Juniorikilta jo 10 vuotta

​Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikilta täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Idea tiiviimmästä kauppakamarin ja Nuorkauppakamarin yhteistyöstä lähti liikkeelle kauppakamareiden koulutuspäivillä 2006. Kymmenvuotisella taipaleella Juniorikillan toiminta on saanut tunnustusta muun muassa Maailman kauppakamarin ja Maailman Nuorkauppakamarin palkinnolla.

Juniorikilta sai alkunsa, kun silloinen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, Kari Jalas, kauppakamareiden koulutuspäivillä vuonna 2006 painotti, että kauppakamareiden ja Nuorkauppakamareiden yhteistä toimintaa tulisi kehittää ja tehdä enemmän yhteistyötä. Puhetta kuuntelemassa olleet Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen ja yrittäjyysasiamies Petri Palviainen ideoivat asiaa ja päättivät tehdä asialle jotakin.

”Ajatuksena oli se, että ansioituneille nuorkauppakamareille haluttiin tarjota mahdollisuus verkostoitua yritysjohtajien kanssa ja siten myös vahvistaa Nuorkauppakamarin toimintaa. Nimeä pohdittiin, ja se sai vaikutteita Vientikillan pitkäaikaisesta ja ansioituneesta toiminnasta. Nuorkauppakamaria kunnioittaen nimeksi päätettiin Juniorikilta”, avaa taustoja Juniorikillan ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Petri Palviainen.

Osa pohti, miten Juniorikilta vaikuttaa kauppakamarin toimintaan. Keski-Suomen kauppakamarin hallitus antoi 3 vuotisen määräaikaisen luvan kokeilulle siten, että toiminta tapahtuu kauppakamarin toimitusjohtajan valvonnan alaisena. Hyvien kokemusten myötä Palviainen lähti levittämään toimintamallia myös muihin kauppakamareihin ja Nuorkauppakamareihin – sittemmin Juniorikiltatoiminta on käynnistynyt myös osassa muita kauppakamareita. Nykyään jo valtakunnallinen, keskuskauppakamarin tavoitteiden mukainen, Juniorikiltatoiminta lähti siis liikkeelle Keski-Suomesta.

”Juniorikilta sai aikaan muun muassa sen, että silloisesta teollisuusvaliokunnasta tuli aktiivisin valiokunta. Myös muut valiokunnat aktivoituivat ja halusivat antaa parastaan. Tunnustuksena toiminnastaan Juniorikilta on saanut Maailman kauppakamarin ja Maailman Nuorkauppakamarin palkinnon maailman parhaasta yhteistyöprojektista”, jatkaa Palviainen.

Toiminnan säännöt luotiin heti alkuun, ja samoja sääntöjä ja perinteitä vaalitaan vielä tänäkin päivänä. Ehtona puheenjohtajaksi valituksi tulemisena on se, että henkilö on toiminut ensin Juniorikillan jäsenenä. Puheenjohtajan kausi kestää yhden vuoden. Juniorikillan jäsenyys on kaksivuotinen kunniatehtävä, ja kukin juniorikiltalainen toimii kauppakamarin luottamuselimissä eli valiokunnissa juniorijäsenen mandaatilla. Juniorikiltalaiset kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan ja oppejaan valiokunnista.

Killan tavoitteena on mahdollistaa nuorkauppakamarin jäsenille oppiminen kokeneilta yritysjohtajilta ja samalla tuoda tulevaisuuden tekijöiden näkemykset tämän päivän elinkeinoelämän kehittämiseen. Juniorikilta on muun muassa antanut panostaan Keski-Suomen kauppakamarin strategian kehittämiseen. Lisäksi kilta järjestää verkottumistapahtumia Nuorkauppakamarin ja kauppakamarin jäsenille.

”Juniorikillan kautta olen saanut laajat verkostot ja olen oppinut tuntemaan eri henkilöitä alueelta. Juniorikilta on antanut paljon – nykyään Juniorikiltataustalla on helppo lähteä toimimaan kenen tahansa kanssa. Juniorikilta- ja valiokuntatoiminnassa on mahtavaa, kun Keski-Suomen asioita saa viedä tasavertaisesti eteenpäin. Kannustan ehdottomasti muitakin mukaan”, kannustaa Juniorikillan puheenjohtaja Jani Lehtinen.

Juniorikillan 10-vuotista taivalta juhlistetaan Keski-Suomen kauppakamarin valiokuntien yhteisen Eloseminaarin jälkeen torstaina 24.8. klo 17 alkaen Varjolan tilalla (Vilppulantie 51, Kuusa). Ilmoittaudu 9.8. mennessä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Maailmanlaajuisesti JCI:nä – Junior Chamber International tunnettu Nuorkauppakamari on kansainvälinen alle 40-vuotiaden jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Nuorkauppakamarit kehittävät yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.