Jyväskylän kaupungin vuoden ympäristöteko 2020 -palkinto Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkostolle

Jyväskylän kaupunki jakaa vuosittain organisaatiossaan vuoden ympäristöteko -palkinnon. Tänä vuonna voittoon ylsi Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, tuttavallisemmin YmpyräKS-verkosto. Verkoston tavoitteena on kannustaa ja ohjata ympäristövastuullisuustyöhön muun muassa vertaistuen ja tiedon välittämisen kautta.

Jyväskylän kaupunki jakaa vuosittain organisaatiossaan vuoden ympäristöteko -palkinnon. Aiempina vuosina palkinto on myönnetty esimerkiksi Kylän Kattaukselle hukkaruoan vähentämisen kokeiluista sekä joukkoliikenteen kehittäjätiimille päästöjen vähentämisestä ja joukkoliikenteen käyttöön kannustamisesta.

Tänä vuonna voittoon ylsi Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, tuttavallisemmin YmpyräKS-verkosto. Verkoston tavoitteena on kannustaa ja ohjata ympäristövastuullisuustyöhön muun muassa vertaistuen ja tiedon välittämisen kautta.

Palkintoperusteluissa todetaan, että ”Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, YmpyräKS, kannustaa ja ohjaa yrityksiä ympäristövastuullisuustyöhön mm. vertaistuen ja tiedon välittämisen kautta. Verkostomainen toimintatapa mahdollistaa ketteryyden ja monipuolista sisältöä verkoston toiminnalle.”

– Se, että palkinto menee verkostomaiselle tekemiselle, kuvaa hyvin tätä päivää. Kehittyminen ei tapahdu yksittäisillä kaupunkiorganisaation palvelualueilla, vaan sidosryhmäyhteistyössä niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin kumppaneiden kanssa, sanoo Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön verkostopäällikkö Tanja Oksa.

Verkoston ydinryhmä koostuu Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen kauppakamarin, Keski-Suomen yrittäjien, BioPaavo by Jamkin ja Jyväskylän kaupungin asiantuntijoista.

– Tässä ryhmässä on hyvin edustettuna yritysten näkökulma ja toisaalta mukana on asiantuntemusta ympäristöasioista. Mukana olevien tahojen myötä on luontevaa, että alueena ei ole vain Jyväskylä vaan koko Keski-Suomi, Tanja Oksa toteaa.

YmpyräKS-verkostoa lähdettiin virittelemään osana Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyötä jo vuonna 2019 muun muassa tutustumalla muiden alueiden vastaaviin verkostoihin. Toiminta aloitettiin tammikuussa 2020 seminaarilla ja vuosiseminaari pidettiin päivälleen vuotta myöhemmin tammikuussa 2021 koronan myötä tutusti webinaarina.

Verkoston toimintaan vuonna 2020 kuuluivat muun muassa ydinryhmän etäideointisessiot, viestintäasiat kuten nettisivujen ja facebook-ryhmän perustaminen sekä erilaisten tapahtumien koordinointi ja teemaan sopivien tapahtumien markkinointi. Yhdeksi keskeiseksi tiedonvälityskanavaksi ovat muodostuneet napakat kuukausittaiset teemoitetut aamukahvitilaisuudet, joiden järjestäminen aloitettiin etäyhteyksin syksyllä 2020.

YmpyräKS-verkosto on vasta virittymässä, mutta Jyväskylän kaupungin kannalta tavoitteet verkoston työlle ovat hyvin selkeät.

– Yksinkertaisuudessaan meillä pitää olla tapoja sparrata alueen yrityksiä ympäristövastuullisuuteen. Toisaalta Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi myös yritysten ympäristöteoilla on merkitystä, Tanja Oksa toteaa.

– YmpyräKS-verkostoa päästään kehittämään syksystä lähtien entistä uutterammin, kun Keski-Suomen liitolle myönnetty rahoitushanke starttaa. Rahoitusta haettiin ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Verkoston ovat perustaneet Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, Business Jyväskylä ja Keski-Suomen Yrittäjät.