Investointeja helpottavat hallitusohjelman norminpurkulupaukset pantava täytäntöön

Ylisääntelyn purkaminen on keskeinen osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa. Byrokratian purkamistalkoot ovat kuitenkin kesken, ja moni työllistävä investointi lykkääntyy tai jää tekemättä. Hallitus on istunut kaksi vuotta, mutta läpimurtoa kaavoituksen ja lupien sujuvoittamisessa ei ole tapahtunut. Kauppakamarit vaativat hallitusta etenemään lupabyrokratian purkamisessa.

Hallitus sitoutuu ohjelmassaan sujuvoittamaan lupa- ja valitusprosessit sekä antamaan niitä koskevan palvelulupauksen. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä on hallitusohjelman mukaan tarkoitus minimoida esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä. Isojen teollisten hankkeiden osalta luvataan ottaa käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely. Rakentamisen ja investointien lupien sujuvoittamisessa ei ole kuitenkaan merkittävästi edistytty.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen haluaa palvelulupauksen pikaisesti toteutukseen.

“Hallitusohjelman mukaiset konkreettiset määräajat sisältävä palvelulupaus lupa- ja valitusprosesseista olisi oivallinen ratkaisu nykyiseen lupien viivästymiseen. Investointeja janoava kansantalous odottaa paitsi PK-sektorin toiminnan helpottamista myös suurten investointien lupien kiirehtimistä. Meillä on hyvä esimerkki maakunnasta, kun biotuotetehtaan aikataulussa onnistuttiin. Viranomaisilla on kykyä toimia joustavasti suuressakin investoinnissa, jos heillä on halua. Tämä toiminta pitää siirtää myös PK-sektorille”, Valkeinen toteaa.

Yritysten hätähuudot byrokratian rattaissa

Kauppakamareilla on noin 20 000 jäsenyritystä kaikkialla Suomessa ja kaikilta toimialoilta. Kauppakamarit saavat yrityksiltä jatkuvasti viestejä byrokratiasta ja vaihtelevista tulkinnoista.

“Tuoreena esimerkkinä on helmikuussa toteuttamamme PK-hallitusbarometri, johon vastanneista yli 1100 yrityksestä reilu 8 prosenttia, eli runsaat 80 PK-yritystä, kertoi investointinsa viivästyneen tai peruuntuneen perusteettomasti viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi vuosina 2016 ja 2017.”

Yritykset raportoivat etenkin kaavoituksen, rakennuslupiin ja ympäristölupiin liittyvistä ongelmista. Byrokratiaan juuttuneet investointieurot ovat pois talouden kierrosta ja työllisyydestä.

Kauppakamarit purkaisivat byrokratiaa mm. keventämällä yksityiskohtaisia rakentamismääräyksiä, sujuvoittamalla kaavoitusprosesseja sekä keskittämällä ympäristölupa-asiat yhdelle luukulle.

Lue myös: Lupabyrokratia seisottaa yritysten investointeja – hallitusohjelman lupaukset täyttämättä