Jyväskylän keskustasta uudenlainen viihtymisen keidas – haastekilpailun avulla kaupunkilaiset pääsivät mukaan kehitystyöhön

Jyväskylä City Challenge -haastekampanja innosti viime vuoden lopussa jyväskyläläisiä ideoimaan uusia kaupallisia ratkaisuja, joilla kaupunkikeskustamme saataisiin jälleen kukoistamaan. Kilpailuun osallistui 50 kovatasoista ideaa, joista 5 parasta palkittiin 3 000 euron kokeilurahoituksella. Kierto- ja jakamistalous sekä ekologisuus näkyivät vahvasti ideoissa.

Kokeilurahoituksen saaneita innovaatioita esiteltiin JKL City Challengen Showroomissa Crazy Townilla maaliskuussa. Mukana olivat Memorandum Unlimitedin Juha Laakkonen (vas.), Araundin Teemu Hyytiäinen, JEKKU ry:n Minna Kankainen sekä Trashmenin Sampsa Tukia ja Tomi Hiltunen. ShareParkin edustajat puuttuvat kuvasta.

Viiden voittajaidean joukon muodostivat:

  • Memorandum Unlimited Oy, Discover Jyväskylä: AR-teknologiaa hyödyntävä mobiilisovellus, joka tekee näkyväksi keskusta-alueen historian kerrostuneisuuden
  • JEKKU ry, Jyväskylän keskustan brändäys ja markkinointi: Jyväskylän keskusta yhtenäiseksi palveluntarjoajaksi yhteismarkkinoinnin keinoin
  • Trashmen: keskusta-alueen ravintoloiden kestävän kehityksen ulkoistaminen
  • Araund: dynaaminen pyörien vertaisvuokraaminen älylukkojen avulla
  • SharePark: keskusta-alueen parkkeeraamisen kehittäminen yksityisiä parkkipaikkoja hyödyntämällä


KUTEN JOKAINEN KAUPUNKI − myös Jyväskylä − on kehittynyt vuosikymmenten aikana omanlaisekseen niin fyysisten rakennusten kuin ilmapiirinkin osalta. Memorandum Unlimited Oy:n tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava Juha Laakkonen näkee, että elävä kaupunki on jatkuvasti muutoksen vallassa.

”Historiantutkijana uskon, että muutosta on aina. Joskus se on nopeampaa, joskus hitaampaa. Muutokseen pitää tarttua mahdollisuutena. Esimerkiksi nyt Jyväskylän keskustassa on nähtävissä trendinä palveluiden korostuminen perinteisten kivijalkaliikkeiden rinnalla. Keskustaan tullaan viihtymään”, Laakkonen pohtii.

Kaupunkihistorian kerrostumista saikin alkunsa Discover Jyväskylä -mobiilisovellus, jonka avulla on mahdollista syventää kaupunkituntemusta ja vahvistaa keskustaidentiteettiä. Sovelluksen avulla keskustaympäristön monikerroksinen historia keskeisine vaikuttajineen avautuu käyttäjälle modernilla tavalla.

”Toteutus on tehty yhteistyössä paikallisten museoiden, arkistojen ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Se monipuolistaa keskustan kulttuuripalveluita ja on oiva esimerkki palvelusta, jota kaupunkilaiset voivat käyttää milloin vain omilla ehdoillaan”, Laakkonen kertoo.

Kuva: Jyväskylän kaupunki.

JYVÄSKYLÄN ELÄVÄÄ KAUPUNKIKESKUSTAA (JEKKU ry) edustava Minna Kankainen näkee muiden osallistujien tavoin Jyväskylän keskustassa valtavasti potentiaalia, jota olisi mahdollista tuoda esille vaikkapa mieleenpainuvien ja kiinnostavien tarinoiden avulla.

”Kaupankäynnin lisäksi keskustaan tarvitaan elämyksiä ja kohtaamispaikkoja. Vaikkapa nyt tyhjillään olevissa liiketiloissa olisi mahdollista toteuttaa kaikenlaista uutta ja kiinnostavaa. Meidän on oltava ylpeitä omasta kaupunkikeskustastamme ja korostettava sen positiivisia ominaispiirteitä yhdessä”, Kankainen kuvailee.

JEKKU ry haluaakin keskittää toimintansa tulevaisuudessa Jyväskylän keskustan toimijoiden yhtenäisen viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.

”Keskustalle luodaan oma brändi ja yhtenäinen viestinnällinen ilme. Tavoitteena on elävöittää Jyväskylän keskusta viestinnän ja mielikuvien voimin ja markkinoida sitä kuluttajille yhtenäisenä ja houkuttelevana palveluntarjoajana”, Kankainen jatkaa.

NYKYPÄIVÄNÄ YHTÄ LAILLA NIIN PAIKALLISTA KUIN GLOBAALIAKIN keskustelua sävyttävät puheet ekologisista valinnoista ja kestävistä arvoista. JKL City Challengessa kestävän kehityksen ideologiaan luottaa erityisesti Trashmen.

”Me keräämme ja prosessoimme keskusta-alueen ravintoloiden biojätettä, jonka lopputuotteena syntyy kahvilikööriä ja sitruscordialia. Näin haluamme olla mukana ratkaisemassa ravintoloiden hävikkiongelmaa ja ylipäätään kyseenalaistaa käsityksen jätteestä”, Trashmen-projektin Tomi Hiltunen sanoo.

Hiltunen uskoo, että ihmisten tekemillä merkitysostoilla on tulevaisuudessa entistä suurempi rooli.

”Projektimme avulla haluamme kannustaa ihmisiä muutoshalukkuuteen ja ajattelemaan kestävän kehityksen arvoja. Kun asiakas ostaa tuotettamme, hän voi olla varma, että sen ansiosta biohävikistäkin on vielä syntynyt jotakin uutta ja herkullista”, Hiltunen vakuuttaa.

Jo nyt kahvilikööriä ja sitruscordialia pääsee maistamaan cocktail-baari DeLoreanissa Jyväskylän keskustassa. Huhtikuun jälkeen tuotteet on tarkoitus saada laajempaan jakeluun.

EKOLOGISEEN AJATTELUUN LUOTTAA MYÖS ARAUND, joka aikoo mobiilisovelluksen avulla tehdä mahdolliseksi pyörien vuokraamisen sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Käytännössä tätä varten tarvitsee vain pyörän ja älylukon, minkä jälkeen kuka tahansa voi aloittaa pyörän jälleenvuokrauksen ja tienata sillä rahaa.

”Tavoitteenamme on vähentää autoilun tarvetta ja tarjota vaihtoehtoinen tapa liikkua kaupungissa kustannustehokkaasti. Pyrimme siihen, että ihmiset voivat nauttia keskustan palveluista ilman, että sillä on haitallisia ympäristövaikutuksia”, toinen Araundin liikeidean kehittäjistä, Teemu Hyytiäinen, toteaa.

Araund siis tarjoaa ratkaisun julkisen liikenteen ja käyttämättömien pyörien ongelmaan. Tällöin jo olemassa olevat resurssit saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön.

”Testaamisen aiomme aloittaa lähiaikoina, eivätkä uudet yhteistyökumppanitkaan olisi pahitteeksi”, Hyytiäinen mainitsee.

Kuva: Jyväskylän kaupunki.

JYVÄSKYLÄN KESKUSTAN PARKKEERAUSHAASTEET ovat varmasti monelle tuttu ongelma. SharePark on kehittänyt uuden ja tehokkaan ratkaisun keskustaparkkeeraukseen tarjoamalla mahdollisuuden parkkipaikkojen vertaisvuokraamiselle.

”Ideamme perustuu Jyväskylän ja sen lähialueiden yksityisten parkkipaikkojen vähäiseen käyttöasteeseen. Jokainen yksityisen parkkipaikan omistava voi jälleenvuokrata omaa parkkipaikkaansa ShareParkin sovelluksen kautta silloin, kun ei sitä itse tarvitse ja ansaita näin passiivista tuloa”, SharePark-palvelun tiimin Eveliina Ventilä kuvailee.

ShareParkin idean ytimessä ovatkin resurssiviisaus, jakamistalous ja toimivampi keskusta. Kun keskustan saavutettavuus paranee, myös ihmiset tulevat herkemmin viihtymään keskustan palvelujen äärelle.

KAIKKI KOKEILURAHOITUKSEN SAANEET IDEANIKKARIT ovat yhtä mieltä siitä, että kevyet ja nopeat kehittämisprojektit ovat antoisia ja tehokkaita. He myös arvostavat, että kaupunkilaiset osallistetaan mukaan kehitystyöhön. JKL City Challengen kaltaisia projekteja soisi jatkaa tulevaisuudessakin.

Toivottavasti nämäkin viisi ideaa saavat lisää tuulta alleen, jotta jokainen kaupunkikeskustassa vieraileva pääsisi kokemaan keskustan taas vireänä viihtymisen keitaana ja elämyksellisenä kohtaamispaikkana.


JKL City Challenge -kampanjan toteuttivat yhteistyössä YIT, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen Osuuspankki, Osuuskauppa Keskimaa, Fennia sekä Crazy Town.
​​​​​​​