Jamkille merkittävä komission rahoitus osana EUDRES-liittoumaa - Keski-Suomen kauppakamari mukana EUDRES-verkostossa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) otettiin viime syksynä kutsumenettelyprosessissa Eurooppalaiset yliopistot -ohjelmaan kuuluvan EUDRES-allianssin liitännäisjäseneksi. Päätöksellään komissio rahoittaa EUDRES-liittoumaa 14,4 miljoonalla eurolla seuraavat neljä vuotta. Jamkin osuus komission myöntämästä rahoituksesta on kaksi miljoonaa euroa.

Euroopan komissio on asettanut Eurooppalaiset yliopistot -ohjelmassaan tavoitteeksi, että eurooppalaiselle koulutusalueelle muodostettaisiin arvioitavien hakemusten perusteella 60 korkeakoululiittoumaa vuoteen 2025 mennessä. Komissio rahoittaa ohjelmaa 1,1 miljardilla eurolla. Ohjelmaan tulee valikoitumaan noin 10 prosenttia eli noin 500 eurooppalaisista korkeakouluista. Komission heinäkuussa tekemien päätösten jälkeen valittuja liittoumia on 50 ja niissä 430 korkeakoulua.

EUDRES muodostuu yhdeksästä korkeakoulusta, jotka Jamkin lisäksi sijoittuvat Itävaltaan, Saksaan, Unkariin, Romaniaan, Latviaan, Hollantiin, Belgiaan ja Portugaliin. Varsinaisten jäsenten lisäksi EUDRES-verkostossa on liitännäisjäseninä kuusi ukrainalaista ja länsibalkanilaista korkeakoulua sekä 30 eurooppalaista aluekehitystoimijaa – kuten Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen kauppakamari. Eurooppa-yliopistona EUDRES rakentaa tarjontaa yli 100 000 opiskelijalleen, ja keskeisenä tavoitteena on alueellisten osaamiskeskittymien vahvistaminen.

Jamkille EUDRES muodostaa jatkossa strategisen viitekehyksen koulutuksen, tutkimuksen, yritysyhteistyön ja aluekehityksen näkökulmista. Komission näkemyksen mukaisesti tavoitteena on, että rahoitetut liittoumat etsivät uusia tapoja pitkän aikavälin rakenteelliseen, kestävään ja systemaattiseen yhteistyöhön korkeakoulutuksen järjestämisessä. Yhteistyön syventämiseksi korkeakoulut muodostavat myös oikeushenkilönä toimivan EUDRES-yhdistyksen.

EUDRES:n tekeminen jäsentyy laajojen työpakettien avulla, joissa Jamkin erityisvastuulla on digitalisaatioon keskittyvä työpaketti. Jamk perustaa erityisen EUDRES-toimiston laajan yhteistyön koordinoimiseksi ja sen vaikuttavuuden parantamiseksi.