Jyväskylän kaupunki vahvistaa elinkeinotoimintaansa

Jyväskylän kaupunki vahvistaa elinkeinoyksikön toimintaa. Uudessa elinkeinotoiminnassa keskeistä ovat yrityslähtöiset ja ratkaisukeskeiset teot sekä kumppanuusverkoston vahva hyödyntäminen

Jykesin toiminnan loppuessa kaupungin elinkeinoyksikön toimintaa uudistetaan ja täydennetään yritysten neuvonta- ja kansainvälistymispalveluilla. Uusina avauksina nostetaan innovatiivisten ekosysteemien kehittäminen ja vahva verkostotoiminta.

- Jyväskylän kaupunki tulee panostamaan vähintään yhtä paljon elinkeinopolitiikkaan myös Jykesin toiminnan lakattua. Uudistus antaa meille mahdollisuuksia tehdä uusia avauksia ja kehittää Jyväskylästä elinkeinopolitiikassa Suomen kärkitoimija, lausuu kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Kokonaisvaltaista palvelua


Yritysneuvonnan lisäksi kaupunki voi auttaa yrityksiään nyt kokonaisvaltaisemmin myös kaupungin perustoimintojen kanssa tapahtuvissa yritysyhteyksissä. Tavoitteena on tehdä yritysten kohtaamisista kaupungin kanssa sujuvia ja ratkaisukeskeisiä. Kaupungin palveluiden osalta se tarkoittaa muun muassa tontteja, maankäyttöä ja lupia sekä kehityshankkeita. Tavoitteena ovat entistä sujuvammat ratkaisut yritysten tarpeisiin.

Innovaatiosetelien pilotointi käynnistyy syksyllä. Yritysten neuvontapalveluissa hyödynnetään vahvasti kumppaniverkostoa, joka tuo uusimman liiketoiminnan kehittämisosaamisen ja ajantasaisimman asiantuntemuksen yritysten käyttöön. Jyväskylän kaupunki vahvistaa yhteistyötä entisestään useiden toimijoiden kuten esimerkiksi Keski-Suomen kauppakamarin, Kasvu Openin, Nordic Business Forumin ja Crazy townin kanssa. Julkisista toimijoista tiiviissä yhteistyössä ovat muun muassa oppilaitokset, TE-palvelut, Keski-Suomen liitto, Finpro ja Tekes. Jatkossa verkosto on yhä suurempi voimavara ja sitä laajennetaan. Koko verkoston potentiaali hyödynnetään nyt yritysten kasvun edistämiseksi.

Jyväskylän kaupungin sijoittumispalvelut on alkuvuodesta yltänyt ennätysmäiseen vauhtiin, sillä jo seitsemän yritystä on palvelun ansiosta tehnyt sijoittumispäätöksen Jyväskylään. Jatkossa myös jyväskyläläisiä yrityksiä autetaan entistä paremmin tilakysymysten kanssa, jotta yrittäjät voivat keskittyä itse liiketoimintaan ja yrityksen kasvuun.

Tutut kasvot jatkavat yritysneuvojina, kun Jykesistä siirtyy kahdeksan henkilöä kaupungin elinkeinoyksikön palvelukseen loppukevään aikana. Yrityspalvelutiimin vetäjäksi tulee Risto Kovala, joka on toiminut Jykesissä Yrityspalveluiden johtajana. Kovalan tiimissä aloittavat yritysneuvojina myös Jykesistä siirtyvät Pasi Laukkanen ja Heikki Kinnunen. Jonna Harper toimii tiimissä verkostokoordinaattorina. Yritysten sijoittumispalvelut saa uudesta kokonaisuudesta entistä vahvemmin apua uusien sijoittuvien yritysten haltuunottoon ja toimintojen käynnistämiseen Jyväskylässä.

Kaupunkikehitysalustat ja Tekosysteemi


Kaupunkikehitysalustojen eli Kankaan, Hippoksen, Kukkulan ja Kaupunkikeskustan kehittäminen on tulevaisuudessakin osa elinkeinoyksikön toimintaa. Kaupunkikehityshankkeet toimivat alustoina, joissa yritys- ja innovaatioekosysteemit voivat muodostua. Ekosysteemit ovat eri toimijoiden kuten esimerkiksi yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden verkostoja, joissa verkostomaisen yhteistyön avulla saavutetaan enemmän ja vaikuttavampia tuloksia kuin yksittäisinä toimijoina.

Jyväskylässä halutaan kaikki mukaan, ei ainoastaan ekosystemiin, vaan tekosysteemiin. Jyväskylän Tekosysteemi kokoaa yhteen ja edistää tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja pyrkii nopeisiin ratkaisuihin ja vaikuttaviin tekoihin startup-hengessä. Tekosysteemi lähtee liikkeelle paikallisista vahvuuksista ja kontekstista, kuten liikunta- ja hyvinvointiosaamisesta Hippoksella.

Kankaalla on alusta asti rakennettu vahvaa verkostoa, jossa ovat mukana niin asukkaat, oppilaitokset, yritykset kuin vierailijatkin. Tällä hetkellä Kankaalla tehdään muun muassa 5K-hankkeen puitteissa nopeaa sovelluskehitystä elävässä ympäristössä, living labissä. Kankaan innovaatioekosysteemiä tulee uutena projektipäällikkönä kehittämään Mika Kataikko.

Elinkeinoyksikköön tulee Jykesistä myös KÄY (Kohti älykästä yritysympäristöä) -hanke, josta vastaa jatkossakin Maria Hyppönen. Piija Äijänen ryhtyy toteuttamaan SITRA:n osittain rahoittamaa Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on Jyväskylän sote-kumppanuuksien vauhdittaminen ja yhteiskehittämisen kokeilut. Elinkeinoyksikössä työskentelevä Tanja Oksa siirtyy verkostopäälliköksi vastaamaan Tekosysteemi, erityishankkeet ja elinkeinomarkkinointi -kokonaisuudesta.

- Meillä on Jyväskylässä osaavat, vahvat verkostot ja me teemme aktiivisia tekoja #tekosysteemi-hengessä. Tavoitteenamme on olla se Suomen yrittäjyyspääkaupunki, joka tekee yhteistyön helppoudesta todellisuutta, sanoo elinkeinoyksikön johtajana jatkava Anne Sandelin.

Vauhtia kansainvälistymiseen


Kansainvälisyyden kasvun keskeisiä toimijoita ovat paikalliset kasvuhakuiset ja kansainvälistyvät yritykset, kansainväliset uudet yritykset, kuten esimerkiksi globaalien yritysten tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt sekä kansainväliset opiskelijat ja osaajat Jyväskylässä. Yhdessä vahvistuvan toimijaverkoston kanssa kaupunki auttaa kasvun pullonkaulojen poistamisessa. Jo kaupungissa olevien kansainvälisten toimijoiden osaamisen hyödyntämiseen halutaan panostaa. Markkinointia viedään myös entistä kansainvälisemmälle tasolle. Jyväskylällä on olemassa siihen kaikki ainekset. Jykesistä siirtyvä Tiina Järvelin tulee vastaamaan yritysten kansainvälistymispalvelusta kaupungilla.

Jyväskylän Yritystehtaan toiminnan pohjana toiminut Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Ely-keskuksen ja Jykesin Ideasta kasvuun -yhteishanke jatkaa suunnitellusti vuoden loppuun asti. Tiimejä valmentavat edelleen Tuomas Roininen ja Markus Mäntynen. Kevään aikana oppilaitokset ja kaupunki kehittävät hyväksi havaitun toiminnan pohjalta Yritystehtaalle jatkoa.

Elinkeinoyksikön uudistuvan toiminnan tarpeisiin rekrytoidaan henkilöstöä vaiheittain. Osa Jykesiltä siirtyvistä aloittaa kaupungin palveluksessa tämän kevään aikana ja loput 1.8. alkaen. Yksikön osaamista täydennetään joustavasti ja uusia rekrytointeja jatketaan vielä syksyllä 2017.

Lisätiedot:
Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja, p. 014 266 1501
Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden johtaja, p. 014 266 5051

Jyväskylän kaupunki vahvistaa elinkeinotoimintaansa tiedotustilaisuuden esitys 6.4.2017

www.jyvaskyla.fi/yritykset