Kasvavat yritykset tuovat lisää työpaikkoja

​Nuoret kasvavat yritykset ovat keskeisessä asemassa talouden rakenteellisessa uudistumisessa ja kilpailukyvyn kehittymisessä, sillä pieni joukko kasvavia yrityksiä luo huomattavan osan uusista työpaikoista.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 12.3.2015 julkaisemasta selvityksestä ”Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina”. ” Yritystukea saaneet yritykset menestyvät parhaiten kun niillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja jos ne ovat saaneet rahoituksen ohella kokenutta mentorointia verkostoitumiseen ja osaamiseen.

Suurten yritysten vähentäessä henkilöstöään on tärkeää, että Suomeen syntyy uusia kasvavia yrityksiä. Vuosina 2010 -2013 toimineet enintään 3 henkilöä työllistäneet mikroyritykset lisäsivät henkilöstöään nettomääräisesti noin 25 000. Nopeasti kasvaneissa noin 3400 mikroyrityksessä henkilöstö lisääntyi yli 20 000.

Nykytuet vaikuttavat vähän kansainvälistymiseen

Nykyiset yritystuet vaikuttavat myönteisesti yritysten strategiseen osaamiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, mutta vain vähän yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen. Yritysten perustamiseen ja yrittäjien taustaan liittyvillä tekijöillä havaittiin olevan yhteys kasvuhalukkuuteen. Nopeimmin kasvavat ja kansainväistyvät yritykset, joiden omistajilla on aiempaa yrittäjäkokemusta, jotka on perustettu useamman henkilön voimin perustettu tai jotka ovat syntyneet korkeakoulujen spin-offina.

Yritystukien kehittämisessä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota yritysten valikoitumisvaiheeseen eli vaiheeseen ennen yritysten varsinaisen liiketoiminnan käynnistymistä. Tällöin keskeistä olisi luoda kannusteita riskinotto- ja kasvuhakuiselle yrittäjyydelle sekä vahvistaa yritysten ja yrittäjien resursseja ja kyvykkyyksiä toiminnan alkuvaiheessa. Näitä kannusteita voisivat olla toimintamallit yrittäjätiimien rakentamiseksi tai menestyneiden yrittäjien kannustaminen mukaan alkuvaiheen yritysten toimintaan.

Yritysten myöhemmissä kehitysvaiheissa valtiovalta voisi kehittää tukitoimiaan esimerkiksi yhdistämällä ei-rahallista ja rahallista tukea ja sitomalla rahoitus erilaisten välitavoitteiden saavuttamiseen.

Ensimmäinen kattava selvitys tukien vaikutuksista alkaville yrityksille

Selvityksessä on ensimmäistä kertaa tarkasteltu kattavasti yritystukien vaikutuksia alkaville yrityksille. Sen painopisteenä oli yritystukien ns. suorien vaikutusten arviointi eli miten tuet ovat vaikuttaneet yritysten resursseihin ja kyvykkyyksiin, jotka ovat menestyksen keskeisiä edellytyksiä.

Selvityksen ovat laatineet Ramboll Management Consulting Oy ja kanadalainen The Evidence Network. Sen kohderyhmänä olivat vuoden 2004 tai sen jälkeen perustetut yritykset, joita valtio on tukenut. Kyselyyn vastasi n. 1500 yritystä. Selvitys on luettavissa sähköisesti TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut
Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, TEM, puh:029 50 62115, etunimi.sukunimi@tem.fi
projektipäällikkö Vesa Salminen, Ramboll Management Consulting Oy, p. 050 5632057