Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön yrityspalvelusetelin tukemaan pk-yritysten kasvua

Jyväskylän kaupunki käynnistää pilotin yrityspalvelusetelistä tukemaan alueen pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. Yrityspalvelusetelillä kannustetaan kasvuhakuisia yrityksiä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita. Yrityspalvelusetelin toivotaan myös kannustavan systemaattisempaan ja laajamittaisempaan yritystoiminnan kehittämiseen.

Jyväskylän kaupungin yrityssetelimallin tavoitteena on tuottaa pk-yrityksille parasta mahdollista asiantuntijapalvelua kunkin yrityksen tarpeiden mukaisesti. Samalla voidaan madaltaa asiantuntijayrityksen käyttämisen kynnystä paikallisille yrityksille. Tämä edesauttaa omalta osaltaan myös paikallisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä.

-Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön tehtävä on auttaa ja opastaa yrityksiä eri elinkaaren vaiheissa. Tarjoamme tukea kaupungin palveluiden hyödyntämisessä kuten kaavoitus-, lupa- ja yritystonttiasioissa. Autamme myös yrityksiä löytämään liiketoiminnan kehittämiseksi oikean palvelun ja palvelun tuottajan. Yrityspalveluseteli on yksi hyvä esimerkki kaupungin tuesta jyväskyläläisille yrityksille. Pirkanmaalla palvelusetelimallilla on saatu uusia yrityksiä julkisten yritysrahoituspalveluiden piiriin. Tämä on tavoitteena myös Jyväskylässä, kertoo elinkeino- ja työllisyyspalveluiden johtaja Anne Sandelin.

Yrityspalveluseteli voidaan myöntää jyväskyläläiselle pk-yritykselle, jolla on pyrkimys kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai digitalisaation edistämiselle.

Yrityssetelipalvelu käynnistyy pilotoinnilla

Jyväskylän yrityspalvelusetelimalli käynnistyy pilotoinnilla, jonka aikana kerätään kokemuksia yrityksiltä ja palveluntuottajilta, kehitetään toiminnan vaikuttavuuden arviointiin mittareita sekä tulevia painopistealueita. Pilotointi kestää noin neljä kuukautta, jonka jälkeen päätetään toiminnan jatkosta.

-Yrityskentän tutkimuksissa yrityskehittämisen pullonkaulana pidetään usein puutteita myynnin ja markkinoinnin osaamisessa. Tämä on jo pitkään ollut merkittävä yrityksen kasvun ja kehittymisen este monissa yrityksissä. Tämän vuoksi Jyväskylän yrityspalveluseteli keskittyy pilotointivaiheessa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän palveluiden hankkimiseen. Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen lisäksi yrityspalvelusetelillä ostettavia palveluteemoja voivat jatkossa olla esimerkiksi kansainvälistymisen tukeminen, omistajanvaihdosten vauhdittaminen, sopimusjuridiikka ja tekijänoikeusasiat, Sandelin sanoo.

Pilottivaiheessa myönnettävät yrityspalvelusetelit ovat suuruudeltaan 2.500 ja 5.000 euroa. Seteli maksetaan palveluntuottajayritykselle. Asiakasyritys maksaa setelistä 20% omavastuun. Omavastuun käyttämisellä sitoutetaan asiakasyritystä kehittämistyöhön. Seteli on yrityksille niin sanottua vähämerkityksellistä de minimis -tukea. De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. Suomessa de minimis -tukea voivat myöntää kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Tekes, Finnvera ja ELY-keskukset. Yrityspalvelusetelin kustannukset kaupungille vuonna 2017 ovat noin 150.000 euroa. Pilottijakson jälkeen kaupunki arvioi pilotin tuloksia ja päättää setelin jatkokehityksestä.

Yrityspalvelusetelin palveluntuottajien haku alkaa lokakuussa

Yrityspalvelusetelin käyttö alkaa palveluntuottajien haulla lokakuussa avoimella infotilaisuudella, josta tiedotetaan erikseen. Setelin myöntämiseksi ja hakijayrityksen valinnan helpottamiseksi palveluntuottajan on tuotteistettava tarjoamansa palvelu, joka viedään tuotekortin avulla sähköiseen palvelutuottajajärjestelmään. Yrityssetelin palveluntuottajan on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit. Palveluntuottajahaku tulee olemaan valtakunnallinen.

-Kun olemme saaneet järjestelmään riittävästi palveluntarjoajia, avaamme yrityspalvelusetelin haun yrityksille. Hausta tullaan tiedottamaan erikseen ja tarkoituksena on myös järjestää tilaisuus yrityksille yrityspalvelusetelin hakemiseen liittyen, kertoo elinkeinoyksikön yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.


Kommentit