Jyväskylän kaupungin tai Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikaisemmin hyväksymien palveluntuottajien ei tarvitse tehdä palse.fi-portaalissa uutta hakemusta. Riittää, että palveluntuottaja päivittää olemassa olevat palvelukohtaiset hakemukset sekä hyväksyy sääntökirjat palse.fi-portaalissa.

Yrityksen tai palveluntuottajan, joka ei ole ennestään hyväksyttynä tuottajana palse.fi- portaalissa, täytyy rekisteröityä portaaliin sekä tehdä portaalissa palvelukohtaiset hakemukset.

Hakulomakkeen täytössä on palvelukohtaisia eroja, joihin annetaan ohjeistus palveluntuottajahaun yhteydessä. Tuottajahausta tiedotetaan tarkemmin tammi- helmikuussa 2023.

Lisätietoja:

  • Jenni Laiho, palvelusetelitoiminnan valmistelusta vastaava, p. 044 459 6321, jenni.laiho(at)hyvaks.fi
  • Mia Lindberg, erityisasiantuntija, hallinnon ja talouden ohjaus, Jyväskylän kaupunki, p. 040 511 8325, mia.lindberg(at)jyvaskyla.fi, 1.1.2023 alkaen mia.lindberg(at)hyvaks.fi


Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät ovat mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa ja varmistamassa, että kaiken kokoisten yritysten ääni kuuluu.

​​​​​​​