Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteli haettavissa 11.6. saakka

Yrityspalveluseteli on pienten ja keskisuurten yritysten tukimuotoinen rahoitus, jolla voi hankkia asiantuntijapalveluja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.  Setelillä tuettavia palveluteemoja ovat myynti, markkinointi ja viestintä sekä yrityksen liiketoiminnan strateginen kehittäminen. Hakuaika päättyy 11.6. Yrityspalvelusetelin käyttöaika on vuoden 2023 loppuun saakka.

Yrityspalvelusetelin avulla kannustetaan kasvuhakuisia yrityksiä systemaattisempaan ja laajamittaisempaan yritystoiminnan kehittämiseen sekä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita.

Seteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden kotipaikka ja/tai kiinteä toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Seteliä ei myönnetä asunto- ja kiinteistöyhtiöille eikä sijoitusyhtiöille.

Yrityssetelin arvo on 5 000 euroa, josta yritysten omavastuuosuus on 20 %. Setelin myöntämisestä päättää Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö. Yrityspalvelusetelihakujen ajankohdat ja määrät päätetään vuosittain ja niistä ilmoitetaan aina erikseen.

Vuoden 2023 hakuaika on 8.5.2023 (palveluntuottajien hakuaika on jatkuva) sekä 22.5.-11.6.2023 (yrityspalvelusetelin asiakasyritysten hakuaika). Yrityspalvelusetelin käyttöaika on vuoden 2023 loppuun saakka.

Setelillä tuettavia palveluteemoja ovat:

  • myynti, markkinointi ja viestintä
  • yrityksen liiketoiminnan strateginen kehittäminen


Yrityspalveluseteli yrityksille

Yrityspalveluseteliä voi hakea jyväskyläläinen pk-yritys jolla on kotipaikka Jyväskylän kaupungissa. Yrityksellä tulee olla pyrkimys kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai strategiselle kehittämiselle.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijayrityksen kannattaa käydä tutustumassa palveluntuottajien palvelutuotteisiin yrityspalvelusetelit -portaalissa.

Yritys valitsee itsenäisesti haluamansa palveluntuottajan yrityspalvelusetelit portaalista. Palveluntuottaja ja asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista.


Yrityspalveluseteli palveluntuottajille

Palveluntuottajiksi voi hakea asiantuntijayritykset, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluita myyntiin, markkinointiin ja viestintään sekä yrityksen liiketoiminnan strategisen kehittämiseen. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit.

Palveluntuottaja tuotteistaa asiakkaalle tarjoamansa palvelun, joka viedään tuotekortin avulla sähköiseen portaaliin.